Bestuur

Over ZuivelNL

Samenstelling bestuur

Jorrit Jorritsma - onafhankelijk voorzitter
Herman Bakhuis - LTO Vakgroep Melkveehouderij
Hester May - Nederlandse Zuivelorganisatie NZO
Oscar Meuffels - Nederlandse Zuivelorganisatie NZO
Wil Meulenbroeks - LTO Vakgroep Melkveehouderij
Harm Wiegersma - Nederlandse Melkveehouders Vakbond NMV

Adviseur
Jan Kos - Gemzu

Bestuursleden van ZuivelNL worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de ledenorganisaties. Bestuurders worden benoemd voor een periode van twee jaar en zijn direct herbenoembaar.

Datums bestuursvergaderingen

18 november 2020

16 december 2020

Jaarverslag 2019

Het ZuivelNL Jaarverslag 2019 geeft inzicht in ontwikkelingen in de Nederlandse zuivelketen en activiteiten van ZuivelNL in 2019. In de algemene vergadering van 14 juli 2020 is het Jaarverslag 2019 goedgekeurd.

Bekijk het Jaarverslag 2019

Begroting 2020

De begroting 2020 van ZuivelNL is toegelicht en vastgesteld in de algemene vergadering van ZuivelNL op 19 februari 2020.

ZuivelNL begroting 2020