Diergezondheid & Dierenwelzijn

Koe bij het kalf op melkveebedrijven: gevolgen voor koe, kalf, veehouder en milieu

Cow-calf contact in dairy systems: Impacts on production, animal health, farm economics and the environment (PhD). Gevolgen van verschillende types koe-kalf-systemen bepalen waardoor veehouders beter onderbouwde beslissingen kunnen nemen voor de overgang naar deze systemen.

Aanleiding

De interesse, zowel uit de maatschappij als uit de sector, voor koe-kalf-houderijsystemen neemt toe. In een koe-kalf-systeem worden kalveren voor een langere tijd samen met koeien gehuisvest. Managementstrategieën van koe-kalf-systemen variëren echter sterk, afhankelijk van de mate van contact met de moeder en het wel of niet toestaan van zogen. Uit eerder onderzoek bleek dat koeien en kalveren in een koe-kalf-systeem meer mogelijkheid hebben om natuurlijk gedrag te vertonen. De meest beschikbare kennis betreft de gevolgen voor gedrag en dierenwelzijn. De verwachting is dat koe-kalf-systemen invloed kunnen hebben op de stofwisseling, gezondheid en vruchtbaarheid van zowel koeien als kalveren, maar hier is nog weinig van bekend. Ook moeten lange termijn effecten van koe-kalf-systemen nog worden vastgesteld.

Ook is onbekend wat het effect is van deze systemen op de bedrijfseconomie en het milieu. De kennis van deze thema’s is nodig om veehouders te ondersteunen in hun beslissing wanneer zij hun systeem willen aanpassen.

Doel

Het doel van dit project is om de gevolgen van verschillende types koe-kalf-systemen te bepalen voor

  • Productie
  • Diergezondheid
  • Economie
  • Milieu

Daardoor kunnen veehouders beter onderbouwde beslissingen nemen voor de overgang naar deze systemen.

Werkwijze

De aanpak van deze studie bevat zowel een experimentele als observationele studie.

Wat levert het project op

Nederlandse (en Europese) veehouders kunnen beter geïnformeerde beslissingen nemen voor de overgang naar een koe-kalf-systeem door de effecten van verschillende types koe-kalf-systemen te bepalen op:

  • Melkopbrengst en -samenstelling
  • Stofwisseling
  • Diergezondheid en vruchtbaarheid
  • Economische en milieu-impact
Lees meer over het project

Projecttitel

Koe bij het kalf op melkveebedrijven: gevolgen voor koe, kalf, veehouder en milieu | Cow-calf contact in dairy systems: Impacts on production, animal health, farm economics and the environment.

Opdrachtgever(s)

ZuivelNL

Uitvoerder(s)

Wageningen University & Research

Overige betrokkenen

Swedish University of Agricultural Sciences (Zweden)
Aarhus University (Denemarken)
Thünen Institute of Organic Farming (Duitsland)

Status

Lopend

Looptijd

2022 - 2026

Budget

€ 515.080 (ex. btw) inclusief in kind bijdrages

Bijdrage ZuivelNL

€ 50.000 (ex. btw)