Publicaties ZuivelNL

Publieksfolder Nederland Zuivelland

ZuivelNL heeft de publieksfolder Nederland Zuivelland ontwikkeld die melkveehouders tijdens open dagen en excursies kunnen uitreiken aan bezoekers die weinig of geen kennis hebben van de melkveehouderij en de rest van de zuivelketen.

De folder geeft in een handzaam formaat op aantrekkelijke wijze informatie over historie, moderne melkveehouderij, het product melk, verwerking in productielocaties, afzet binnen en buiten Europa en consumptie.

U kunt de folder gratis bestellen via zuivelonline.nl (tot 250 exemplaren).

Bekijk de folder als PDF Bestel de folder gratis op zuivelonline.nl

Herziene begroting 2023

De herziene begroting 2023 van ZuivelNL is toegelicht en vastgesteld in de Algemene Vergadering van ZuivelNL op 7 juni 2023.

Bekijk herziene begroting 2023 Bekijk flyer begroting 2023

Jaarverslag 2022

Het ZuivelNL jaarverslag 2022 geeft u inzicht in ontwikkelingen in de Nederlandse zuivelketen en activiteiten van ZuivelNL in 2022.

Jaarverslag 2022 (PDF) Jaarverslag 2020 (PDF) Jaarverslag 2019 (PDF) Jaarverslag 2018 (PDF)

Zuivel in Cijfers 2021

  • Nederland Zuivelland
  • Economische betekenis
  • Marktbeeld
  • Melkveehouderij
  • Melkverwerking
  • Duurzaamheid
  • Handel
  • Consumptie
Zuivel in Cijfers 2021 spread Zuivel in Cijfers 2021 print A4 Download Tabellen Zuivel in Cijfers 2021 (Excel) Zuivel in Cijfers 2020 (PDF) Zuivel in Cijfers 2019 (PDF) Zuivel in Cijfers 2018 (PDF)

Sectorrapportage 2020 Duurzame Zuivelketen

Jaarlijks beoordeelt Wageningen Economic Research de verduurzaming van de zuivelketen op verzoek van de Duurzame Zuivelketen. Dit is het samenwerkingsverband waarin melkveehouders en zuivelondernemingen streven naar een toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector. De Duurzame Zuivelketen wordt gefinancierd door ZuivelNL.

Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen 2020 (PDF)

Flyer Zuivel in Cijfers 2023

In januari 2023 is de vernieuwde flyer ‘Zuivel in Cijfers’ verschenen. U krijgt in vogelvlucht een actueel, cijfermatig overzicht van de Nederlandse zuivelsector.

Bekijk de folder Bekijk de folder in het Engels

Lesmateriaal voor basisscholen en VMBO

Als je op jonge leeftijd een gezond eet- en beweegpatroon ontwikkelt, heb je daar je hele leven profijt van. De zuivelsector geeft invulling aan deze visie door leerlingen met lesmaterialen te informeren over de gehele zuivelketen onder de noemer ‘Natuurlijk Zuivel’. Er is gedrukt en digitaal lesmateriaal beschikbaar, met daarbij horende docentenhandleidingen voor de groepen 1 t/m 8 van het basisonderwijs. Voor de onderbouw VMBO is het digitale pakket Say Cheese. Leerkrachten kunnen deze lesmaterialen gratis bestellen of downloaden. Ook is een mooi spreekbeurtpakket beschikbaar.

Naar het lesmateriaal

World Dairy Trade Map 2020

Handel is de levensader van de Nederlandse zuivelsector. Bijna tweederde van de in Nederland beschikbare zuivel (uitgedrukt in melkequivalenten) vindt zijn afzet over de grenzen. Tegen die achtergrond heeft ZuivelNL in samenwerking met Rabobank in december 2020 de wereldzuivelkaart geactualiseerd. De World Dairy Trade Map visualiseert de uitdagingen waarmee de internationale zuivelsector de afgelopen jaren is geconfronteerd. Op de kaart staan de belangrijkste internationale handelsstromen van de zuivelmarkt. Verder zijn o.a. de top 20 mondiale zuivelverwerkers, cijfers over de wereldmelkproductie en import- en exportaandelen voor de periode 2015-2019 te vinden.

Voor leden en aan ZuivelNL gelieerde organisaties is de kaart (inclusief deelkaartjes) zowel op papier als digitaal beschikbaar.

Vraag aan

Nieuwsbrieven ZuivelNL

Elke maand publiceert ZuivelNL een Nieuwsbrief met een overzicht van gebeurtenissen en informatie over de zuivelsector van de afgelopen maand. Elke woensdag worden de zuivelnoteringen gepubliceerd op de website en in een Nieuwsbrief.

Aanmelden Nieuwsbrief ZuivelNL Overzicht nieuwsbrieven ZuivelNL Aanmelden Nieuwsbrief Zuivelnoteringen

Marktbericht Zuivel

Maandelijks worden de ontwikkelingen in de zuivelmarkt uitgebreid toegelicht in het Marktbericht Zuivel.

Ga naar Marktbericht Zuivel

Wereldzuivelhandel Actueel

Vier keer per jaar wordt de actuele situatie in de wereldzuivelhandel beschreven.

Ga naar Wereldzuivelhandel Actueel

Brochure KoeMonitor

KoeMonitor is een systematiek waarmee producenten van zuivelproducten en melkveehouders kunnen aantonen dat zij voedsel produceren volgens de wettelijke eisen. In KoeMonitor zijn KoeData, KoeAlert en KoeKompas aan elkaar gekoppeld.

Brochure KoeMonitor

Poster Nederland Zuivelland

Op de poster Nederland Zuivelland vertellen heldere illustraties hoeveel melk Nederlandse koeien produceren, wat ervan wordt gemaakt en wat de belangrijkste exportlanden zijn.

U kunt de poster gebruiken in het klaslokaal, maar ook als materiaal voor een bedrijfsstand of op een beurs voor studie- en beroepskeuze. Wilt u binnen uw school of bedrijf deze poster gebruiken, dan kunt u die via onderstaande link bestellen.

Download de poster in jpeg-formaat Download de poster in PDF-formaat Download de poster in het Engels (PDF) Bestel Nederlandstalige poster