Internationale melkprijzen

Marktinformatie

LTO Internationale Melkprijsvergelijking

Maandelijks wordt de LTO Internationale melkprijsontwikkeling gepubliceerd van een aantal EU-zuivelondernemingen. Jaarlijks verschijnt een rapport met de melkprijzen over het afgelopen kalenderjaar. Vanaf juli 2020 wordt de LTO Internationale melkprijsvergelijking op deze website gepubliceerd.

Gemiddelde melkprijs juli: € 32,51

t.o.v. juni

+ € 0,21


€ 32,30

t.o.v. juli vorig jaar

- € 1,12


€ 33,63

In euro per 100 kg melk bij 4,2% vet, 3,4% eiwit, 1.000.000 kg/jaar, kiemgetal 24.999, celgetal 249.999 per ml, exclusief nabetalingen en exclusief btw

logo.name
logo.name
logo.name

Gemiddelde melkprijs juli: € 32,51

De berekende voorschotmelkprijzen komen in juli 2020 uit op gemiddeld € 32,51 per 100 kg standaardmelk. Een stijging van € 0,21 ten opzichte van de vorige maand. De gemiddelde melkprijs in juli 2020 ligt € 1,12 ofwel 3,3 % lager dan in dezelfde maand vorig jaar.

Net als de vorige maand is ook in juli de gemiddelde melkprijs iets gestegen. Met uitzondering van Arla (- € 0,7) hebben alle zuivelondernemingen de melkprijzen verhoogd of niet gewijzigd. De melkprijs van Danone steeg het meest, namelijk met € 1,9 door een seizoenstoeslag.

Naar verwachting zal de gemiddelde melkprijs de komende maanden voorzichtig verder stijgen. Zo stijgen in augustus de melkprijzen van FrieslandCampina (+€ 1,0), Lactalis (+€ 0,6) en DMK (+€ 0,5). Daarnaast blijven de melkprijzen van Arla (ook in september) en Granarolo gelijk. Ook de berekende melkprijs van Saputo Dairy UK blijft in augustus ongewijzigd, maar zal vanwege het vervallen van de seizoensheffing in september stijgen. De erkende producentenorganisatie Dairy Crest Direct (DCD) en zuivelonderneming Saputo Dairy UK zijn deze maand niet tot overeenstemming gekomen over de melkprijs in september. DCD pleitte voor een verhoging gezien de hausse in kaasverkopen in Engelse supermarkten. Tot teleurstelling van DCD heeft Saputo echter besloten de melkprijs ongewijzigd te laten. Met uitzondering van de Ierse zuivelondernemingen, Capsa en Valio zijn alle melkprijzen lager dan in juli vorig jaar. De berekende melkprijzen van Kerry (+ € 1,3), Glanbia (+ € 0,6) en Dairygold (+ € 0,5) zijn gestegen evenals die van Capsa (+€ 1,0), terwijl de melkprijs van Valio gelijk is aan vorig jaar. Overigens is sinds juli 2019 de melkprijs van Valio niet gewijzigd.

Buiten de EU zijn de melkprijzen van het Zwitserse Emmi (+ € 3,6 door seizoenstoeslag) en in de Verenigde Staten gestegen. In de Verenigde Staten is sprake van extreme fluctuaties in de melkprijzen (zie ook de toelichting in de publicatie van de mei-melkprijzen). Zo is de klasse III melkprijs in slechts twee maanden meer dan verdubbeld, namelijk van $ 12,14 in mei naar $ 24,54 per cwt (=45,36 kg) in juli. Overigens is op basis van de meest recente uitkomsten van de CME termijnmarkt te verwachten dat de klasse III melkprijs de komende maanden weer zal gaan dalen, namelijk naar $ 19,6/cwt in augustus en tussen de $17 en $18/cwt de rest van het jaar.

Ontwikkeling melkprijzen in de Verenigde Staten

Als gevolg van de coronacrisis zijn de opbrengstprijzen van o.a. kaas enorm gaan fluctueren. Dit komt tot uitdrukking in de zogenaamde klasse III melkprijs, die gebaseerd is op melk die verwerkt wordt tot kaas. Hoewel de klasse III prijs normaliter een goede indicatie is voor de ontwikkeling van uitbetaalde melkprijzen in de VS, moet benadrukt worden dat de klasse III melkprijs niet gelijk is aan de gemiddeld uitbetaalde melkprijs. Het belangrijkste verschil is, dat er op regionaal niveau een pooling plaats vindt van de verschillende klassen melk (klasse I, II, III en IV). Doorgaans leidt dit tot een hogere gemiddelde melkprijs, omdat bijvoorbeeld de klasse I prijs (gebaseerd op consumptiemelk-producten) bijna altijd hoger is dan de klasse III prijs. Echter doordat de extreme stijging van de kaasprijzen slechts mondjesmaat is gevolgd door hogere prijzen in de andere klassen leidt deze pooling momenteel niet tot een hogere, maar juist tot een veel lagere gemiddelde prijs. Door de Amerikaanse overheid (USDA) worden ook de uitbetaalde melkprijzen verzameld en gemiddelden gepubliceerd. Het landelijk gemiddelde van de zogenaamde ‘all milk’ prijs is in juni gestegen naar $ 18,10 per cwt ofwel met 33% ten opzichte van mei. Ter vergelijking de klasse III melkprijs steeg in deze periode met 73 % naar $ 21,04. Geconcludeerd kan worden dat de uitbetaalde melkprijzen in de VS gemiddeld veel minder zijn gestegen dan de klasse III melkprijs. Wel moet hierbij worden aangevuld, dat het hierbij gaat om een landelijk gemiddelde. Naast verschillen tussen de staten/regio’s zijn er ook tussen de individuele zuivelondernemingen grote verschillen in prijsfluctuaties. Zo wordt bijvoorbeeld niet alle melk gepoold en kunnen er per zuivelonderneming nog aparte inhoudingen en/of toeslagen plaatsvinden. Hoe groot de melkprijsschommelingen in individuele gevallen kan zijn, blijkt wel uit het feit dat een niet gering aantal melkveehouders noodgedwongen in april de melk heeft moeten laten weglopen.

Lees de volledige melkprijsvergelijking per maand in onderstaande publicaties.

Publicatiedata

De maandelijkse melkprijsvergelijking wordt gepubliceerd op vrijdag 12:00 uur

2 oktober 2020
30 oktober 2020
27 november 2020
8 januari 2021
29 februari 2021

Jaarrapport LTO Internationale melkprijsvergelijking

Het is inmiddels een traditie dat jaarlijks een internationale melkprijsvergelijking wordt uitgevoerd door ZuivelNL in opdracht van LTO Nederland. Het rapport geeft inzicht in het verloop van de melkprijzen op basis van productie en consumptie in de ons omringende landen en een aantal belangrijke zuivelexportlanden.

LTO Internationale melkprijsvergelijking 2019

LTO Internationale melkprijsvergelijking vanaf 2014

Overzicht van de jaar- en maandrapporten.

Overzicht vanaf 2014

Contact

Willem Koops
ZuivelNL
Postbus 93453
2509 AL Den Haag

06 46968836

Stuur Willem een e-mail

Copyright en aansprakelijkheid

In opdracht van LTO Nederland en in samenwerking met EDF (European Dairy Farmers) wordt deze melkprijsvergelijking uitgevoerd door ZuivelNL.

De basis voor de vergelijking zijn de melkgeldafrekeningen van melkveehouders.

Overname van gegevens uit deze publicatie is toegestaan met bronvermelding LTO Internationale Melkprijsvergelijking. ZuivelNL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van deze publicatie.