Koeien & Kansen

In het door ZuivelNL gefinancierde project Koeien & Kansen zoekt een groep van zestien enthousiaste melkveehouders samen met onderzoekers naar de mogelijkheden van een duurzame en maatschappelijk gewaardeerde melkveehouderij.

logo.name

Wat is er aan de hand?

Maatschappelijke waardering en het verlagen van de emissies naar het milieu zijn voor de toekomst van de melkveehouderij steeds belangrijker. Zo beheren melkveehouders een groot deel van het Nederlandse landschap. Hoe gaan ze om met milieu, natuur, landschapsinrichting en dierwelzijn in de toekomst? Hoe kunnen deze eisen in de bedrijfsvoering zo praktisch mogelijk ingepast worden zonder dat het ten koste gaat van het inkomen of nog liever dat het geld oplevert. Immers verliezen naar het milieu zijn ook vaak verliezen voor de portemonnee.

Wat doet het project?

In het project Koeien & Kansen werken 16 melkveehouders samen met proefbedrijf De Marke, onderzoekers en adviseurs aan de toekomst van een duurzame en maatschappelijk gewaardeerde melkveehouderij. Op de praktijkbedrijven worden milieumaatregelen toegepast en met metingen geëvalueerd. Verdergaande maatregelen worden eerst op De Marke uitgeprobeerd.

Wat levert het project op?

Het project levert inzicht in de economische, ecologische en technische gevolgen van de implementatie van (toekomstige) milieuwetgeving op melkveehouderijbedrijven in Nederland.

De uitkomsten van het project en de ervaringen van de deelnemers verbeteren de effectiviteit en uitvoerbaarheid van (voorgenomen) mest- en milieuwetgeving. Enerzijds omdat álle Nederlandse melkveehouders gebruik kunnen maken van de opgedane ervaringen en kennis, maar anderzijds wordt de kennis ook ingebracht bij de overheid – het is een gezamenlijk en 50/50 gefinancierd project van overheid en ZuivelNL- die het gebruikt bij de evaluatie van bestaande en invulling van toekomstige milieuwetgeving. Zo draagt het project ook bij aan de ontwikkeling van bedrijfsspecifieke gebruiks- en excretienormen, zie bijvoorbeeld de ‘Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee’.

Om de kennis beschikbaar te maken voor alle melkveehouders worden ook vraaggestuurd excursies, inleidingen en cursussen gefaciliteerd. Daarnaast staan er minimaal tweewekelijks op de website van Koeien en Kansen nieuwsitems, die terugkomen in tientallen artikelen in vakbladen.

Website Koeien & Kansen

Projecttitel

Koeien & Kansen

Opdrachtgevers

ZuivelNL, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Uitvoerders

16 melkveehouders, Wageningen University & Research, diverse adviseurs

Overige betrokkenen

LTO, Agrifirm, Vitens

Status

Lopend

Looptijd

2016 – 2020

Budget

€ 1 miljoen per jaar

Bijdrage ZuivelNL

€ 400.000 per jaar

Quote

Projectleider Michel de Haan (WUR): Met dit project leveren we een bijdrage aan een duurzame melkveehouderij. Zuinig met het milieu en goed voor het inkomen. Dat is een hele uitdaging. Dat dit nog lukt ook, geeft een goed gevoel en maakt me zelfs wat trots.

Michel de Haan
Projectleider Koeien & Kansen (WUR)