Internationale melkprijzen

Marktinformatie

LTO Internationale Melkprijsvergelijking

Maandelijks wordt de LTO Internationale melkprijsontwikkeling gepubliceerd van een aantal EU-zuivelondernemingen. Jaarlijks verschijnt een rapport met de melkprijzen over het afgelopen kalenderjaar. Vanaf juli 2020 wordt de LTO Internationale melkprijsvergelijking op deze website gepubliceerd.

Gemiddelde melkprijs september: € 32,99

t.o.v. augustus

+ € 0,28


€ 32,71

t.o.v. september vorig jaar

- € 0,79


€ 33,78

In euro per 100 kg melk bij 4,2% vet, 3,4% eiwit, 1.000.000 kg/jaar, kiemgetal 24.999, celgetal 249.999 per ml, exclusief nabetalingen en exclusief btw

logo.name
logo.name
logo.name

De melkprijzen in de grafiek kunnen verschillen van eerder gepubliceerde maandelijkse PDF’s vanwege a) herzieningen en b) wijzigingen in de gehanteerde methodiek vanaf 2019 (zie toelichting onderaan deze pagina in PDF Melkprijsvergelijking mei 2020).

Gemiddelde melkprijs september: € 32,99

De berekende voorschotmelkprijzen komen in september 2020 uit op gemiddeld € 32,99 per 100 kg standaardmelk. Een stijging van € 0,28 ten opzichte van de vorige maand. De gemiddelde melkprijs in september 2020 ligt € 0,79 ofwel 2,3 % lager dan in dezelfde maand vorig jaar.

Voor de vierde achtereenvolgende maand is de gemiddelde melkprijs gestegen. Opvallend is dat het iedere keer een beetje erbij is, namelijk € 0,10 in juni, € 0,21 in juli, € 0,20 in augustus en dus nu € 0,28 per 100 kg melk. Ook vorig jaar stegen de melkprijzen na de zomer met geringe bedragen. Eigenlijk waren in het gehele kalenderjaar 2019 de melkprijzen opvallend stabiel. Wellicht had dit ook in 2020 kunnen gebeuren ware het niet dat de coronacrisis in het voorjaar leidde tot een sterke prijsval. Ook al zet de stijgende trend zich de laatste maanden van dit jaar voort, het is niet aannemelijk dat het negatieve prijsverschil met vorig jaar wordt goed gemaakt. Ingeschat wordt dat de gemiddelde melkprijs in 2020 zo’n 1 á 2 % lager zijn dan in 2019.

Naar verwachting zullen de melkprijzen de komende maanden verder stijgen. Geen van de tot dusver aangekondigde melkprijzen daalt. Daarnaast hebben enkele zuivelondernemingen prijsverhogingen aangekondigd, zoals Arla met € 0,5 in oktober en € 1,0 in november. FrieslandCampina verhoogt in oktober de melkprijs met € 0,5, terwijl deze in november gelijk blijft. De melkprijzen van DMK en Saputo Dairy UK stijgen in oktober met respectievelijk € 1,0 en € 2,7 per 100 kg melk. Deze laatste prijsstijging van Saputo Dairy UK komt vooral door een seizoenstoeslag van 2 pence per liter (ppl) en in mindere mate door een prijsstijging van 0,5 ppl.

De stabiele ontwikkeling van de melkprijzen komt – niet onlogisch- aardig overeen met de zuivelmarkt, die ook vrij stabiel is. Hoe de zuivelmarkt zich de komende maanden zal ontwikkelen is moeilijk in te schatten. Een positief signaal is echter wel dat Fonterra de melkprijsverwachting voor het lopende seizoen onlangs heeft verhoogd met omgerekend zo’n € 1,70 per 100 kg standaardmelk.

Lees de volledige melkprijsvergelijking per maand in onderstaande publicaties.

Publicatiedata

De maandelijkse melkprijsvergelijking wordt gepubliceerd op vrijdag 12:00 uur

27 november 2020
8 januari 2021
29 februari 2021

Jaarrapport LTO Internationale melkprijsvergelijking

Het is inmiddels een traditie dat jaarlijks een internationale melkprijsvergelijking wordt uitgevoerd door ZuivelNL in opdracht van LTO Nederland. Het rapport geeft inzicht in het verloop van de melkprijzen op basis van productie en consumptie in de ons omringende landen en een aantal belangrijke zuivelexportlanden.

LTO Internationale melkprijsvergelijking 2019

LTO Internationale melkprijsvergelijking vanaf 2014

Overzicht van de jaar- en maandrapporten.

Overzicht vanaf 2014

Contact

Willem Koops
ZuivelNL
Postbus 93453
2509 AL Den Haag

06 46968836

Stuur Willem een e-mail

Copyright en aansprakelijkheid

In opdracht van LTO Nederland en in samenwerking met EDF (European Dairy Farmers) wordt deze melkprijsvergelijking uitgevoerd door ZuivelNL.

De basis voor de vergelijking zijn de melkgeldafrekeningen van melkveehouders.

Overname van gegevens uit deze publicatie is toegestaan met bronvermelding LTO Internationale Melkprijsvergelijking. ZuivelNL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van deze publicatie.