Internationale melkprijzen

Marktinformatie

LTO Internationale Melkprijsvergelijking

Maandelijks wordt de LTO Internationale melkprijsontwikkeling gepubliceerd van een aantal EU-zuivelondernemingen. Jaarlijks verschijnt een rapport met de melkprijzen over het afgelopen kalenderjaar. Vanaf juli 2020 wordt de LTO Internationale melkprijsvergelijking op deze website gepubliceerd.

Gemiddelde melkprijs oktober: € 33,26

t.o.v. september

+ € 0,27


€ 32,99

t.o.v. oktober vorig jaar

- € 0,46


€ 33,70

In euro per 100 kg melk bij 4,2% vet, 3,4% eiwit, 1.000.000 kg/jaar, kiemgetal 24.999, celgetal 249.999 per ml, exclusief nabetalingen en exclusief btw

logo.name
logo.name
logo.name

De melkprijzen in de grafiek kunnen verschillen van eerder gepubliceerde maandelijkse PDF’s vanwege a) herzieningen en b) wijzigingen in de gehanteerde methodiek vanaf 2019 (zie toelichting onderaan deze pagina in PDF Melkprijsvergelijking mei 2020).

Gemiddelde melkprijs oktober: € 33,26

De berekende voorschotmelkprijzen komen in oktober 2020 uit op gemiddeld € 33,26 per 100 kg standaardmelk. Een stijging van € 0,27 ten opzichte van de vorige maand. De gemiddelde melkprijs in oktober 2020 ligt € 0,46 ofwel 1,4 % lager dan in dezelfde maand vorig jaar.

Opnieuw is de gemiddelde melkprijs iets gestegen en wordt het verschil met vorig jaar kleiner. Voor de komende maanden lijken de melkprijzen zich te stabiliseren. Zo blijven de melkprijzen van DMK, Savencia, Lactalis en FrieslandCampina in november gelijk, terwijl dit ook geldt voor Milcobel en Saputo Dairy UK tot en met december. De melkprijs van Arla stijgt in november met 1,0 en blijft gelijk in december.

Alleen Danone heeft de melkprijs in oktober verlaagd. Ondanks deze (forse) verlaging ontvangen de melkveehouders die leveren aan Danone nog steeds een relatief hoge melkprijs. Overigens moet hierbij opgemerkt worden, dat het gaat om de melkprijs in de regio Pas de Calais en voor melkveehouders die een zogenaamd 50/50 leveringscontract hebben. Dit houdt in dat de melkprijsontwikkeling (indexatie) voor 50% gebaseerd is op marktindicatoren gekoppeld aan de productmix van Danone en 50% op basis van de kostprijsontwikkeling op de melkveebedrijven. Hoewel in Frankrijk wettelijk is vastgelegd dat bij de melkprijzen ook rekening wordt gehouden met de productiekosten, lijken nog niet alle zuivelondernemingen hieraan te voldoen. Wel bevinden de melkprijzen van alle Franse zuivelondernemingen zich in de bovenste regionen van de internationale melkprijsvergelijking.

De melkprijzen in de Verenigde Staten blijven maar jojoën met weer een zeer sterke stijging van de klasse III prijs in oktober. Omdat de klasse III melkprijs betrekking heeft melk verwerkt tot kaas - waarvan de prijs enorm schommelt- en voor veel melkveehouders deze gecorrigeerd wordt met opbrengstprijzen van andere producten, ligt de gemiddelde melkprijs lager.

Lees de volledige melkprijsvergelijking per maand in onderstaande publicaties.

Publicatiedata

De maandelijkse melkprijsvergelijking wordt gepubliceerd op vrijdag 12:00 uur

8 januari 2021
29 februari 2021

Jaarrapport LTO Internationale melkprijsvergelijking

Het is inmiddels een traditie dat jaarlijks een internationale melkprijsvergelijking wordt uitgevoerd door ZuivelNL in opdracht van LTO Nederland. Het rapport geeft inzicht in het verloop van de melkprijzen op basis van productie en consumptie in de ons omringende landen en een aantal belangrijke zuivelexportlanden.

LTO Internationale melkprijsvergelijking 2019

LTO Internationale melkprijsvergelijking vanaf 2014

Overzicht van de jaar- en maandrapporten.

Overzicht vanaf 2014

Contact

Willem Koops
ZuivelNL
Postbus 93453
2509 AL Den Haag

06 46968836

Stuur Willem een e-mail

Copyright en aansprakelijkheid

In opdracht van LTO Nederland en in samenwerking met EDF (European Dairy Farmers) wordt deze melkprijsvergelijking uitgevoerd door ZuivelNL.

De basis voor de vergelijking zijn de melkgeldafrekeningen van melkveehouders.

Overname van gegevens uit deze publicatie is toegestaan met bronvermelding LTO Internationale Melkprijsvergelijking. ZuivelNL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van deze publicatie.