Publicaties ZuivelNL

Publieksfolder Nederland Zuivelland

ZuivelNL heeft de publieksfolder Nederland Zuivelland ontwikkeld die melkveehouders tijdens open dagen en excursies kunnen uitreiken aan bezoekers die weinig of geen kennis hebben van de melkveehouderij en de rest van de zuivelketen.

De folder geeft in een handzaam formaat op aantrekkelijke wijze informatie over historie, moderne melkveehouderij, het product melk, verwerking in productielocaties, afzet binnen en buiten Europa en consumptie.

U kunt de folder gratis bestellen via zuivelonline.nl (tot 250 exemplaren).

Bekijk de folder als PDF Bestel de folder gratis op zuivelonline.nl

Jaarplan en begroting 2024

De begroting 2024 van ZuivelNL is toegelicht en vastgesteld in de Algemene Vergadering van ZuivelNL op 13 december 2023.

Bekijk begroting 2024 Bekijk flyer begroting 2024

Jaarverslag 2022

Het ZuivelNL jaarverslag 2022 geeft u inzicht in ontwikkelingen in de Nederlandse zuivelketen en activiteiten van ZuivelNL in 2022.

Jaarverslag 2022 (PDF) Jaarverslag 2021 (PDF) Jaarverslag 2020 (PDF) Jaarverslag 2019 (PDF) Jaarverslag 2018 (PDF)

Zuivel in Cijfers 2022

U krijgt in Zuivel in Cijfers een cijfermatig overzicht van de ontwikkelingen in de Nederlandse zuivelsector in 2022. Meerjarenoverzichten ondersteund met grafieken en tabellen geven u inzicht in de ontwikkelingen binnen de thema’s:

  • Nederland Zuivelland
  • Markt en Economie
  • Melkveehouderij
  • Melkverwerking
  • Duurzaamheid
  • Handel
  • Consumptie

We publiceren jaarlijks in het derde kwartaal de nieuwe cijfers over het afgelopen jaar.
Deze publicatie is ook in het Engels beschikbaar als Dutch Dairy in Figures 2022.

Zuivel in Cijfers 2022 (spread) Zuivel in Cijfers 2022 (single page) Dutch Dairy in Figures 2022 (spread) Dutch Dairy in Figures 2022 (single page) Tabellen Zuivel in Cijfers 2022 (Excel) Eerdere publicaties van Zuivel in Cijfers

Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen

In 2022 is de opzet van de Sectorrapportage herzien. Voorheen voor alle thema’s tegelijk opgeleverd, nu wordt per thema gerapporteerd zodat de deelresultaten per saldo voor stakeholders eerder beschikbaar zijn.

Jaarlijks beoordeelt Wageningen Economic Research de verduurzaming van de zuivelketen op verzoek van de Duurzame Zuivelketen. Dit is het samenwerkingsverband waarin melkveehouders en zuivelondernemingen streven naar een toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector. De Duurzame Zuivelketen wordt gefinancierd door ZuivelNL.

Bekijk deelrapportages 2021 t/m 2023 Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen 2020 (PDF)

Folder Blik op Zuivel 2024

In januari 2024 verscheen de vernieuwde folder Blik op Zuivel 2024. U krijgt in vogelvlucht een actueel, cijfermatig overzicht van de Nederlandse zuivelsector.

Bekijk de folder Bekijk de folder in het Engels

Lesmateriaal voor basisscholen en VMBO

Als je op jonge leeftijd een gezond eet- en beweegpatroon ontwikkelt, heb je daar je hele leven profijt van. De zuivelsector geeft invulling aan deze visie door leerlingen met lesmaterialen te informeren over de gehele zuivelketen onder de noemer ‘Natuurlijk Zuivel’. Er is gedrukt en digitaal lesmateriaal beschikbaar, met daarbij horende docentenhandleidingen voor de groepen 1 t/m 8 van het basisonderwijs. Voor de onderbouw VMBO is het digitale pakket Say Cheese. Leerkrachten kunnen deze lesmaterialen gratis bestellen of downloaden. Ook is een mooi spreekbeurtpakket beschikbaar.

Naar het lesmateriaal

Nieuwsbrieven ZuivelNL

Elke maand publiceert ZuivelNL een Nieuwsbrief met een overzicht van gebeurtenissen en informatie over de zuivelsector van de afgelopen maand. Elke woensdag worden de zuivelnoteringen gepubliceerd op de website en in een Nieuwsbrief.

Aanmelden Nieuwsbrief ZuivelNL Overzicht nieuwsbrieven ZuivelNL Aanmelden Nieuwsbrief Zuivelnoteringen

Marktbericht Zuivel

Maandelijks worden de ontwikkelingen in de zuivelmarkt uitgebreid toegelicht in het Marktbericht Zuivel.

Ga naar Marktbericht Zuivel

Wereldzuivelhandel Actueel

Vier keer per jaar wordt de actuele situatie in de wereldzuivelhandel beschreven.

Ga naar Wereldzuivelhandel Actueel

Brochure KoeMonitor

KoeMonitor is een systematiek waarmee producenten van zuivelproducten en melkveehouders kunnen aantonen dat zij voedsel produceren volgens de wettelijke eisen. In KoeMonitor zijn KoeData, KoeAlert en KoeKompas aan elkaar gekoppeld.

Brochure KoeMonitor

Poster Nederland Zuivelland

Op de poster Nederland Zuivelland vertellen heldere illustraties hoeveel melk Nederlandse koeien produceren, wat ervan wordt gemaakt en wat de belangrijkste exportlanden zijn.

U kunt de poster gebruiken in het klaslokaal, maar ook als materiaal voor een bedrijfsstand of op een beurs voor studie- en beroepskeuze. Wilt u binnen uw school of bedrijf deze poster gebruiken, dan kunt u die via onderstaande link bestellen.

Download de poster in jpeg-formaat Download de poster in PDF-formaat Download de poster in het Engels (PDF) Bestel Nederlandstalige poster