Diergezondheid & Dierenwelzijn

De impact van de koe op de gezondheid en het welzijn van haar kalf

Met dit project wil de sector inzicht krijgen in de relaties tussen: koekenmerken vanaf bevruchting tot en met afkalven, de gezondheid en het welzijn van het kalf rondom afkalven en verschillende leeftijdsfases in de opfokperiode. Deze kennis levert handvatten op waarmee verzorging van kalveren op het melkveebedrijf verder geoptimaliseerd kan worden.

Een goede opfok waarin kalveren op een melkveebedrijf of kalverbedrijf gezond opgroeien en ontwikkelen, draagt positief bij aan dierenwelzijn, levensduur, bedrijfsresultaten, arbeidsvreugde en maatschappelijke waardering. Het is een sterke ambitie van de Nederlandse zuivelsector om de zorg voor kalveren continu te verbeteren en kalversterfte zo veel mogelijk te voorkomen.

Veel is al bekend over de manier waarop de veehouder groei en ontwikkeling van kalveren kan ondersteunen. Kennis over de invloed van de koe tijdens de dracht en het geboorteproces op de gezondheid en het welzijn van het kalf is echter beperkt.

Doel van het project

Inzicht krijgen in de relaties tussen:

  • Koekenmerken vanaf bevruchting tot en met afkalven.
  • De gezondheid en het welzijn van het kalf rondom afkalven en verschillende leeftijdsfases in de opfokperiode.

Deze kennis levert handvatten op waarmee verzorging van kalveren op het melkveebedrijf verder geoptimaliseerd kan worden.

Praktijkonderzoek

Het onderzoek vindt plaats op 6melkveebedrijven in het noorden van het land en 1 kalverbedrijf in het midden van het land. Binnen het onderzoek worden gedurende 18 maanden gegevens verzameld van zowel koeien als hun kalveren. Waarbij de koeien worden gevolgd vanaf bevruchting tot en met afkalven en de geboren kalveren worden gevolgd tot 6 maanden leeftijd. Met behulp van de verzamelde gegevens worden de relaties onderzocht tussen koekenmerken en de gezondheid en het welzijn van het kalf. Aan de hand van de uitkomsten wordt bepaald welke koe- en kalf kenmerken praktische handvatten bieden voor het handelen voor veehouders om de zorg voor het jonge dier te optimaliseren.

Naast publicatie in wetenschappelijke tijdschriften, wordt de verkregen praktijkkennis doorgegeven aan de huidige en toekomstige veehouders, dierenartsen en jongveespecialisten via:

  • Nederlandstalige artikelen in vakbladen
  • Workshops
  • Webinars
  • Symposium
  • Onderwijsmateriaal
  • Netwerk van het consortium
Lees meer over het project 'De impact van de koe op de gezondheid en het welzijn van haar kalf'

Projecttitel

De impact van de koe op de gezondheid en het welzijn van haar kalf

Opdrachtgevers

ZuivelNL

Uitvoerder

Onderzoekers en studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden in samenwerking met onderzoekers van Wageningen Universiteit.

Overige betrokkenen

Het project wordt begeleid door een consortium bestaande uit:
Melkveehouders
Een kalverhouder
Dairy Campus
CowHouse International BV
Klaremelk BV
Dierenartsenpraktijk Dier & Arts Leeuwarden
ForFarmers NV
Trouw Nutrition
Aeres Hogeschool Dronten
HAS Green Academy
Wageningen UR
Universität Bern
ZuivelNL

Status

Lopend

Looptijd

2023 - 2025

Budget

Bijdrage ZuivelNL