Marktinformatie & Export

Marktinformatie

Export

De Nederlandse zuivelsector opereert in een dynamische, internationale omgeving. Een goede informatiepositie over marktontwikkelingen en exportregels is daarbij essentieel. ZuivelNL draagt hieraan bij via o.a. de wekelijkse zuivelnoteringen, periodieke publicatie van marktgegevens en het volgen van de actualiteit in regelgeving over export naar voor Nederland belangrijke markten.

Zuivelnoteringen

ZuivelNL publiceert elke woensdag de Officiële Nederlandse Zuivelnoteringen.

Ga naar de noteringen Commissie Officiële Nederlandse Zuivelnotering

Marktinformatie per maand en kwartaal

Maandelijks worden de ontwikkelingen in de zuivelmarkt uitgebreid toegelicht in het Marktbericht Zuivel. Ook wordt elke maand informatie gepubliceerd over de melkaanvoer in Nederland en de zuivelproductie en zuivelprijzen in diverse landen. Elk kwartaal wordt de wereldzuivelhandel toegelicht in Wereldzuivelhandel Actueel.

Marktbericht Zuivel Zuivelproductie & Marktprijzen Wereldzuivelhandel Actueel

Zuivel in Cijfers 2022

Zuivel in Cijfers biedt een cijfermatig overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de Nederlandse en internationale zuivelsector.

Ga naar Zuivel in Cijfers 2022

EDF-ZuivelNL Internationale Melkprijsvergelijking

De internationale melkprijsvergelijking ging in oktober 2022 opnieuw van start onder de naam EDF-ZuivelNL Internationale Melkprijsvergelijking. De melkprijsvergelijking geeft maandelijks inzicht in de ontwikkeling van de melkprijzen van (een aantal) Europese zuivelondernemingen.

European Dairy Farmers (EDF) en ZuivelNL besloten in 2022 om de melkprijsvergelijking voort te zetten nadat het gezamenlijke project in 2021 werd stopgezet vanwege bezuinigingen bij ZuivelNL. De naam is veranderd in EDF-ZuivelNL Internationale Melkprijsvergelijking om zichtbaarheid te geven aan de uitvoerende partijen. Inhoudelijk is het een voortzetting van de LTO Internationale Melkprijsvergelijking.

Melkprijsvergelijking 2021 t/m 2023 Melkprijsvergelijking 2014 t/m 2020

Export

ZuivelNL coördineert voor de zuivelsector de aanpak van de veterinaire handelsproblemen bij export van zuivelproducten naar derde landen. Binnen ZuivelNL coördineert en bemiddelt Team Export bij vragen en problemen op veterinair gebied, met betrekking tot de export van melk en zuivelproducten naar derde landen.

Ondersteuning bij export