Educatie jongeren - lesmateriaal

Onderwijs

Educatie aan jongeren over voedsel en de oorsprong daarvan vormt de basis voor meer aandacht voor productie en consumptie van voedsel. De zuivelsector geeft invulling aan deze visie door leerlingen te informeren over de gehele zuivelketen onder de noemer Natuurlijk Zuivel!

Door leerlingen van basisscholen en de onderbouw van het voortgezet onderwijs excursies aan te bieden naar melkveebedrijven, wordt hen uitgelegd hoe de koe melk produceert en hoe melk daarna wordt verwerkt tot natuurlijke en lekkere zuivelproducten die zij kennen uit de winkel.

Deze informatie wordt ondersteund door lesmateriaal dat in aanloop naar het bezoek wordt verstrekt. Hierin wordt ook aandacht besteed aan het belang van gezonde voeding thuis en op de basisschool en de rol die zuivelproducten daarbij kunnen spelen. U leest meer over boerderijeducatie op deze pagina's: