Bestuur & Algemene Vergadering

Over ZuivelNL

Samenstelling bestuur

 • Arjan Schimmel - onafhankelijk voorzitter
 • Sieta van Keimpema - Dutch Dairymen Board (DDB)
 • Jos Verstraten - LTO Nederland
 • Erwin Wunnekink - LTO Nederland
 • Henk Bleker - Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV)
 • Klaas Hokse - Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO)
 • Hester Maij - Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO)
 • Oscar Meuffels - Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO)

Adviseur
Jan Kos - Gemzu

Bestuursleden van ZuivelNL worden benoemd door de Algemene Vergadering op voordracht van de ledenorganisaties. Bestuurders worden benoemd voor een periode van twee jaar en zijn direct herbenoembaar.

Vergaderdata bestuur

 • Dinsdag 28 maart 2023
 • Woensdag 19 april 2023
 • Woensdag 17 mei 2023
 • Woensdag 7 juni 2023
 • Woensdag 20 september 2023
 • Woensdag 18 oktober 2023
 • Woensdag 15 november 2023
 • Woensdag 13 december 2023

Vergaderdata Algemene Vergadering

 • Woensdag 7 juni 2023
 • Woensdag 13 december 2023

Begroting 2023

De begroting 2023 van ZuivelNL is toegelicht en vastgesteld in de Algemene Vergadering van ZuivelNL op 7 december 2022.

Begroting ZuivelNL 2023 Flyer begroting ZuivelNL 2023

Jaarverslag 2021

Het ZuivelNL Jaarverslag 2021 geeft inzicht in ontwikkelingen in de Nederlandse zuivelketen en activiteiten van ZuivelNL in 2021. In de Algemene Vergadering van 6 juli 2021 is het Jaarverslag 2021 goedgekeurd.

Jaarverslag 2021