Internationale melkprijzen

Marktinformatie

De internationale melkprijsvergelijking ging in 2022 opnieuw van start onder de naam EDF-ZuivelNL Internationale Melkprijsvergelijking. European Dairy Farmers (EDF) en ZuivelNL besloten eerder dat jaar de melkprijsvergelijking voort te zetten. Sinds 27 oktober 2022 wordt de internationale melkprijsvergelijking weer maandelijks door ZuivelNL en EDF gepubliceerd op hun websites.

Gemiddelde melkprijs april: € 45,32

De berekende voorschotmelkprijzen komen in april 2023 uit op gemiddeld € 45,32 per 100 kg standaardmelk. Dit is een daling van € 3,20 ten opzichte van de vorige maand. De gemiddelde melkprijs in april 2023 ligt € 0,03 hogere dan in dezelfde maand vorig jaar en komt daarmee op een vergelijkbaar niveau na maanden hoger te zijn geweest ten opzichte van het jaar daarvoor.

Dat de gemiddelde melkprijs in april opnieuw daalde komt vooral doordat de melkprijs van de bijna alle ondernemingen verder terugviel, in reactie op de afkoeling op de internationale zuivelmarkt. In de berekening van de gemiddelde melkprijs is de melkprijs van april van Sodiaal niet berekend en is de melkprijs van Sodiaal van maart meegenomen. Buiten Europa stelde Fonterra in navolging van de vorige maand opnieuw de melkprijsverwachting naar beneden bij. Meegenomen in de melkprijsvergelijk zijn de maandcijfers melkaanvoer voor 2022. Er zijn in de weegfactor geen grote verandering waargenomen na deze update, wat betekent dat er geen noemenswaardige aanpassingen zijn geweest in de melkaanvoer in 2022.

U vindt de volledige melkprijsvergelijking hieronder.

Melkprijsvergelijking april 2023 (PDF)

EDF-ZuivelNL Internationale Melkprijsvergelijking

Het gezamenlijke project werd in 2021 stopgezet vanwege bezuinigingen bij ZuivelNL. EDF bleef de prijsinformatie in eigen netwerk verzamelen waardoor de melkprijzen vanaf maart 2021 beschikbaar zijn.
De naam is veranderd in EDF-ZuivelNL Internationale Melkprijsvergelijking om zichtbaarheid te geven aan de uitvoerende partijen. Inhoudelijk is het een voortzetting van de LTO Internationale Melkprijsvergelijking.

logo.name
logo.name

Gemiddelde melkprijs april 2023: € 45,32

t.o.v. maart 2023

- € 3,2


€ 48,52

t.o.v. april 2022

+ € 0,03


€ 45,29

In euro per 100 kg melk bij 4,2% vet, 3,4% eiwit, 1.000.000 kg/jaar, kiemgetal 24.999, celgetal 249.999 per ml, exclusief nabetalingen en exclusief btw

Melkprijsvergelijking 2021 - 2022

De EDF-ZuivelNL Internationale Melkprijsvergelijking geeft inzicht in de door grote (en regionaal verspreide) Europese zuivelondernemingen maandelijks aan melkveehouders uitbetaalde melkprijzen. U vindt hier de melkprijsvergelijking van de voorgaande maanden.

Rapport 2020 - 2021
In het rapport (Engels) staan de definitieve melkprijzen van de kalenderjaren 2020 en 2021. Vergeleken met de maandelijkse melkprijzen bevatten deze definitieve prijzen ook aanvullende betalingen die later werden betaald.

Publicatiedata (donderdag om 16:00 uur)

2023
  • 01 juni - melkprijzen april 2023
  • 29 juni - melkprijzen mei 2023
  • 27 juli - melkprijzen juni 2023
  • 31 augustus - melkprijzen juli 2023

(LTO) Internationale melkprijsvergelijking vanaf 2014

Overzicht van de jaar- en maandrapporten 2014 t/m 2020.

Overzicht vanaf 2014

Contact

U kunt voor meer informatie contact opnemen met Inge Nijhoving.

Stuur Inge een e-mail

Copyright en aansprakelijkheid

Deze melkprijsvergelijking is een samenwerking tussen European Dairy Farmers (EDF) en ZuivelNL.
Overname van gegevens uit deze publicatie is toegestaan met bronvermelding EDF-ZuivelNL Internationale Melkprijsvergelijking. ZuivelNL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van deze publicatie.