Export naar derde landen

Export

ZuivelNL coördineert voor de zuivelsector de aanpak van de veterinaire vraagstukken bij export van zuivelproducten naar derde landen. Binnen ZuivelNL is hiervoor het team ‘Veterinaire markttoegang bij export van zuivelproducten’ (Team Export) beschikbaar. Dit team coördineert en bemiddelt bij vragen en problemen op veterinair gebied, met betrekking tot de export van melk- en zuivelproducten naar derde landen. Hiervoor acteert het Team Export als intermediair tussen overheid en bedrijfsleven.

Voor leden en partners van ZuivelNL

Team Export verricht werkzaamheden voor bedrijven die zijn aangesloten bij Leden & Partners van ZuivelNL.

Export Academy: login voor leden en partners van ZuivelNL

Login op Export Academy om per exportbestemming informatie te raadplegen over registraties, bedrijvenlijsten, protocollen, import permits, questionnaires, wetgeving en algemene voorlichting.

Login op Export Academy

Specifieke eisen

Bij export van zuivelproducten krijgen producenten en handelaren al snel te maken met specifieke sanitaire en veterinaire eisen die worden gesteld door het land waar naartoe wordt geëxporteerd. Het is van belang dat bedrijven voldoen aan de veterinaire eisen van het land waar producten op de markt worden gebracht. Wanneer Nederlandse bedrijven op uniforme wijze de eisen benaderen en implementeren, werkt dit in het voordeel van de sector als geheel. Nederland is één van de grootste exporteurs van zuivel in de wereld. Dat is vooral te danken aan de uitstekende kwaliteit van de producten en de perfecte logistiek. Daarbij moet ook aandacht zijn voor specifieke eisen van de importerende landen en voor internationale standaardisatie van productspecificaties en analysemethoden.

Activiteiten Team Export

  • Het inventariseren bij en informeren van zuivelbedrijven over exportbelemmeringen van derde landen.
  • Overleggen met de bevoegde autoriteiten (LNV, NVWA en COKZ) inzake de aanpak van veterinaire exportproblemen en nieuwe veterinaire exportcertificaten.
  • Bemiddelen tussen de toezichthouder en het bedrijfsleven bij exportproblemen.
  • Het adviseren van bedrijven bij exportzaken op veterinair gebied.
  • Het registreren van exporteurs in derde landen.
  • Het coördineren van inkomende inspectiebezoeken.
  • ZuivelNL voert het secretariaat en voorzitterschap van overleggremia ten behoeve van de zuivelexport.

Meer informatie

Meer informatie rond onderwerpen over zuivelexport naar derde landen en waar Team Export van ZuivelNL zich voor inzet vindt u bij de volgende onderdelen:

Contact en Nieuwsbrief Export

Wanneer nieuwe informatie beschikbaar komt over regelgeving over veterinaire importeisen van derde landen, wordt dit gecommuniceerd naar het zuivelbedrijfsleven met de Nieuwsbrief Export. U kunt zich inschrijven op de nieuwsbrief door contact op te nemen met Team Export.

Op de website van de Zuivelacademie is voor leden informatie beschikbaar gesteld inzake export regelgeving en procedures voor derde landen bestemmingen.

Deze website is alleen met een gebruikersnaam en wachtwoord benaderbaar. Als u hier toegang voor wenst, stuur dan een e-mail via onderstaande link.

Stuur een e-mail naar Team Export