Marktinformatie & Export

Marktinformatie

Export

Noteringen

ZuivelNL publiceert elke woensdag de Officiële Nederlandse Zuivelnoteringen.

Ga naar de noteringen Commissie Officiële Nederlandse Zuivelnotering

Zuivelproductie & marktprijzen

Maandelijks worden de ontwikkelingen in de zuivelmarkt uitgebreid toegelicht in het Marktbericht Zuivel. Tevens wordt elke maand informatie gepubliceerd over de melkaanvoer in Nederland en de zuivelproductie en zuivelprijzen in diverse landen. Elk kwartaal wordt de wereldzuivelhandel toegelicht in Wereldzuivelhandel Actueel.

Marktbericht Zuivel Zuivelproductie & Marktprijzen Wereldzuivelhandel Actueel

Melkprijzen

De LTO Internationale Melkprijsvergelijking geeft maandelijks inzicht in de ontwikkeling van de melkprijzen van een aantal Europese zuivelondernemingen. Jaarlijks verschijnt daarover het rapport LTO Internationale Melkprijsvergelijking.

Maandelijks melkprijzenoverzicht Jaarrapport melkprijsvergelijking

Export

ZuivelNL coördineert voor de zuivelsector de aanpak van de veterinaire handelsproblemen bij export van zuivelproducten naar derde landen. Binnen ZuivelNL coördineert en bemiddelt Team Export bij vragen en problemen op veterinair gebied, met betrekking tot de export van melk en zuivelproducten naar derde landen.

Ondersteuning bij export