Publicaties

Lesmateriaal voor op basisscholen en VMBO

Als je op jonge leeftijd een gezond eet- en beweegpatroon ontwikkelt, heb je daar je hele leven profijt van. De zuivelsector geeft invulling aan deze visie door leerlingen met lesmaterialen te informeren over de gehele zuivelketen onder de noemer ‘Natuurlijk Zuivel’. Er is gedrukt en digitaal lesmateriaal beschikbaar, met daarbij horende docentenhandleidingen voor de groepen 1 t/m 8 van het basisonderwijs. Voor de onderbouw VMBO is het digitale pakket Say Cheese. Leerkrachten kunnen deze lesmaterialen gratis bestellen of downloaden. Ook is een mooi spreekbeurtpakket beschikbaar.

Naar het lesmateriaal

World Dairy Trade Map 2020

Handel is de levensader van de Nederlandse zuivelsector. Bijna tweederde van de in Nederland beschikbare zuivel (uitgedrukt in melkequivalenten) vindt zijn afzet over de grenzen. Tegen die achtergrond heeft ZuivelNL in samenwerking met Rabobank in december 2020 de wereldzuivelkaart geactualiseerd. De World Dairy Trade Map visualiseert de uitdagingen waarmee de internationale zuivelsector de afgelopen jaren is geconfronteerd. Voor leden en aan ZuivelNL gelieerde organisaties is de kaart (inclusief deelkaartjes) digitaal beschikbaar.

Vraag aan

Nieuwsbrieven ZuivelNL

Elke maand publiceert ZuivelNL een Nieuwsbrief met een overzicht van gebeurtenissen en informatie over de zuivelsector van de afgelopen maand. Elke woensdag worden de zuivelnoteringen gepubliceerd op de website en in een Nieuwsbrief.

Aanmelden Nieuwsbrief ZuivelNL Overzicht nieuwsbrieven ZuivelNL Aanmelden Nieuwsbrief Zuivelnoteringen

Jaarverslag 2019

Het ZuivelNL Jaarverslag 2019 geeft inzicht in ontwikkelingen in de Nederlandse zuivelketen en activiteiten van ZuivelNL in 2019.

Bekijk het Jaarverslag 2019 (PDF)

Zuivel in Cijfers 2019

 • Nederland Zuivelland
 • Economische betekenis
 • Marktbeeld
 • Melkveehouderij
 • Industrie
 • Duurzaamheid
 • Handel
 • Consumptie
Zuivel in Cijfers 2019 (PDF) Download Tabellen Zuivel in Cijfers 2019 (Excel)

Folder Zuivel in Cijfers

In januari 2020 is de vernieuwde folder ‘Zuivel in Cijfers’ verschenen, met in vogelvlucht een actueel, cijfermatig overzicht van de Nederlandse zuivelsector.

De folders zijn gratis beschikbaar.

Bekijk de folder (PDF) Vraag de folder aan

Marktbericht Zuivel

Maandelijks worden de ontwikkelingen in de zuivelmarkt uitgebreid toegelicht in het Marktbericht Zuivel.

Ga naar Marktbericht Zuivel

Wereldzuivelhandel Actueel

Vier keer per jaar wordt de actuele situatie in de wereldzuivelhandel beschreven.

Ga naar Wereldzuivelhandel Actueel

Brochure KoeMonitor

KoeMonitor is een systematiek waarmee producenten van zuivelproducten en melkveehouders kunnen aantonen dat zij voedsel produceren volgens de wettelijke eisen. In KoeMonitor zijn KoeData, KoeAlert en KoeKompas aan elkaar gekoppeld.

Brochure KoeMonitor

Poster Nederland Zuivelland

Op de poster Nederland Zuivelland vertellen heldere illustraties hoeveel melk Nederlandse koeien produceren, wat ervan wordt gemaakt en wat de belangrijkste exportlanden zijn.

De poster kan gebruikt worden in het klaslokaal, maar ook als materiaal voor een bedrijfsstand of op een beurs voor studie- en beroepskeuze. Wilt u binnen uw school of bedrijf deze poster gebruiken, dan kunt u die via onderstaande link bestellen.

Download de poster in jpeg-formaat Download de poster in PDF-formaat Bestel poster

Zuivel Werkt

In de zuivelindustrie is altijd vraag naar vakmensen. Lees meer over de mogelijkheden en de bedrijven.

Bekijk de brochure (PDF)

Jaarverslag ZuivelNL 2018

Het jaarverslag geeft inzage in de activiteiten en financiële situatie van ZuivelNL in 2018.

Jaarverslag ZuivelNL 2018 (PDF)

Zuivel in Cijfers 2018

Zuivel in Cijfers biedt een cijfermatig overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de Nederlandse en internationale zuivelsector in 2018. Aan de orde komen:

 • Nederland Zuivelland
 • Economische betekenis
 • Marktbeeld
 • Melkveehouderij
 • Industrie
 • Handel
 • Consumptie
 • Organisaties
Download Tabellen Zuivel in Cijfers 2018 (Excel) Zuivel in Cijfers 2018 (PDF)