Diergezondheid & Dierenwelzijn

In ZuivelNL-verband wordt veel aandacht besteed aan het verder verbeteren van de diergezondheid en dierenwelzijn.

Diergezondheid als fundament

Aan de basis van de Nederlandse zuivelsector staan ruim 1,6 miljoen melkkoeien en het benodigde jongvee. De gezondheid van deze dieren vormt het fundament voor de kwaliteit van de melk en de daaruit gemaakte zuivelproducten. Vanwege het belang van een goede rundergezondheidzorg wordt via ZuivelNL gezamenlijk bijgedragen aan de monitoring en bestrijding van dierziekten en praktijkonderzoek op dit gebied.

Convenant financiering bestrijding besmettelijke dierziekten

ZuivelNL, vertegenwoordigers van andere diersectoren en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) hebben in april 2024 het Convenant financiering bestrijding besmettelijke dierziekten 2025-2029 ondertekend. In dit, inmiddels zesde, Convenant zijn de afspraken neergelegd over de kostenverdeling tussen overheid en veehouderijsectoren voor kosten van preventie, monitoring en eventuele bestrijding in Nederland van:

  • Besmettelijke dierziekten
  • Zoönosen
  • Ziekteverwekkers

Belangrijk voor preventie, monitoring en bestrijding

Het afsluiten van dit zogeheten Convenant Diergezondheidsfonds (DGF) is belangrijk, omdat het ondernemers in de betrokken sectoren meerjarige duidelijkheid geeft over wie welke kosten neemt op het terrein van:

  • Preventie
  • Monitoring
  • Eventuele bestrijding van dierziekten

Daarnaast biedt het zekerheid over de grenzen aan te dragen kosten voor de sectoren in geval van calamiteiten op het gebied van dierziekte uitbraak.

Onder de uitgangspunten van het Convenant vallen onder andere afspraken over de manier waarop de sectoren worden betrokken bij het functioneren van het DGF. Ook blijven de partijen streven naar grotere doelmatigheid en kostenreductie, bijvoorbeeld in de monitoring, zonder af te doen aan de hoge kwalitatieve standaard die de Nederlandse veehouderij kent op het gebied van de preventie, bewaking en bestrijding van dierziekten.

Plafondbedragen

De totale bijdrage aan de reguliere jaarlijkse kosten en aan de eventuele bestrijdingskosten is over de 5-jaarlijkse periode per veehouderijsector gemaximeerd in zogeheten plafondbedragen. Voor rundvee bedraagt het plafond € 90 miljoen onder het convenant 2025-2029. Binnen dit plafond kan de sector voor een bedrag van maximaal € 45 miljoen worden aangeslagen voor kosten aan verdenking en bestrijding in het geval van een ernstige dierziekte uitbraak (zoals MKZ). Bij overschrijding van de plafondbedragen zal de overheid de extra kosten geheel dragen.

U vindt meer informatie over het Convenant Diergezondheidsfonds 2025-2029 in het ZuivelNL nieuwsbericht van april 2024.

Uw contactpersoon

Caroline Huetink
Programmamanager Diergezondheid & Dierenwelzijn

Stuur Caroline een e-mail