Vraaggestuurd onderzoek melkveehouderij

Via ZuivelNL investeren Nederlandse melkveehouders jaarlijks zo’n € 2 miljoen in onderzoek en innovatie. Met die gezamenlijke financiering wordt kennis ontwikkeld die toepasbaar is in de bedrijfsvoering. Om meer bij de behoefte van de melkveehouders aan te sluiten, vroegen we hen vorig jaar voor het eerst ideeën voor onderzoek in te dienen. Dit bleek met een resultaat van meer dan 300 ideeën een succes. We hebben dit jaar dan ook onze oproep herhaald en melkveehouders konden t/m 1 december 2023 hun ideeën delen.

Melkveehouder konden t/m 1 december 2023 binnen 6 thema’s aangeven welke kennis/oplossing zij precies nodig hebben:

  • Huisvesting
  • Rundvee
  • Bodem en gewas
  • Milieu en klimaat
  • Biodiversiteit
  • Bedrijfsvoering

Binnen ieder thema kon gekozen worden uit een aantal onderwerpen en natuurlijk was er ruimte voor eigen onderwerpen. U vindt onderaan deze pagina de verdere planning voor 2023/2024.

Werkwijze vraaggestuurd onderzoek melkveehouderij

De ideeën die melkveehouders via vragenlijsten aan ons hebben doorgegeven, rubriceren we op basis van de thema's. Vervolgens kunnen (kennis)instellingen en adviesorganisaties aan de hand daarvan projectideeën indienen.

Deze projectideeën worden door een digipanel van melkveehouders geprioriteerd. Gebaseerd op die prioritering besluit de ZuivelNL themagroep Onderzoek & Innovatie vervolgens voor welke projectideeën de (kennis)instellingen en adviesorganisaties een projectvoorstel kunnen indienen. Daarna besluiten de themagroep Onderzoek & Innovatie en het bestuur van ZuivelNL welke projectvoorstellen daadwerkelijk uitgevoerd worden als onderzoeksproject.

U vindt onderaan deze pagina de planning voor 2023/2024.

Resultaten projecten 2022-2023

Op basis van de ideeën uit 2022 worden in totaal 10 onderzoeksprojecten vanaf 2023 uitgevoerd. U vindt het overzicht van de projecten met een korte uitleg en planning hieronder.
We attenderen u ook graag op de uitkomst van de onderzoeken die al (deels) zijn afgerond:

Thema Bemesting & Opbrengstverbetering

Thema: Overig

Thema: Milieu & Klimaat

De uitkomsten van de onderzoeken worden, zodra ze bekend zijn, ook gepubliceerd op verantwoordeveehouderij.nl en in onze nieuwsbrief.

Projecten gestart in 2023

Planning 2023/2024

2023

Oktober - november

Melkveehouders kunnen ideeën voor nieuw onderzoek delen

December - januari

ZuivelNL rubriceert ideeën en zet deze uit bij (kennis)instellingen en adviesorganisaties

2024

Januari - februari

(kennis)instellingen en adviesorganisaties kunnen projectideeën indienen

April

Digipanel van melkveehouders prioriteert projectideeën

Mei - juni

ZuivelNL themagroep Onderzoek & Innovatie besluit welke projectideeën uitgewerkt kunnen worden in concrete projectvoorstellen

Juni - juli

(kennis)instellingen en adviesorganisaties kunnen projectvoorstellen indienen

Augustus - september

ZuivelNL themagroep Onderzoek & Innovatie en het bestuur van ZuivelNL besluiten welke projectvoorstellen vanaf 2025 uitgevoerd worden als onderzoeksprojecten

Contact

U kunt voor meer informatie contact opnemen met Inge Nijhoving, programmamanager Onderzoek & Innovatie.

Stuur Inge een e-mail