Duurzaamheid

De Nederlandse zuivelsector staat voor een duurzame melkveehouderij die hoogwaardige voeding produceert, waarin gewerkt wordt met respect voor mens, dier en omgeving en die gewaardeerd wordt. Melkveehouderorganisaties en zuivelondernemingen hebben samen duurzaamheidsdoelen opgesteld.

Programmamanagement

ZuivelNL speelt een faciliterende rol door het programmamanagement van de Duurzame Zuivelketen en door de opzet van de Centrale Database KringloopWijzer.

Duurzame Zuivelketen

Via het samenwerkingsverband de Duurzame Zuivelketen streven de melkveehouderorganisaties en zuivelondernemingen gezamenlijk naar een toekomstbestendige zuivelketen. Een zuivelketen die hoogwaardige voeding produceert, waarin gewerkt wordt met respect voor mens, dier en omgeving en die gewaardeerd wordt. Naast de oorspronkelijke partners LTO en NZO, werken nu ook NMV en NAJK samen in de Duurzame Zuivelketen. De Duurzame Zuivelketen is sinds 2019 een themagroep onder ZuivelNL.

KringloopWijzer

De KringloopWijzer is een managementinstrument dat de mineralenefficiëntie op een bedrijf in beeld brengt. Door meer inzicht te krijgen in de mineralenkringloop van dier, voer, bodem en mest kan er beter gestuurd worden op de benutting van mineralen. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot een hogere grasopbrengst, minder mestafvoer en besparingen op ruwvoeraankoop of kunstmestaankoop. Voor elk bedrijf is er nog wat te winnen.