Internationale melkprijzen

Marktinformatie

LTO Internationale Melkprijsvergelijking

Maandelijks wordt de LTO Internationale melkprijsontwikkeling gepubliceerd van een aantal EU-zuivelondernemingen. Jaarlijks verschijnt een rapport met de melkprijzen over het afgelopen kalenderjaar. Vanaf juli 2020 wordt de LTO Internationale melkprijsvergelijking op deze website gepubliceerd.

Gemiddelde melkprijs juni: € 32,24

t.o.v. mei

+ € 0,04


€ 32,20

t.o.v. juni vorig jaar

- € 1,26


€ 33,50

In euro per 100 kg melk bij 4,2% vet, 3,4% eiwit, 1.000.000 kg/jaar, kiemgetal 24.999, celgetal 249.999 per ml, exclusief nabetalingen en exclusief btw

logo.name
logo.name
logo.name

Gemiddelde melkprijs juni: € 32,24

De berekende voorschotmelkprijzen komen in juni 2020 uit op gemiddeld € 32,24 per 100 kg standaardmelk. Een stijging van € 0,04 ten opzichte van de vorige maand. De gemiddelde melkprijs in juni 2020 ligt € 1,26 ofwel 3,7 % lager dan in dezelfde maand vorig jaar.

Het lijkt dat een eind is gekomen aan de daling van de melkprijzen vanaf februari. Wel moet hierbij opgemerkt worden dat de stijging minimaal is en dat het niet ongebruikelijk is dat de melkprijzen na het voorjaar aantrekken als de melkproductie seizoensmatig wat minder wordt. Daarnaast is de marktsituatie iets verbeterd door o.a. een voorzichtig herstel van de marktvraag in het out-of-home-segment.

Ondanks alle onzekerheden in de markt is het de verwachting dat de gemiddelde melkprijs de komende maanden verder gaat stijgen. Zo heeft FrieslandCampina voor zowel juli als augustus prijsverhogingen aangekondigd van € 0,5 respectievelijk € 1,0. Ook de melkprijzen van Lactalis en Savencia zullen iets stijgen, terwijl de prijzen van DMK (in juli) en Saputo Dairy UK (t/m augustus) niet wijzigen. Arla heeft voor juli een prijsverlaging (-€ 0,8) aangekondigd en geen wijziging in augustus.

Ierse ondernemingen de grootste stijgers

Opvallend was dat in juni de melkprijzen van de drie Ierse ondernemingen het meest zijn gestegen variërend van + € 0,8 (Dairygold) tot € 1,5 (Glanbia). Grootste dalers waren DMK (- € 1,5), Lactalis (- € 1,1) en Hochwald (- € 1,0). De berekende melkprijs van Arla bleef gelijk, omdat tegelijkertijd met een prijsverlaging van € 1,0 een bonus van € 1,0 is ingevoerd voor het klimaatcheck programma met als doel de broeikasgasemissies te verminderen. Bijna alle melkveehouders laten deze klimaatcheck uitvoeren via het invullen van een digitale rekentool en ontvangen dus deze bonus.

Zoals reeds vorige maand vermeld, was de extreme stijging in de Verenigde Staten van de klasse III melkprijs in juni ongekend. Nog nooit steeg deze prijs in één maand zo sterk (73%).

Fonterra heeft op 17 juli jl. de melkprijsverwachting voor het seizoen 2019/20 verlaagd met omgerekend c.a. € 0,2 per 100 kg standaardmelk. Eind september bij de publicatie van de jaarresultaten wordt de definitieve melkprijs bekend gemaakt. Voor het nieuwe seizoen 2020/21 - dat is begonnen in juni - is de melkprijsverwachting verhoogd met omgerekend € 1,10 per 100 kg.

Lees de volledige melkprijsvergelijking per maand in onderstaande publicaties.

Publicatiedata

De maandelijkse melkprijsvergelijking wordt gepubliceerd op vrijdag 12:00 uur

28 august 2020
2 oktober 2020
30 oktober 2020
27 november 2020
8 januari 2021
29 februari 2021

Jaarrapport LTO Internationale melkprijsvergelijking

Het is inmiddels een traditie dat jaarlijks een internationale melkprijsvergelijking wordt uitgevoerd door ZuivelNL in opdracht van LTO Nederland. Het rapport geeft inzicht in het verloop van de melkprijzen op basis van productie en consumptie in de ons omringende landen en een aantal belangrijke zuivelexportlanden.

LTO Internationale melkprijsvergelijking 2019

LTO Internationale melkprijsvergelijking vanaf 2014

Overzicht van de jaar- en maandrapporten.

Overzicht vanaf 2014

Contact

Willem Koops
ZuivelNL
Postbus 93453
2509 AL Den Haag

06 46968836

Stuur Willem een e-mail

Copyright en aansprakelijkheid

In opdracht van LTO Nederland en in samenwerking met EDF (European Dairy Farmers) wordt deze melkprijsvergelijking uitgevoerd door ZuivelNL.

De basis voor de vergelijking zijn de melkgeldafrekeningen van melkveehouders.

Overname van gegevens uit deze publicatie is toegestaan met bronvermelding LTO Internationale Melkprijsvergelijking. ZuivelNL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van deze publicatie.