Internationale melkprijzen

Marktinformatie

De internationale melkprijsvergelijking ging in 2022 opnieuw van start onder de naam EDF-ZuivelNL Internationale Melkprijsvergelijking. European Dairy Farmers (EDF) en ZuivelNL besloten eerder dit jaar de melkprijsvergelijking voort te zetten. Sinds 27 oktober 2022 wordt de internationale melkprijsvergelijking weer maandelijks door ZuivelNL en EDF gepubliceerd op hun websites.

Gemiddelde melkprijs oktober: € 53,93

De berekende voorschotmelkprijzen komen in oktober 2022 uit op gemiddeld € 53,93 per 100 kg standaardmelk. Dit is een stijging van € 0,72 ten opzichte van de vorige maand. De gemiddelde melkprijs in oktober 2022 ligt € 17,12 ofwel 46,5% hoger dan in dezelfde maand vorig jaar.

Ook in oktober is de gemiddelde melkprijs verder gestegen t.o.v. de vorige maand. Alleen van het Ierse Kerry en het Franse Danone zijn de berekende melkprijzen in oktober verlaagd. Alle overige zuivelondernemingen hebben hun melkprijs verhoogd of gelijk gehouden.

Voor de resterende maanden van 2022 is de verwachting dat de melkprijzen gemiddeld nog iets zullen stijgen. Zo hebben DMK, Arla, Savencia en Lactalis prijsverhogingen aangekondigd voor november. Wel staat hier een daling van de melkprijs van Milcobel tegenover. Saputo Dairy UK heeft haar melkveehouders gemeld de melkprijs niet te zullen verlagen tot en met februari 2023.

Van FrieslandCampina en Arla zijn de melkprijzen tot en met december bekend. De melkprijs van FrieslandCampina blijft gelijk in november en stijgt een beetje in december, terwijl die van Arla stijgt in november en gelijk blijft in december. De gemiddelde voorschotmelkprijs van beide ondernemingen is in kalenderjaar 2022 ten opzicht van 2021 gestegen met zo’n 45%. Een vergelijkbaar percentage geldt voor de - in euro’s uitgedrukte – melkprijsstijging van Saputo Dairy UK in 2022 ten opzichte van vorig jaar.

De melkprijsdaling van Emmi komt door een lagere B-prijs en een daling van de Zwitserse frank ten opzicht van de euro. De melkprijs van Fonterra is niet gewijzigd, maar door de daling van de Nieuw-Zeelandse dollar ten opzicht van de euro komt de berekende melkprijs uitgedrukt in euro’s in oktober lager uit dan in de vorige maand. In de VS is de melkprijs (klasse III) gestegen.

Melkprijsvergelijking oktober 2022 (PDF)

EDF-ZuivelNL Internationale Melkprijsvergelijking

Het gezamenlijke project werd in 2021 stopgezet vanwege bezuinigingen bij ZuivelNL. EDF bleef de prijsinformatie in eigen netwerk verzamelen waardoor de melkprijzen vanaf maart 2021 beschikbaar zijn.
De naam is veranderd in EDF-ZuivelNL Internationale Melkprijsvergelijking om zichtbaarheid te geven aan de uitvoerende partijen. Inhoudelijk is het een voortzetting van de LTO Internationale Melkprijsvergelijking.

logo.name
logo.name

Gemiddelde melkprijs oktober 2022: € 53,93

t.o.v. september 2022

+ € 0,72


€ 53,21

t.o.v. oktober 2021

+ € 17,12


€ 36,82

In euro per 100 kg melk bij 4,2% vet, 3,4% eiwit, 1.000.000 kg/jaar, kiemgetal 24.999, celgetal 249.999 per ml, exclusief nabetalingen en exclusief btw

De EDF-ZuivelNL Internationale Melkprijsvergelijking geeft inzicht in de door grote (en regionaal verspreide) Europese zuivelondernemingen maandelijks aan melkveehouders uitbetaalde melkprijzen. Jaarlijks verschijnt een rapport met de melkprijzen over het voorgaande kalenderjaar.

Publicatiedata (donderdag om 17:00 uur)

  • 01 december 2022 - melkprijzen oktober 2022
2023
  • 05 januari 2023 - melkprijzen november 2022
  • 26 januari 2023 - melkprijzen december 2022
  • 02 maart 2023 - melkprijzen januari 2023
  • 30 maart 2023 - melkprijzen februari 2023

(LTO) Internationale melkprijsvergelijking vanaf 2014

Overzicht van de jaar- en maandrapporten 2014 t/m 2020.

Overzicht vanaf 2014

Contact

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Willem Koops.

Stuur Willem een e-mail

Copyright en aansprakelijkheid

Deze melkprijsvergelijking is een samenwerking tussen European Dairy Farmers (EDF) en ZuivelNL.
Overname van gegevens uit deze publicatie is toegestaan met bronvermelding EDF-ZuivelNL Internationale Melkprijsvergelijking. ZuivelNL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van deze publicatie.