Themagroepen

Over ZuivelNL

ZuivelNL heeft zes themagroepen waarin specialisten van de ledenorganisaties, partners en andere partijen uit de keten samenwerken. Met de themagroepen voor gezamenlijke opgaven, sectorbrede activiteiten en de uitvoering van regelingen wordt gewerkt aan de samenwerking binnen de zuivelketen, om zo het concurrentievermogen van de branche als geheel te versterken. De meerwaarde wordt gezien door de dragende organisaties, partners en de omgeving.

Onze themagroepen zijn:

  • Duurzame Zuivelketen (DZK)
  • Export
  • Gezondheid en Welzijn Runderen (GWR)
  • NNC-IDF
  • Onderzoek & Innovatie
  • Data & Instrumenten

Themagroep Duurzame Zuivelketen

Voorzitter

vacature


Lid

J. Aantjes

DDB

G. Peters

DDB

W. Brouwer de Koning

LTO

J. Verstraten

LTO

E. Wunnekink

LTO

G. van Schaick

NMV

G. Portegies

NMV

R. Klein Teeselink

NAJK

U. Freericks

Arla Foods

G. Bruins

Ausnutria Hyproca

B. de Jong

Lactalis Leerdammer

G. van Diepen

CONO Kaasmakers

G. van ‘t Klooster

DOC Kaas

H. van der Wind

De Graafstroom

E. Jellema

FrieslandCampina

J.P. Keestra

Hochwald Foods Nederland

R. van der Velde

Kaasmakerij Henri Willig

K. de Jong

Royal A-ware

H. van Leusen

Rouveen Kaasspecialiteiten

M. de Kreij

Vreugdenhil Dairy Foods

Secretaris

O.J. Brouwer

ZuivelNL

Adviseur

C. van Rees

LTO

R. van Buitenen

NZO

H. Andela

ZuivelNL

G. Hartlief

DOC Kaas

Themagroep Export

Voorzitter

K. Verkerk

NZO

Lid

T. Bolt

NZO

H. Bouw

NZO

vacature

NZO

O. Boersma

GEMZU

E. Nieuwenhuijzen

GEMZU

K. Theunissen

GEMZU

A. Snelders

GEMZU

M. Dekker

NGZO

R. van der Velden

VNFKD

Secretaris

N. Pieters-Arts

ZuivelNL

Themagroep Gezondheid en Welzijn Runderen

Voorzitter

E. Koning

DDB

Lid

vacature

DDB

T. Kreuger

LTO Kalverhouderij

H. Albring

LTO Melkveehouderij

R. Derks

LTO Melkveehouderij

B. Doppenberg

NMV

C. Hoogeveen

NZO

J. Atsma

SBK

R. Bouwstra

SBK

Secretaris

C. Huetink

ZuivelNL

H. Bekman

SBK

Adviseur

F. van Genugten

CPD

Y. Schukken

GD

S. Claessens

KNMvD

H. Prinsen

LTO

M. van Spijk

NZO

H. Lodders

V&LN

Themagroep NNC-IDF

Voorzitter

J. Rats

NZO

Lid

W. Brouwer de Koning

LTO

E. Wunnekink

LTO

vacature

NZO

C. de Koning

Dairy Campus

B. de Lange

GD

M. de Vreeze

NEN

M. Wells-Bennik

NIZO

J. Bobbink

Qlip

K. Hettinga

WUR

Secretaris

J. Jansen

ZuivelNL

Themagroep Onderzoek & Innovatie

Voorzitter

J. Verstraten

LTO

Lid

J. Aantjes

DDB

W. Brouwer de Koning

LTO

P. Gosselink

NMV

G. Mensink

NZO

H. van Leusen

NZO

R. Klein Teeselink

NAJK

Secretaris

I. Nijhoving

ZuivelNL

Themagroep Data & Instrumenten

Voorzitter

E. Jellema

NZO

Lid

J. Aantjes

DDB

H. van Egmond

DDB

J. Verstraten

LTO

vacature

LTO

J. van Maanen

NMV

G. van Schaick

NMV

vacature

NZO

vacature

NAJK

vacature

Netwerk GRONDig

Secretaris

L. van Keulen

ZuivelNL

T. Bleijenberg

ZuivelNL