Onderzoek & Innovatie

Thema's & projecten

Bemesting & Opbrengstverbetering

Een optimale bemesting en opbrengstverbetering zijn goed voor het milieu en voor de portemonnee van de melkveehouder. Naast de activiteiten van de Commissie Bemestingsadvies Grasland en Voedergewassen worden door ZuivelNL diverse projecten en onderzoeken (mede)gefinancierd.

Diergezondheid & Dierenwelzijn

Via onderzoek wordt een bijdrage geleverd aan het streven naar een continue verbetering van diergezondheid en dierenwelzijn in de melkveehouderij.