Milieu & Klimaat

Klimaatkeren in de melkveehouderij: CO2-opslag 2.0 - benutten diepe ondergrond in de landbouw

Meerjarige pilot (10 jaar) op zandgrond waarin gestreefd wordt om de vruchtbare teeltlaag te verdiepen zodat meer koolstof vastgelegd kan worden en een positief effect heeft op de waterhuishouding.

Dit wordt gedaan door de toplaag te keren en te mengen met de laag daaronder om zo het organische stof gehalte in de toplaag te vergroten. Dit project gaat over de eerste drie jaar waarin vooral metingen met agronomisch belang (productie, beworteling etc.) worden opgeleverd. In een vervolgproject (niet in dit project) kan pas iets gezegd worden over koolstofvastlegging.

Meer informatie volgt.

Projecttitel

Klimaatkeren in de melkveehouderij: CO2-opslag 2. - benutten diepe ondergrond in de landbouw

Opdrachtgever

ZuivelNL

Uitvoerder(s)

Louis Bolk Instituut (LBI)

Overige betrokkenen

-

Status

Start 2023

Looptijd

2023 - 2026

Budget

€ 1.040.577 (incl. btw)

Bijdrage ZuivelNL

€ 326.700 (incl. btw)