Onderzoek & Innovatie

Onderzoek en innovatie zijn onmisbaar voor de continuïteit én de ontwikkeling voor iedere sector en dus ook voor de melkveehouderij. ZuivelNL bundelt de behoefte aan nieuwe kennis en pakt zaken op die het individuele melkveebedrijf overstijgen.

Thema's en projecten

U vindt hier een overzicht van lopende Onderzoek & Innovatie projecten die (mede) mogelijk zijn gemaakt met financiering door ZuivelNL.

Investeren in gezamenlijk onderzoek

Met de bijdragen van melkveehouders worden onderzoeks- en innovatieprojecten uitgevoerd. Dat gebeurt door gevestigde onderzoeksinstellingen, zoals:

  • Wageningen University & Research
  • Universiteit Utrecht Faculteit Diergeneeskunde
  • Louis Bolk Instituut

ZuivelNL heeft als uitgangspunt dat nieuwe inzichten en kennis weer terechtkomen op het melkveebedrijf. De voortgang en resultaten worden via de site en attentiemail van Verantwoorde Veehouderij en onze nieuwsbrief verspreid.

Publiek-Private Samenwerking

ZuivelNL financiert waar mogelijk meerjarige zogenaamde Publiek-Private Samenwerking (PPS) onderzoeksprojecten. Daarmee wordt de financiële bijdrage van ZuivelNL minimaal verdubbeld door een bijdrage van de overheid en derden. Zo kan meer worden bereikt met minder of hetzelfde ledengeld.

Vraaggestuurd onderzoek melkveehouderij

Nederlandse melkveehouders investeren via ZuivelNL jaarlijks zo’n € 2 miljoen in onderzoek en innovatie. Om te komen tot meer vraaggestuurd onderzoek vragen we dit jaar voor de tweede keer alle melkveehouders om ideeën voor onderzoek aan te dragen. Dat kan t/m 24 november 2023.

Contact

U kunt voor meer informatie over onderzoeks- en innovatieprojecten (mede)gefinancierd door ZuivelNL contact opnemen met Inge Nijhoving, programmamanager Onderzoek & Innovatie.

Stuur Inge een e-mail

Themagroep Onderzoek & Innovatie

Als u lid bent van de themagroep Onderzoek & Innovatie kunt u hier inloggen.

Log in