Onderzoek & Innovatie

Onderzoek en innovatie zijn onmisbaar voor de continuïteit én de ontwikkeling voor iedere sector en dus ook voor de melkveehouderij. ZuivelNL bundelt de behoefte aan nieuwe kennis en pakt zaken op die het individuele melkveebedrijf overstijgen.

Thema's en projecten

U vindt hier een overzicht van lopende Onderzoek & Innovatie projecten die (mede) mogelijk zijn gemaakt met financiering door ZuivelNL.

Investeren in gezamenlijk onderzoek

Met de bijdragen van melkveehouders worden onderzoeks- en innovatieprojecten uitgevoerd. Dat gebeurt door gevestigde onderzoeksinstellingen, zoals Wageningen University & Research en Louis Bolk Instituut. ZuivelNL heeft als uitgangspunt dat nieuwe inzichten en kennis weer terechtkomen op het melkveebedrijf. De voortgang en resultaten worden via de site en attentiemail van Verantwoorde Veehouderij en onze nieuwsbrief verspreid.

Vraaggestuurd onderzoek melkveehouderij

Via ZuivelNL investeren Nederlandse melkveehouders jaarlijks zo’n € 2 miljoen in onderzoek en innovatie. Om te komen tot meer vraaggestuurd onderzoek vroegen we in 2022 voor het eerst alle melkveehouders om ideeën voor onderzoek aan te dragen. Dit bleek een succes en we willen deze aanpak dan ook in 2023 herhalen.

Contact

U kunt voor meer informatie over onderzoeks- en innovatieprojecten (mede)gefinancierd door ZuivelNL contact opnemen met Inge Nijhoving, programmamanager Onderzoek & Innovatie.

Stuur Inge een e-mail

Themagroep Onderzoek & Innovatie

Als u lid bent van de themagroep Onderzoek & Innovatie kunt u hier inloggen.

Log in