Internationale melkprijzen

Marktinformatie

18 juli 2022: European Dairy Farmers (EDF) en ZuivelNL gaan gezamenlijk de internationale melkprijsvergelijking voortzetten. De partijen streven ernaar om vanaf september 2022 melkprijsinformatie van grote Europese melkverwerkers te publiceren onder de naam EDF-ZuivelNL Internationale Melkprijsvergelijking. Ook de gegevens vanaf maart 2021 zullen worden uitgegeven aangezien de EDF de informatie is blijven verzamelen en volgen.

logo.name
logo.name

De melkprijzen in de grafiek kunnen verschillen van eerder gepubliceerde maandelijkse PDF’s vanwege a) herzieningen en b) wijzigingen in de gehanteerde methodiek vanaf 2019 (zie toelichting onderaan deze pagina in PDF Melkprijsvergelijking mei 2020).

2021: Maandelijks wordt de LTO Internationale melkprijsontwikkeling gepubliceerd van een aantal EU-zuivelondernemingen. Jaarlijks verschijnt een rapport met de melkprijzen over het afgelopen kalenderjaar. Vanaf juli 2020 wordt de LTO Internationale melkprijsvergelijking op deze website gepubliceerd.

Gemiddelde melkprijs februari 2021: € 33,98

De berekende voorschotmelkprijzen komen in februari 2021 uit op gemiddeld € 33,98 per 100 kg standaardmelk. Dit is een stijging van € 0,21 ten opzichte van de vorige maand. De gemiddelde melkprijs in februari 2021 ligt € 0,22 ofwel 0,6 % lager dan in dezelfde maand vorig jaar.

Met ingang van de januari publicatie zijn de melkprijzen van Capsa vanaf januari 2019 opgenomen in de gemiddelde melkprijs. Hierdoor is de gemiddelde melkprijs over de kalenderjaren 2020 en 2019 met zo’n € 0,08 respectievelijk € 0,15 per 100 kg melk gedaald.

Opnieuw is sprake van een stijging van de gemiddelde melkprijs, de negende op rij. Sinds mei 2020 is de gemiddelde melkprijs met € 1,80 per 100 kg gestegen (+5,6%). De grootste stijger in februari ten opzichte van januari is de berekende melkprijs van Glanbia (+€ 1,07). Deze valt volledig toe te schrijven aan de stijging van vet- en eiwitwaarden in februari en zou nog hoger zijn uitgevallen als de seizoenstoeslag niet was verlaagd. Andere stevige stijgers zijn Kerry (+€ 1,00), Saputo (+€ 0,76), FrieslandCampina (+€ 0,72) en Dairygold (+€ 0,71). Bij de meeste van deze ondernemingen komen de stijgingen voort uit een hogere vet- en eiwitwaardering en in het geval van FrieslandCampina, ook een hogere prijs voor lactose. Alleen bij Saputo is dit niet het geval en is de berekende melkprijs slechts gestegen vanwege een valuta effect, terwijl de lokale melkprijs feitelijk stabiel was.

Grootste daler van alle ondernemingen die in het gemiddelde meetellen, was in februari het Duitse Hochwald (-1,00). Echter, de berekende melkprijs van het buiten het gemiddelde gelaten Zwitserse Emmi liet in februari met afstand de grootste daling zien (-€ 3,59). Deze daling had vooral verband met een seizoenskorting, die in februari van toepassing werd.

In de Verenigde Staten moest de Class III prijs in februari na de bescheiden stijging van januari weer eenzelfde stapje terugdoen, waardoor deze op het niveau van december terugzakte. De daling van de berekende melkprijs in euro’s werd nog enigszins beperkt door een iets sterkere dollarkoers in februari. Intussen blijven vanuit Nieuw-Zeeland de signalen positief. Begin maart maakte Fonterra daar opnieuw een opwaartse bijstelling van de melkprijsprognose voor het lopende seizoen bekend, die neerkwam op een plus van circa € 1,82 euro per 100 kg standaardmelk.

Intussen geeft de marktontwikkeling aanleiding tot voorzichtig optimisme voor wat betreft de prijsontwikkeling voor de komende periode. Nu enerzijds na een jaar corona het perspectief op het zich weer kunnen openen van de maatschappij langzaam maar zeker op veel plaatsen verbetert en daarmee de vraag verder kan stimuleren, geeft anderzijds de gematigde melkproductie ontwikkeling in Europa geen aanleiding om op korte termijn een grote onbalans tussen vraag en aanbod te verwachten. Hoe dit alles zich echter uiteindelijk zal vertalen in de melkprijsontwikkeling voor de komende periode blijft lastig in te schatten.

De eerste signalen vanuit de ondernemingen zijn echter overwegend, voorzichtig positief. Zo zal de melkprijs van Arla naar verwachting in maart een stapje omhoog doen (+€ 0,5), om daarna in april verder door te stijgen (+ € 1,5). Ook bij FrieslandCampina is zowel in maart als april sprake van een plusje, van respectievelijk € 0,2 en € 0,7. De melkprijs van Milcobel stijgt in maart stevig met € 2,10, terwijl de melkprijs van Saputo Dairy UK ongewijzigd blijft tot en met april. Bij DMK is in maart sprake van herstel naar het niveau van januari (+ € 0,5) en wordt de opwaartse lijn in april naar verwachting verder doorgetrokken (+ € 1,0). Ook de berekende melkprijs van Emmi zal in maart en april naar verwachting verder stijgen ten opzichte van februari. De vanaf februari geldende seizoensheffing drukt bij deze onderneming daarbij het absolute niveau van de berekende melkprijs.

Lees de volledige melkprijsvergelijking per maand in onderstaande publicaties.

Publicatiedata

September 2022

Jaarrapport LTO Internationale melkprijsvergelijking

Het is inmiddels een traditie dat jaarlijks een internationale melkprijsvergelijking wordt uitgevoerd door ZuivelNL in opdracht van LTO Nederland. Het rapport geeft inzicht in het verloop van de melkprijzen op basis van productie en consumptie in de ons omringende landen en een aantal belangrijke zuivelexportlanden.

LTO Internationale melkprijsvergelijking 2019

LTO Internationale melkprijsvergelijking vanaf 2014

Overzicht van de jaar- en maandrapporten.

Overzicht vanaf 2014

Contact

Willem Koops
ZuivelNL
Postbus 93453
2509 AL Den Haag

06 46968836

Stuur Willem een e-mail

Copyright en aansprakelijkheid

In opdracht van LTO Nederland en in samenwerking met EDF (European Dairy Farmers) wordt deze melkprijsvergelijking uitgevoerd door ZuivelNL.

De basis voor de vergelijking zijn de melkgeldafrekeningen van melkveehouders.

Overname van gegevens uit deze publicatie is toegestaan met bronvermelding LTO Internationale Melkprijsvergelijking. ZuivelNL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van deze publicatie.