Verantwoord diergeneesmiddelengebruik

Diergezondheid & dierenwelzijn

De zuivelsector streeft naar een verantwoord diergeneesmiddelen gebruik.

Met betrekking tot antibioticagebruik heeft de onafhankelijke Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) een norm gesteld voor verantwoord antibioticagebruik bij ziekte (uitgedrukt in dierdagdosering). Onder andere via sturing op het kengetal dierdagdoseringen, via generieke maatregelen en een aantal eisen op bedrijfsniveau ten aanzien van verantwoord antibioticagebruik hebben melkveehouders de afgelopen jaren met succes gewerkt aan een verlaging van het antibioticumgebruik. Met betrekking tot de overige diergeneesmiddelen is er een stuurgroep ingesteld welke op basis van het signaleren van ongewenste trends en/of ontwikkelingen in het medicijngebruik voorstellen ontwikkelt voor beleid en uitvoering. De stuurgroep is ook een platform, waarin kennis en informatie wordt uitgewisseld vanuit externe gremia en projecten/onderzoek. De stuurgroep adviseert de Commissie DKR van ZuivelNL betreffende relevante project- en onderzoeksvoorstellen.

Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa)

Stuurgroep Verantwoord Medicijngebruik

Log in