19 juni 2022

ZuivelNL

Zuivelsector bundelt krachten in reactie op kabinetsplannen

In reactie op de beleidsplannen van het kabinet ten aanzien van stikstof, klimaat, water en mest heeft het bestuur van ZuivelNL in juni 2022 de krachten gebundeld.

De leden van ZuivelNL, Dutch Dairymen Board, LTO Nederland, Nederlandse Melkveehouders Vakbond, Nederlandse Zuivel Organisatie en kandidaat-lid Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, wijzen de voorstellen in het Nationaal Programma Landelijk Gebied van de minister van Natuur en Stikstof af. De voorstellen zijn onnodig, ongewenst, zonder enig perspectief voor (jonge) boeren en desastreus voor zowel het platteland als de natuur.

Gezamenlijke initiatieven met melkveehouders en zuivelondernemingen

ZuivelNL, de vereniging van melkveehouders en zuivelverwerkers, zet zich in voor de Nederlandse zuivelketen met respect voor mens, dier, milieu en maatschappij. Als brancheorganisatie faciliteert ZuivelNL het overleg tussen belangenorganisaties van melkveehouders en de zuivelondernemingen waarbij met gezamenlijke initiatieven toegevoegde waarde wordt gecreëerd.

  • Juli 2022: Open brief gericht aan minister-president Mark Rutte in landelijke dagbladen met oproep aan de minister-president om eindelijk ook met de melkveehouders te praten over de doelen, het tijdspad en de invulling van het voorgenomen beleid voor stikstof, klimaat, water en mest. Ook als aangetekende brief verzonden naar minister-president Mark Rutte.

Meer nieuwsberichten

KringloopWijzer

19 september 2022

Reactie op vermeend heimelijk delen ZuivelNL-data met CBS

In reactie op een bericht in de pers vandaag over vermeend heimelijk delen van bedrijfsgegevens...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

08 september 2022

Stapeling overheidsbeleid heeft grote economische impact op de zuivelketen

ZuivelNL heeft een notitie en factsheet opgesteld om inzicht te geven in de economische gevolgen...

Lees het volledige bericht

01 september 2022

Nieuwsbrief ZuivelNL augustus 2022

De nieuwsbrief bevat informatie over de zuivelsector en ZuivelNL....

Lees het volledige bericht