Resultaten onderzoek

Onderzoek & Innovatie

In overleg met de uitvoerende instituten wordt per project bekeken hoe de communicatie over de resultaten van het onderzoek zo efficiënt mogelijk kan plaatsvinden. In alle gevallen verschijnen er artikelen in de vakpers over de onderzoeksresultaten. Daarnaast worden bijeenkomsten voor melkveehouders en intermediairen georganiseerd, bijvoorbeeld bij de afsluiting van een project.

Website

Op de website Verantwoorde Veehouderij met de daaraan gekoppelde attentiemails zijn de resultaten van het onderzoek te vinden.

Bemestingsadvies

De Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen is een initiatief van LTO-Nederland en wordt gefinancierd door ZuivelNL. De commissie zorgt voor een onafhankelijk bemestingsadvies voor iedereen. Het bevat bemestingsadviezen voor grasland, grasklaver, graslandvernieuwing, maïs, granen voor GPS, voederbieten en luzerne.

Bemestingsadvies