Internationale melkprijzen

Marktinformatie

LTO Internationale Melkprijsvergelijking

Maandelijks wordt de LTO Internationale melkprijsontwikkeling gepubliceerd van een aantal EU-zuivelondernemingen. Jaarlijks verschijnt een rapport met de melkprijzen over het afgelopen kalenderjaar. Vanaf juli 2020 wordt de LTO Internationale melkprijsvergelijking op deze website gepubliceerd.

Gemiddelde melkprijs augustus: € 32,71

t.o.v. juli

+ € 0,20


€ 32,51

t.o.v. juli vorig jaar

- € 0,85


€ 33,56

In euro per 100 kg melk bij 4,2% vet, 3,4% eiwit, 1.000.000 kg/jaar, kiemgetal 24.999, celgetal 249.999 per ml, exclusief nabetalingen en exclusief btw

logo.name
logo.name
logo.name

De melkprijzen in de grafiek kunnen verschillen van eerder gepubliceerde maandelijkse PDF’s vanwege a) herzieningen en b) wijzigingen in de gehanteerde methodiek vanaf 2019 (zie toelichting onderaan deze pagina in PDF Melkprijsvergelijking mei 2020).

Gemiddelde melkprijs augustus: € 32,71

De berekende voorschotmelkprijzen komen in augustus 2020 uit op gemiddeld € 32,71 per 100 kg standaardmelk. Een stijging van € 0,20 ten opzichte van de vorige maand. De gemiddelde melkprijs in augustus 2020 ligt € 0,85 ofwel 2,5 % lager dan in dezelfde maand vorig jaar.

De stijging van de gemiddelde melkprijs is vergelijkbaar met de vorige maand. Hoewel het prijsverschil met vorig jaar de laatste maanden minder wordt, liggen de melkprijzen – althans van de meeste zuivelondernemingen – duidelijk onder het niveau van 2019. Zelfs bij verdere prijsstijgingen in de komende maanden, lijkt het onwaarschijnlijk dat het prijsverschil met 2019 wordt goedgemaakt. Daarom zullen naar verwachting over geheel 2020 de melkprijzen gemiddeld lager zijn dan in 2019.

Behalve Danone en Savencia zijn alle melkprijzen in augustus ongewijzigd gebleven of gestegen. De berekende melkprijzen van Sodiaal en FrieslandCampina zijn in augustus het meest gestegen, namelijk met 1,1, respectievelijk 1,0 euro per 100 kg. De prijsverhoging van Sodiaal komt overigens volledig door een hogere seizoenstoeslag.

Voor september lijkt er relatief weinig beweging te zitten in de melkprijzen. Van enkele ondernemingen is bekend dat de melkprijs gelijk blijft. Daarnaast worden geringe prijsverlagingen verwacht voor Lactalis (-0,1), Savencia (-0,2) en FrieslandCampina (-0,2). Voor oktober zijn prijsverhogingen aangekondigd door Arla en FrieslandCampina (beide +0,5) en Saputo Dairy UK (+0,5 pence per liter ofwel c.a. € 0,6/100 kg).

Fonterra heeft op 18 september 2020 de bedrijfsresultaten over het seizoen 2019/2020 bekend gemaakt. De melkveehouders hebben een definitieve melkprijs ontvangen van 7,14 plus een dividenduitkering van 0,05 ofwel in totaal 7,19 NZD per kg milk solids (vet en eiwit). Dit komt overeen met € 31,38 per 100 kg standaardmelk. De melkprijs 2019/20 was daarmee de hoogste melkprijs sinds het recordseizoen 2013/14.

Voor het lopende seizoen – vanaf juni 2020- wordt een melkprijs verwacht tussen de 5,90 en 6,90 NZD per kg milk solids. Uitgaande van 6,40 NZD komt dit overeen met € 27,13 per 100 kg standaardmelk.

Voor het begin van ieder melkprijsjaar publiceert Fonterra een verwachte melkprijs. Gedurende het jaar wordt deze verwachte melkprijs regelmatig geactualiseerd. Bij de meest recente update - tegelijk met de presentatie van de jaarcijfers - is de verwachte melkprijs niet gewijzigd.

Afhankelijk van de bedrijfsresultaten wordt na afloop van het melkprijsjaar dividend aan de leden uitgekeerd. Na het verlies in 2018/19 heeft Fonterra in 2019/20 weer een positief bedrijfsresultaat gehaald en een dividend van 0,25 NZD per kg milk solids. Hiervan is 0,05 uitgekeerd aan de leden.

De VS Klasse III melkprijs is in augustus met maar liefst met € 11,44 per 100 kg standaardmelk gedaald, maar ligt nog steeds op een relatief zeer hoog niveau van € 41,18 per 100 kg standaardmelk.

Lees de volledige melkprijsvergelijking per maand in onderstaande publicaties.

Publicatiedata

De maandelijkse melkprijsvergelijking wordt gepubliceerd op vrijdag 12:00 uur

30 oktober 2020
27 november 2020
8 januari 2021
29 februari 2021

Jaarrapport LTO Internationale melkprijsvergelijking

Het is inmiddels een traditie dat jaarlijks een internationale melkprijsvergelijking wordt uitgevoerd door ZuivelNL in opdracht van LTO Nederland. Het rapport geeft inzicht in het verloop van de melkprijzen op basis van productie en consumptie in de ons omringende landen en een aantal belangrijke zuivelexportlanden.

LTO Internationale melkprijsvergelijking 2019

LTO Internationale melkprijsvergelijking vanaf 2014

Overzicht van de jaar- en maandrapporten.

Overzicht vanaf 2014

Contact

Willem Koops
ZuivelNL
Postbus 93453
2509 AL Den Haag

06 46968836

Stuur Willem een e-mail

Copyright en aansprakelijkheid

In opdracht van LTO Nederland en in samenwerking met EDF (European Dairy Farmers) wordt deze melkprijsvergelijking uitgevoerd door ZuivelNL.

De basis voor de vergelijking zijn de melkgeldafrekeningen van melkveehouders.

Overname van gegevens uit deze publicatie is toegestaan met bronvermelding LTO Internationale Melkprijsvergelijking. ZuivelNL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van deze publicatie.