Onderzoek & Innovatie

Kennis & Innovatie is onontbeerlijk voor de continuïteit én de ontwikkeling voor iedere sector en dus ook voor de melkveehouderij. ZuivelNL bundelt de behoefte aan nieuwe kennis en pakt zaken op die het individuele melkveebedrijf overstijgen.

Thema's en projecten

Een overzicht van lopende Onderzoek & Innovatieprojecten die mogelijk zijn gemaakt door (mede)financiering door ZuivelNL.

Investeren in gezamenlijk onderzoek

Met de bijdragen van melkveehouders worden tientallen onderzoeks- en innovatieprojecten uitgevoerd. Dat gebeurt door gevestigde onderzoeksinstellingen, zoals o.a. Wageningen University & Research. Ook projecten als de KringloopWijzer en Koeien & Kansen worden financieel ondersteunt. Uitgangspunt voor ZuivelNL is dat nieuwe inzichten en kennis weer terechtkomen op het melkveebedrijf. In 2019 is er door melkveehouders via ZuivelNL circa 2,7 miljoen euro geïnvesteerd in onderzoek.

Meerjarenvisie Onderzoek & Innovatie in de melkveehouderij

De Nederlandse melkveehouderij is een kennisintensieve en innovatieve sector. Individuele melkveehouders investeren in toenemende mate in het verkrijgen van nieuwe kennis en het toepassen van nieuwe methoden en technologieën in hun bedrijfsvoering. Via ZuivelNL investeren melkveehouders ook gezamenlijk in onderzoek en innovatie.

De themagroep Onderzoek & Innovatie heeft een Meerjarenvisie Onderzoek en Innovatie in de melkveehouderij 2015-2018 vastgesteld. Deze visie is het toetsingskader bij de beoordeling en (mede-) financiering van onderzoeks- en innovatieprojecten.

In deze Meerjarenvisie wordt aangegeven wat de belangrijkste thema’s zijn voor de komende jaren. Deze meerjarenvisie is allereerst het toetsingskader voor ZuivelNL bij de beoordeling en (mede-) financiering van onderzoeks- en innovatieprojecten. Daarnaast is deze visie ook bedoeld om meer sturing te geven aan het gehele onderzoek relevant voor de melkveehouderij en de positionering van ZuivelNL ten opzichte van andere fondsen.

Financiering nieuwe projecten

Om voor ondersteuning door ZuivelNL in aanmerking te komen moeten kennis- en innovatieprojecten het management en de continuïteit van melkveebedrijven versterken door het ontwikkelen van nieuwe kennis en/of het toepasbaar maken van bestaande kennis die een positieve bijdrage levert aan:

  • Het rendement op melkveebedrijven en/of
  • De waardering door de maatschappij en/of
  • Het beperken van emissies naar het milieu

Indienen aanvragen voor (mede)financiering

Aanvragen voor (mede)financiering van kennis- en innovatieontwikkeling in 2021 (voor 2020 is er geen budget meer beschikbaar) kunnen worden ingediend bij Willem Koops van ZuivelNL. Hiervoor moet het aanvraagformulier gebruikt worden.

Willem Koops
06 46968836

Stuur Willem een e-mail Download het aanvraagformulier

Themagroep Onderzoek & Innovatie

Log in