Overzicht

Nieuws- en persberichten

ZuivelNL

24 november 2022

Update 19/12 bundeling krachten reactie op kabinetsplannen

In reactie op de kabinetsplannen rond stikstof, klimaat, water en mest bundelden DDB, LTO-melkveehouderij, NAJK...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

01 februari 2023

Nieuwsbrief ZuivelNL januari 2023

U leest in deze nieuwsbrief onder andere over interessante projecten voor melkveehouders, themamiddag 'Goed bemesten...

Lees het volledige bericht

Marktinformatie

31 januari 2023

Marktbericht Zuivel januari 2023

De Nederlandse melkaanvoer is in december met bijna 4% toegenomen. Sinds juni is sprake van...

Lees het volledige bericht

Export

22 januari 2023

Informatiebijeenkomst verlenging exportregistratie China

Op 19 januari 2023 organiseerde Team Export van ZuivelNL een informatiebijeenkomst voor de bedrijven die...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

13 januari 2023

Zuivel in Cijfers 2023

Deze maand verscheen de flyer Zuivel in Cijfers 2023, met in vogelvlucht een actueel cijferoverzicht...

Lees het volledige bericht

Marktinformatie

Wereldzuivelhandel Actueel

22 december 2022

Wereldzuivelhandel Actueel januari - september 2022

De wereldzuivelhandel liet in het derde kwartaal nog altijd een wisselend beeld zien. Enerzijds daalde...

Lees het volledige bericht

22 december 2022

Nieuwsbrief ZuivelNL december 2022

De nieuwsbrief bevat informatie over de zuivelsector en ZuivelNL....

Lees het volledige bericht

Marktinformatie

22 december 2022

Marktbericht Zuivel december 2022

Het sterke herstel van de Nederlandse melkaanvoer zette ook in november (+4,9%) door. Sinds juni...

Lees het volledige bericht

Weidegang

Duurzame Zuivelketen

21 december 2022

Weidegang koeien stabiliseert in 2022

In 2022 is het percentage melkveebedrijven dat de koeien in de wei laat lopen met...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

19 december 2022

Zuivelsector zeer kritisch in gesprek met minister LNV

Maandag 19 december 2022 vond een gesprek plaats tussen de minister van Landbouw, Natuur en...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

07 december 2022

Algemene Vergadering ZuivelNL stelt begroting 2023 vast

Tijdens de Algemene Vergadering van ZuivelNL op 7 december 2022 werd door de leden DDB...

Lees het volledige bericht

Onderzoek & Innovatie

07 december 2022

Projecten vraaggestuurd onderzoek in 2023

Dit jaar haalde ZuivelNL voor het eerst bij melkveehouders ideeën op voor vraaggestuurd onderzoek. Hier...

Lees het volledige bericht