Internationale melkprijzen

Marktinformatie

LTO Internationale Melkprijsvergelijking

Maandelijks wordt de LTO Internationale melkprijsontwikkeling gepubliceerd van een aantal EU-zuivelondernemingen. Jaarlijks verschijnt een rapport met de melkprijzen over het afgelopen kalenderjaar. Vanaf juli 2020 wordt de LTO Internationale melkprijsvergelijking op deze website gepubliceerd.

Gemiddelde melkprijs januari: € 33,77

t.o.v. december

+ € 0,34


€ 33,43

t.o.v. januari vorig jaar

- € 0,52


€ 34,29

In euro per 100 kg melk bij 4,2% vet, 3,4% eiwit, 1.000.000 kg/jaar, kiemgetal 24.999, celgetal 249.999 per ml, exclusief nabetalingen en exclusief btw

logo.name
logo.name
logo.name

De melkprijzen in de grafiek kunnen verschillen van eerder gepubliceerde maandelijkse PDF’s vanwege a) herzieningen en b) wijzigingen in de gehanteerde methodiek vanaf 2019 (zie toelichting onderaan deze pagina in PDF Melkprijsvergelijking mei 2020).

Gemiddelde melkprijs december: € 33,77

De berekende voorschotmelkprijzen komen in januari 2021 uit op gemiddeld € 33,77 per 100 kg standaardmelk. Dit is een stijging van € 0,34 ten opzichte van de vorige maand. De gemiddelde melkprijs in januari 2021 ligt € 0,52 ofwel 1,5 % lager dan in dezelfde maand vorig jaar.

Met ingang van deze publicatie zijn de melkprijzen van Capsa vanaf januari 2019 opgenomen in de gemiddelde melkprijs. Hierdoor is de gemiddelde melkprijs over de kalenderjaren 2020 en 2019 met zo’n € 0,08 respectievelijk € 0,15 per 100 kg melk gedaald. Omdat er nog enkele wijzigingen met terugwerkende kracht zijn doorgevoerd – zie toelichtingen per onderneming- is het gemiddelde van december 2020 ten opzichte van de eerdere publicatie gedaald van € 33,53 naar € 33,43 per 100 kg melk.

Opnieuw is sprake van een stijging van de gemiddelde melkprijs, de achtste op rij. Sinds mei 2020 is de gemiddelde melkprijs met € 1,59 per 100 kg gestegen (+4,9%). De grootste stijger in januari ten opzichte van december is de berekende melkprijs van Dairygold (+2,91). Deze valt volledig toe te schrijven aan de in januari betaalde early calving bonus, die is bedoeld om de winterproductie te stimuleren. Ander stevige stijgers zijn Glanbia (+1,47), Granarolo (+1,45) en Milcobel (+1,40). Bij Glanbia komt de stijging volledig door de seizoenstoeslag, terwijl bij de andere twee ondernemingen vooral de hogere vet-eiwitwaarden het verschil maken. Grootste daler in januari is het Deense Arla Foods (-1,19), grotendeels door een verlaging in de vetwaardering. Andere ondernemingen waarvan de berekende melkprijs stevig daalde waren FrieslandCampina (-0,90) en DMK (-0,79). De prijsdaling van DMK komt vooral, doordat de melkprijs van december is verhoogd met een nabetaling van € 0,70 per 100 kg.
In de Verenigde Staten was in januari na de opvallende prijssprong van december nog sprake van een bescheiden verdere stijging van (omgerekend) € 0,60 per 100 kg standaardmelk.

De melkprijsontwikkeling voor de komende twee maanden blijft lastig in te schatten. De zuivelmarkt ziet er weliswaar wat positiever uit, zoals blijkt uit de hogere noteringen van de laatste weken, maar het beeld van de melkprijsontwikkeling in februari en maart is wisselend en voorzichtig. Zo blijft de melkprijs van Arla naar verwachting in februari stabiel, om daarna in maart licht te stijgen (+ € 0,5). Bij FrieslandCampina is zowel in februari als maart sprake van een plusje, van respectievelijk € 0,7 en € 0,2. De melkprijs van Milcobel stijgt in februari met € 0,5, terwijl de melkprijs van Saputo Dairy UK ongewijzigd blijft tot en met april. Bij DMK is in februari sprake van een daling (- € 0,5) maar deze wordt in maart weer ongedaan gemaakt (+ € 0,5).
Hoewel de melkprijs van Emmi in februari en maart hoger zal liggen ten opzichte van die van januari, zal voor die maanden de berekende melkprijs door de seizoensheffing toch lager uitkomen.

Zowel Arla als FrieslandCampina hebben de jaarresultaten over het kalenderjaar 2020 bekend gemaakt. Hieruit zijn de voorlopig nabetalingen over de in 2020 geleverde melk berekend. Op basis van de in het jaarverslag is een nabetaling (inclusief ledencertificaten) berekend van € 2,09 voor alle leden melkveehouders Arla. Deze voorlopige nabetaling is een gemiddelde berekend op basis van de in het jaarverslag genoemde bedragen en hoeveelheid ledenmelk. De definitieve nabetaling op basis van de standaardgehaltes en kwaliteit zal naar verwachting iets lager zijn.

Volgens het jaarverslag van FrieslandCampina wordt over 2020 geen nabetaling uitgekeerd noch reserveringen op naam (ledenobligaties).

Lees de volledige melkprijsvergelijking per maand in onderstaande publicaties.

Publicatiedata

De volgende maandelijkse melkprijsvergelijking wordt gepubliceerd op: donderdag 1 april, 17.00 uur.

Jaarrapport LTO Internationale melkprijsvergelijking

Het is inmiddels een traditie dat jaarlijks een internationale melkprijsvergelijking wordt uitgevoerd door ZuivelNL in opdracht van LTO Nederland. Het rapport geeft inzicht in het verloop van de melkprijzen op basis van productie en consumptie in de ons omringende landen en een aantal belangrijke zuivelexportlanden.

LTO Internationale melkprijsvergelijking 2019

LTO Internationale melkprijsvergelijking vanaf 2014

Overzicht van de jaar- en maandrapporten.

Overzicht vanaf 2014

Contact

Willem Koops
ZuivelNL
Postbus 93453
2509 AL Den Haag

06 46968836

Stuur Willem een e-mail

Copyright en aansprakelijkheid

In opdracht van LTO Nederland en in samenwerking met EDF (European Dairy Farmers) wordt deze melkprijsvergelijking uitgevoerd door ZuivelNL.

De basis voor de vergelijking zijn de melkgeldafrekeningen van melkveehouders.

Overname van gegevens uit deze publicatie is toegestaan met bronvermelding LTO Internationale Melkprijsvergelijking. ZuivelNL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van deze publicatie.