Zuivelnoteringen

Marktinformatie

Noteringen

De Commissie Officiële Nederlandse Zuivelnoteringen heeft de volgende noteringen vastgesteld, in euro per 100 kg netto af fabriek *) exclusief btw:

Officiële Nederlandse noteringen per 22-05-2024

Verse boter

+ € 43


€ 648

Vol melkpoeder

+ € 5


€ 370

Mager melkpoeder food

+ € 5


€ 244


Mager melkpoeder feed *)

+ € 6


€ 228

Weipoeder

+ € 1


€ 65

*) Mager melkpoeder feed: franco geleverd

Verloop van de noteringen in de laatste 3 jaar

Door met uw muis of vinger over de grafieken te bewegen worden de bedragen zichtbaar.

Bekijk het verloop van de noteringen in de meerjarenoverzichten.

OVERZICHT JAARGEMIDDELDEN

Aanmelden Nieuwsbrief Noteringen

Elke woensdagmiddag wordt de Nieuwsbrief Noteringen verzonden.

Aanmelden Nieuwsbrief Noteringen

Commissie Officiële Nederlandse Zuivelnotering

De minister heeft de Commissie Officiële Nederlandse Zuivelnotering ingesteld (Regeling interventie 2017, art. 22 ev). Deze Commissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van artikel 223 van Verordening 1308/2013 en Verordening (EU) nr. 479/2010 van de Commissie van 1 juni 2010 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad met betrekking tot kennisgevingen van de lidstaten aan de Commissie in de sector melk en zuivelproducten (PbEU 2010, L 135) betreffende prijswaarnemingen.

Lees meer over de commissie