Internationale melkprijzen

Marktinformatie

LTO Internationale Melkprijsvergelijking

Maandelijks wordt de LTO Internationale melkprijsontwikkeling gepubliceerd van een aantal EU-zuivelondernemingen. Jaarlijks verschijnt een rapport met de melkprijzen over het afgelopen kalenderjaar. Vanaf juli 2020 wordt de LTO Internationale melkprijsvergelijking op deze website gepubliceerd.

Gemiddelde melkprijs november: € 33,37

t.o.v. oktober

+ € 0,11


€ 33,26

t.o.v. november vorig jaar

- € 0,57


€ 33,94

In euro per 100 kg melk bij 4,2% vet, 3,4% eiwit, 1.000.000 kg/jaar, kiemgetal 24.999, celgetal 249.999 per ml, exclusief nabetalingen en exclusief btw

logo.name
logo.name
logo.name

De melkprijzen in de grafiek kunnen verschillen van eerder gepubliceerde maandelijkse PDF’s vanwege a) herzieningen en b) wijzigingen in de gehanteerde methodiek vanaf 2019 (zie toelichting onderaan deze pagina in PDF Melkprijsvergelijking mei 2020).

Gemiddelde melkprijs november: € 33,37

De berekende voorschotmelkprijzen komen in november 2020 uit op gemiddeld € 33,37 per 100 kg standaardmelk. Een stijging van € 0,11 ten opzichte van de vorige maand. De gemiddelde melkprijs in november 2020 ligt € 0,57 ofwel 1,7 % lager dan in dezelfde maand vorig jaar.

Voor de 6e achtereenvolgende maand is de gemiddelde melkprijs gestegen. Wel ging het steeds om relatief kleine stijgingen. Deze kleine stijgingen hebben de grotere prijsdalingen eerder dit jaar niet kunnen compenseren, zoals blijkt uit de ontwikkeling van de voorschotmelkprijzen in 2020.

Met uitzondering van Danone en Sodiaal zijn alle melkprijzen gelijk gebleven of iets gestegen. Grootste stijger was de melkprijs van Arla met + € 1,0. De prijzen van het Duitse Müller en de Ierse zuivelondernemingen stegen met ongeveer de helft hiervan.

De berekende prijsstijging van Saputo komt volledig door de stijging van het Britse pond ten opzichte van de euro. Uitgedrukt in nationale valuta blijft de melkprijs – voor seizoenscorrectie - t/m maart 2021 ongewijzigd.

Naar verwachting zal de gemiddelde melkprijs in december niet veel veranderen. Voor zover bekend blijven de meeste melkprijzen gelijk en tegenover een stijging van de melkprijs van FrieslandCampina met € 0,9 staat eenzelfde verlaging van de melkprijs van Danone.

Wat 2021 gaat brengen blijft koffiedik kijken, maar voor Belgische melkveehouders die leveren aan Milcobel is de start positief met een stijging van de melkprijs met € 1,4 in januari. Dit is de eerste prijsverhoging van Milcobel sinds december 2019. Hiertegenover staat dat Arla en FrieslandCampina de melkprijzen in januari 2021 verlagen met € 1,2 respectievelijk € 0,9 per 100 kg.

Het Nieuw-Zeelandse Fonterra lijkt weer wat optimistischer over de nabije toekomst, want het heeft begin december de melkprijsverwachting voor het lopende seizoen verhoogd. Ook de melkprijs van het Zwitserse Emmi stijgt in januari 2021.

Lees de volledige melkprijsvergelijking per maand in onderstaande publicaties.

Publicatiedata

De maandelijkse melkprijsvergelijking wordt gepubliceerd op vrijdag 12:00 uur

29 januari 2021

Jaarrapport LTO Internationale melkprijsvergelijking

Het is inmiddels een traditie dat jaarlijks een internationale melkprijsvergelijking wordt uitgevoerd door ZuivelNL in opdracht van LTO Nederland. Het rapport geeft inzicht in het verloop van de melkprijzen op basis van productie en consumptie in de ons omringende landen en een aantal belangrijke zuivelexportlanden.

LTO Internationale melkprijsvergelijking 2019

LTO Internationale melkprijsvergelijking vanaf 2014

Overzicht van de jaar- en maandrapporten.

Overzicht vanaf 2014

Contact

Willem Koops
ZuivelNL
Postbus 93453
2509 AL Den Haag

06 46968836

Stuur Willem een e-mail

Copyright en aansprakelijkheid

In opdracht van LTO Nederland en in samenwerking met EDF (European Dairy Farmers) wordt deze melkprijsvergelijking uitgevoerd door ZuivelNL.

De basis voor de vergelijking zijn de melkgeldafrekeningen van melkveehouders.

Overname van gegevens uit deze publicatie is toegestaan met bronvermelding LTO Internationale Melkprijsvergelijking. ZuivelNL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van deze publicatie.