Bestuur & Algemene Vergadering

Over ZuivelNL

Samenstelling bestuur

 • Arjan Schimmel - onafhankelijk voorzitter
 • Sieta van Keimpema - Dutch Dairymen Board (DDB)
 • Jos Verstraten - LTO Nederland
 • Erwin Wunnekink - LTO Nederland
 • Harmen Endendijk - Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV)
 • Klaas Hokse - Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO)
 • Oscar Meuffels - Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO)
 • Koert Verkerk - Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO)

Bestuursleden van ZuivelNL worden benoemd door de Algemene Vergadering op voordracht van de ledenorganisaties. Bestuurders worden benoemd voor een periode van twee jaar en zijn direct herbenoembaar.

Vergaderdata bestuur

 • Woensdag 18 september 2024
 • Woensdag 23 oktober 2024
 • Woensdag 20 november 2024
 • Dinsdag 10 december 2024

Vergaderdata Algemene Vergadering

 • Dinsdag 10 december 2024

Jaarplan en begroting 2024

De begroting 2024 van ZuivelNL is toegelicht en vastgesteld in de Algemene Vergadering van ZuivelNL op 13 december 2023.

Begroting ZuivelNL 2024 Flyer begroting ZuivelNL 2024

Jaarverslag 2023

Het ZuivelNL jaarverslag geeft inzicht in ontwikkelingen in de Nederlandse zuivelketen en activiteiten van ZuivelNL in 2023. In de Algemene Vergadering van 4 juli 2024 is het jaarverslag 2023 goedgekeurd.

Jaarverslag 2023