Internationale melkprijzen

Marktinformatie

De internationale melkprijsvergelijking ging in 2022 opnieuw van start onder de naam EDF-ZuivelNL Internationale Melkprijsvergelijking. European Dairy Farmers (EDF) en ZuivelNL besloten eerder dat jaar de melkprijsvergelijking voort te zetten. Sinds 27 oktober 2022 wordt de internationale melkprijsvergelijking weer maandelijks door ZuivelNL en EDF gepubliceerd op hun websites.

Gemiddelde melkprijs februari € 43,98

De berekende voorschotmelkprijzen komen in februari 2024 uit op gemiddeld € 43,98 per 100 kg standaardmelk. Dit is een stijging van € 0,34 ten opzichte van de vorige maand. Kanttekening is dat vanaf januari de berekende melkprijs gebaseerd is op 16 in plaats van 15 zuivel-ondernemingen en de berekende melkprijs voor Savencia van december is meegenomen. De gemiddelde melkprijs in februari 2024 ligt € 7,14 lager dan in dezelfde maand vorig jaar.

Het algehele beeld van de melkprijsontwikkeling in februari is positief. Bijna alle Europese zuivelondernemingen lieten een lichte stijging van de melkprijs zien of bleven stabiel.

U vindt de volledige melkprijsvergelijking hieronder.

Melkprijsvergelijking februari 2024 (PDF)

EDF-ZuivelNL Internationale Melkprijsvergelijking

Het gezamenlijke project werd in 2021 stopgezet vanwege bezuinigingen bij ZuivelNL. EDF bleef de prijsinformatie in eigen netwerk verzamelen waardoor de melkprijzen vanaf maart 2021 beschikbaar zijn.
De naam is veranderd in EDF-ZuivelNL Internationale Melkprijsvergelijking om zichtbaarheid te geven aan de uitvoerende partijen. Inhoudelijk is het een voortzetting van de LTO Internationale Melkprijsvergelijking.

logo.name
logo.name

Gemiddelde melkprijs € 43,98

t.o.v. januari 2024

+ € 0,34


€ 43,64

t.o.v. februari vorig jaar

- € 7,14


€ 51,12

In euro per 100 kg melk bij 4,2% vet, 3,4% eiwit, 1.000.000 kg/jaar, kiemgetal 24.999, celgetal 249.999 per ml, exclusief nabetalingen en exclusief btw

Melkprijsvergelijking 2024

Publicatiedata (donderdag om 16:00 uur)

2024

  • 02 mei - melkprijzen maart 2024
  • 30 mei - melkprijzen april 2024
  • 04 juli - melkprijzen mei 2024

Melkprijsvergelijking 2021 - 2022

De EDF-ZuivelNL Internationale Melkprijsvergelijking geeft inzicht in de door grote (en regionaal verspreide) Europese zuivelondernemingen maandelijks aan melkveehouders uitbetaalde melkprijzen. U vindt hier de melkprijsvergelijking van de voorgaande maanden.

Rapport 2020 - 2021
In het rapport (Engels) staan de definitieve melkprijzen van de kalenderjaren 2020 en 2021. Vergeleken met de maandelijkse melkprijzen bevatten deze definitieve prijzen ook aanvullende betalingen die later werden betaald.

(LTO) Internationale melkprijsvergelijking vanaf 2014

Overzicht van de jaar- en maandrapporten 2014 t/m 2020.

Overzicht vanaf 2014

Contact

U kunt voor meer informatie contact opnemen met Inge Nijhoving.

Stuur Inge een e-mail

Copyright en aansprakelijkheid

Deze melkprijsvergelijking is een samenwerking tussen European Dairy Farmers (EDF) en ZuivelNL.
Overname van gegevens uit deze publicatie is toegestaan met bronvermelding EDF-ZuivelNL Internationale Melkprijsvergelijking. ZuivelNL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van deze publicatie.