Duurzame Zuivelketen

ZuivelNL financiert de Duurzame Zuivelketen en verzorgt het programmamanagement. De Duurzame Zuivelketen is een samenwerkingsverband van LTO Nederland, Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en Dutch Dairymen Board (DDB). Via de Duurzame Zuivelketen streven de betrokken melkveehoudersorganisaties en zuivelondernemingen gezamenlijk naar een toekomstbestendige zuivelketen. Een zuivelketen die hoogwaardige voeding produceert, waarin gewerkt wordt met respect voor mens, dier en omgeving en die gewaardeerd wordt.

Website Duurzame Zuivelketen
logo.name

Resultaten Duurzame Zuivelketen

Sinds 2011 werken de partijen binnen de Duurzame Zuivelketen met succes aan onder andere:

 • Klimaatneutrale ontwikkeling
  • Verbeteren van de energie-efficiëntie in de keten.
  • Opwekken en gebruik van duurzame energie.
 • Behoud weidegang
  • Aandeel melkveebedrijven met weidegang was 83,9% in 2022 en ligt daarmee voor vijfde opeenvolgende jaar ruim boven het niveau van 2012 (81,2%).
 • Diergezondheid & Dierenwelzijn
  • Verantwoord gebruik van diergeneesmiddelen.
  • Welzijnsmonitor voor het meten en bespreken van dierenwelzijn.
 • Biodiversiteit
  • Alle soja in het krachtvoer is 100% RTRS-gecertificeerd.
  • Terugdringen van de fosfaatexcretie van de melkveestapel.
  • Meetbaar maken van de impact van de melkveehouderij op biodiversiteit.

Rapportage

Jaarlijks stelt Wageningen Economic Research rapportages op om de voortgang rond realisatie van de doelen te monitoren. Dit kan leiden tot een aanscherping van de duurzaamheidsprogramma’s. In 2022 is de opzet van de Sectorrapportage herzien. Voorheen voor alle thema’s tegelijk opgeleverd, nu wordt per thema gerapporteerd zodat de deelresultaten per saldo voor stakeholders eerder beschikbaar zijn.

Rapportages Duurzame Zuivelketen 2011 - 2023

Nieuwe doelen 2030

De Duurzame Zuivelketen heeft doelen geformuleerd voor een groot aantal thema’s. U kunt de doelen bekijken in de factsheet.

Bekijk de video

Organisatie en uitvoering

De contactgroep Duurzame Zuivelketen deelt ervaringen over de uitvoering van de duurzaamheidsprogramma’s en geeft advies aan de stuurgroep en programmateams over praktische uitvoerbaarheid. De adviesraad Duurzame Zuivelketen adviseert de stuurgroep over de doelen en uitvoering van de Duurzame Zuivelketen. De 4 programmateams Duurzame Zuivelketen initiëren en voeren uit. Het managementteam Duurzame Zuivelketen coördineert en ondersteunt de activiteiten van de Duurzame Zuivelketen, bewaakt de voortgang en bevordert integraliteit.

Uw contactpersoon

Oege Jacob Brouwer
Programmamanager Duurzame Zuivelketen

Stuur Oege Jacob een e-mail