Bestuur & Algemene Vergadering

Over ZuivelNL

Samenstelling bestuur

 • Arjan Schimmel - onafhankelijk voorzitter
 • Sieta van Keimpema - Dutch Dairymen Board (DDB)
 • Jos Verstraten - LTO Nederland
 • Erwin Wunnekink - LTO Nederland
 • Paul Gosselink - Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV)
 • Klaas Hokse - Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO)
 • Oscar Meuffels - Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO)
 • vacature - Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO)

Bestuursleden van ZuivelNL worden benoemd door de Algemene Vergadering op voordracht van de ledenorganisaties. Bestuurders worden benoemd voor een periode van twee jaar en zijn direct herbenoembaar.

Vergaderdata bestuur

 • Woensdag 31 januari 2024
 • Donderdag 29 februari 2024
 • Woensdag 27 maart 2024
 • Dinsdag 23 april 2024
 • Woensdag 29 mei 2024
 • Donderdag 4 juli 2024
 • Woensdag 18 september 2024
 • Woensdag 23 oktober 2024
 • Woensdag 20 november 2024
 • Dinsdag 10 december 2024

Vergaderdata Algemene Vergadering

 • Donderdag 4 juli 2024
 • Dinsdag 10 december 2024

Jaarplan en begroting 2024

De begroting 2024 van ZuivelNL is toegelicht en vastgesteld in de Algemene Vergadering van ZuivelNL op 13 december 2023.

Begroting ZuivelNL 2024 Flyer begroting ZuivelNL 2024

Jaarverslag 2022

Het ZuivelNL jaarverslag 2022 geeft inzicht in ontwikkelingen in de Nederlandse zuivelketen en activiteiten van ZuivelNL in 2022. In de Algemene Vergadering van 7 juni 2023 is het jaarverslag 2022 goedgekeurd.

Jaarverslag 2022