Leden & Partners

Over ZuivelNL

Leden van ZuivelNL

Het lidmaatschap van ZuivelNL staat open voor organisaties van melkveehouders en van zuivelondernemingen die de algemene belangenbehartiging van de melkveehouderij en/of de zuivelindustrie als doel hebben en die voldoende representatief zijn voor de sector die zij vertegenwoordigen.

logo.name
logo.name
logo.name
logo.name

Partners van ZuivelNL

Het partnerschap staat open voor organisaties die in belangrijke mate actief zijn in of voor de Nederlandse melkveehouderij en zuivelindustrie en die een bijdrage kunnen en willen leveren aan de doelstellingen van ZuivelNL.

logo.name
logo.name
logo.name
logo.name
logo.name
logo.name
logo.name
logo.name