Vraaggestuurd onderzoek melkveehouderij

Via ZuivelNL investeren Nederlandse melkveehouders jaarlijks zo’n € 2 miljoen in onderzoek en innovatie. Om te komen tot meer vraaggestuurd onderzoek vroegen we in 2022 voor het eerst alle melkveehouders om ideeën voor onderzoek aan te dragen. Dit bleek een succes en we willen deze aanpak dan ook in 2023 herhalen.

Vraaggestuurd onderzoek melkveehouderij

De ideeën die, via vragenlijsten, door melkveehouders aan ons werden doorgegeven, zijn geïnventariseerd. Vervolgens zijn op basis van deze inventarisatie projectideeën door verschillende (kennis)instellingen ingediend.

Deze projectideeën zijn door een digipanel, melkveehouders die zich hiervoor hadden aangemeld, geprioriteerd om te bepalen welke ideeën in aanmerking kwamen om uitgewerkt te worden tot projectvoorstellen. 
Gebaseerd op de prioritering van het digipanel besloot de ZuivelNL themagroep Onderzoek & Innovatie voor meerdere projectideeën een verdere uitwerking te vragen bij (kennis)instellingen. De themagroep Onderzoek & Innovatie en het bestuur van ZuivelNL besloten welke uitgewerkte projectvoorstellen in 2023 daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden.

Projecten vraaggestuurd onderzoek in 2023

In totaal worden 10 projecten in 2023 en de jaren daarna uitgewerkt. U kunt vindt het overzicht van de projecten met een korte uitleg hieronder. De uitkomsten van deze onderzoeken worden, zodra ze bekend zijn, gepubliceerd op verantwoordeveehouderij.nl en in onze nieuwsbrief.

Ideeën van melkveehouders in 2023

Gezien het succes van deze nieuwe route waarbij we kennisbehoefte ophalen uit de dagelijkse praktijk, is besloten om in 2023 opnieuw melkveehouders te vragen ideeën door te geven voor vraaggestuurd onderzoek.

Projecten vraaggestuurd onderzoek 2023

Contact

U kunt voor meer informatie contact opnemen met Inge Nijhoving, programmamanager Onderzoek & Innovatie.

Stuur Inge een e-mail