Overzicht

Nieuws- en persberichten

Diergezondheid

Duurzame Zuivelketen

16 oktober 2020

KalfOK informatiefolder vernieuwd

Om de zorg voor jonge dieren verder te verbeteren is goede zorg voor jonge dieren...

Lees het volledige bericht

Onderzoek & Innovatie

16 oktober 2020

Nieuws uit PPS Ruwvoer, bodem en kringlooplandbouw

ZuivelNL is mede financier van de PPS Ruwvoer, bodem en kringlooplandbouw. De volgende informatie wordt...

Lees het volledige bericht

Onderzoek & Innovatie

09 oktober 2020

Project Home Made Eiwit van start

Het nieuwe project 'Home Made Eiwit' is gestart en heeft als belangrijkste doel het eiwitmanagement...

Lees het volledige bericht

KringloopWijzer

09 oktober 2020

Kijk webinar terug over bedrijfsspecifieke fosfaat- en stikstofbemesting

Hoe pas je bedrijfsspecifieke fosfaat- en stikstofbemesting toe op het melkveebedrijf met als doel de...

Lees het volledige bericht

Marktinformatie

LTO Internationale Melkprijsvergelijking

02 oktober 2020

Gemiddelde EU melkprijs in augustus licht gestegen naar € 32,71

De berekende voorschotmelkprijzen komen in augustus 2020 uit op gemiddeld € 32,71 per 100 kg...

Lees het volledige bericht

Over ZuivelNL

01 oktober 2020

Nieuwsbrief ZuivelNL september

De nieuwsbrief bevat informatie over de zuivelsector en ZuivelNL....

Lees het volledige bericht

Over ZuivelNL

30 september 2020

Vergadering ZuivelNL

Op 29 september vond een vergadering van ZuivelNL plaats....

Lees het volledige bericht

Marktinformatie

Wereldzuivelhandel Actueel

30 september 2020

Wereldzuivelhandel Actueel januari - juni 2020

De wereldzuivelhandel liet in het tweede kwartaal bij alle productgroepen groei zien. Dit maakt duidelijk...

Lees het volledige bericht

Arbeid

30 september 2020

AgroZorgwijzer: trainingen suïcidepreventie voor erfbetreders

Het zijn spannende tijden waarin veel op agrarische ondernemers afkomt, ook in de melkveehouderij. Soms...

Lees het volledige bericht

Normalisatie

30 september 2020

Normalisatiewerk levert nieuwe normen zuigelingenvoeding op

In september vergaderde de Nederlandse Normcommissie 370 005 Melk en zuivelproducten. Deze door ZuivelNL gefinancierde...

Lees het volledige bericht

Arbeid

30 september 2020

BoerVeilig publiceert nieuw ervaringsverhaal

BoerVeilig is het door ZuivelNL gefinancierde meerjarige initiatief, waarin NAJK, LTO, NMV en NZO met...

Lees het volledige bericht

Export

30 september 2020

Inspectiebezoeken & corona

In de septembervergadering van de ZuivelNL themagroep Export is o.a. het door corona stilliggen van...

Lees het volledige bericht