Milieu & Klimaat

PPS Instrumentarium voor het berekenen van case-specifieke effectiviteit van uiteenlopende veevoer-additieven en vetsupplementen om methaanemissies in rundvee te reduceren

Veevoeradditieven en vetsupplementen hebben invloed op de methaanemissies in rundvee. Met inzicht in de werkzaamheid van veevoeradditieven en vetsupplementen in de koe, de zogenaamde mode of action, kan vervolgens de invloed van dier- en voerfactoren op de effectiviteit van deze veevoeradditieven en vetsupplementen op de methaanemissie inzichtelijk gemaakt worden. In deze studie worden 4 voermaatregelen onderzocht.

Aanleiding

Veevoeradditieven en vetsupplementen hebben invloed op de methaanemissies in rundvee. Met inzicht in de werkzaamheid van veevoeradditieven en vetsupplementen in de koe, de zogenaamde mode of action, kan vervolgens de invloed van dier- en voerfactoren op de effectiviteit van deze veevoeradditieven en vetsupplementen op de methaanemissie inzichtelijk gemaakt worden.

Wat doet het project?

In deze studie worden 4 voermaatregelen onderzocht:

  • Electronacceptoren die waterstof wegvangen in de pens.
  • Remmers van methanogenen, remmen een uniek eiwit van methanogenen en hebben geen invloed op pens microbiota.
  • Natuurlijke plant extracten die het fermentatieprofiel in de pens verschuiven.
  • Toegevoegde vet of vetzuren die niet fermenteren in de pens maar wel waterstofdynamiek en fermentatieprofiel beïnvloeden.

Wat levert het project op?

Dit project moet een verbeterd model, upgrade van Tier 3, opleveren om ook de methaanemissie te berekenen bij de inzet van additieven. Het uiteindelijke doel is dat het geüpgraded model gebruikt gaat worden bij de Nationale Emissie Registratie Autoriteit (NEMA) en het levert rekenregels op die op bedrijfsniveau ingezet kunnen worden in de KringloopWijzer.

Projecttitel

PPS Instrumentarium voor het berekenen van case-specifieke effectiviteit van uiteenlopende veevoer-additieven en vetsupplementen om methaanemissies in rundvee te reduceren

Opdrachtgevers

ZuivelNL

Uitvoerders

Koninklijke FrieslandCampina
Wageningen Livestock Research

Begeleiding

Toezichthoudend comité

Status

Start in 2023

Looptijd

2023 - 2026

Budget

€ 1.297.500 (ex. btw)

Bijdrage ZuivelNL

€ 57.313 (ex. btw)
In kind € 32.010