Marktinformatie & Export

Marktinformatie

Export

De Nederlandse zuivelsector opereert in een dynamische, internationale omgeving. Een goede informatiepositie over marktontwikkelingen en exportregels is daarbij essentieel. ZuivelNL draagt hieraan bij via o.a. de wekelijkse zuivelnoteringen, periodieke publicatie van markgegevens en het volgen van de actualiteit in regelgeving over export naar voor Nederland belangrijke markten.

Zuivelnoteringen

ZuivelNL publiceert elke woensdag de Officiële Nederlandse Zuivelnoteringen.

Ga naar de noteringen Commissie Officiële Nederlandse Zuivelnotering

Marktinformatie per maand, kwartaal en World Dairy Trade map

Maandelijks worden de ontwikkelingen in de zuivelmarkt uitgebreid toegelicht in het Marktbericht Zuivel. Tevens wordt elke maand informatie gepubliceerd over de melkaanvoer in Nederland en de zuivelproductie en zuivelprijzen in diverse landen. Elk kwartaal wordt de wereldzuivelhandel toegelicht in Wereldzuivelhandel Actueel. Daarnaast verschijnt de World Dairy Trade map.

Marktbericht Zuivel Zuivelproductie & Marktprijzen Wereldzuivelhandel Actueel World Dairy Trade Map 2020

Zuivel in Cijfers 2020

Zuivel in Cijfers biedt een cijfermatig overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de Nederlandse en internationale zuivelsector.

Ga naar Zuivel in cijfers 2020

LTO Internationale Melkprijsvergelijking

De LTO Internationale Melkprijsvergelijking geeft maandelijks inzicht in de ontwikkeling van de melkprijzen van een aantal Europese zuivelondernemingen. Jaarlijks verschijnt daarover het rapport LTO Internationale Melkprijsvergelijking.

Maandelijks melkprijzenoverzicht Jaarrapport melkprijsvergelijking

Export

ZuivelNL coördineert voor de zuivelsector de aanpak van de veterinaire handelsproblemen bij export van zuivelproducten naar derde landen. Binnen ZuivelNL coördineert en bemiddelt Team Export bij vragen en problemen op veterinair gebied, met betrekking tot de export van melk en zuivelproducten naar derde landen.

Ondersteuning bij export