Bestuur & Algemene Vergadering

Over ZuivelNL

Samenstelling bestuur

 • Arjan Schimmel - onafhankelijk voorzitter
 • Sieta van Keimpema - Dutch Dairymen Board (DDB)
 • Jos Verstraten - LTO Nederland
 • Erwin Wunnekink - LTO Nederland
 • Henk Bleker - Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV)
 • Klaas Hokse - Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO)
 • Oscar Meuffels - Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO)
 • vacature - Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO)

Adviseur
Jan Kos - Gemzu

Bestuursleden van ZuivelNL worden benoemd door de Algemene Vergadering op voordracht van de ledenorganisaties. Bestuurders worden benoemd voor een periode van twee jaar en zijn direct herbenoembaar.

Vergaderdata bestuur

 • Woensdag 20 september 2023
 • Woensdag 18 oktober 2023
 • Woensdag 15 november 2023
 • Woensdag 13 december 2023

Vergaderdata Algemene Vergadering

 • Woensdag 13 december 2023

Herziene begroting 2023

De herziene begroting 2023 van ZuivelNL is toegelicht en vastgesteld in de Algemene Vergadering van ZuivelNL op 7 juni 2023.

Herziene begroting ZuivelNL 2023 Flyer begroting ZuivelNL 2023

Jaarverslag 2022

Het ZuivelNL jaarverslag 2022 geeft inzicht in ontwikkelingen in de Nederlandse zuivelketen en activiteiten van ZuivelNL in 2022. In de Algemene Vergadering van 7 juni 2023 is het jaarverslag 2022 goedgekeurd.

Jaarverslag 2022