16 juni 2022

ZuivelNL

Duurzaamheid

Melkveehouders en zuivelindustrie bundelen krachten in reactie op stikstofplannen kabinet

LTO-melkveehouderij, NAJK, NMV, DDB en NZO bundelen in ZuivelNL-verband hun krachten in reactie op de stikstofplannen van het kabinet. De organisaties wijzen de voorstellen in het Nationaal Programma Landelijk Gebied van de minister van Natuur en Stikstof af als: onnodig, ongewenst, zonder enig perspectief voor (jonge) boeren, desastreus voor het platteland én de natuur. Daarbij wordt er voorbijgegaan aan de belangrijke rol van de Nederlandse zuivelsector in de voedselvoorziening voor jong en oud, lokaal en mondiaal.

De partijen in de zuivelsector erkennen dat er opdrachten liggen op het gebied van natuur, landbouw, water, bodem en klimaat. Daar wordt ook al volop aan gewerkt. De laatste jaren zijn er door meerdere organisaties oplossingen aangedragen voor bijvoorbeeld een concrete stikstofreductie. Helaas heeft het kabinet daar tot op heden niets mee gedaan.

Ondersteuning aanpak zuivelsector

De zuivelsector bundelt haar krachten meer dan ooit. De stapeling van de diverse aangekondigde maatregelen waar de zuivelketen mee te maken heeft vraagt om integrale oplossingen. Dat wordt ook door de ledenorganisaties van ZuivelNL en kandidaat-lid NAJK onderschreven. Die hebben afgesproken meer samen te werken in het belang van alle partijen in de zuivelketen, de leefbaarheid van het platteland en de natuur. ZuivelNL zal de ledenorganisaties hierbij ondersteunen en waar nodig financieren. Innovatie is daarbij leidend. Er is veel kennis beschikbaar, innovatieprojecten lopen al, nieuwe initiatieven kunnen gefaciliteerd worden. De Nederlandse zuivelsector heeft al bewezen dat het wereldwijd een van de voorlopers is op het gebied van technologische ontwikkelingen waarbij rekening wordt gehouden met klimaat, natuur, diergezondheid en dierenwelzijn.

De sectorpartijen gaan de sociaal-economische gevolgen van de kabinetsplannen in beeld brengen. Ook hierbij zal ZuivelNL ondersteunen.

Zuivelsector wil samenwerken met provincies

De partijen in de zuivelketen zijn bereid samen te werken met de provincies om tot een werkbare aanpak te komen die bijdraagt aan het oplossen van de problematiek en toekomstperspectief biedt aan de melkveehouderij met respect voor mens, dier en natuur. Maar ook rekening houdt met het simpele feit dat er voldoende en duurzaam voedsel geproduceerd moet worden.

Reacties van de organisaties op stikstofplannen van het kabinet

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

24 november 2022

Update 19/12 bundeling krachten reactie op kabinetsplannen

In reactie op de kabinetsplannen rond stikstof, klimaat, water en mest bundelden DDB, LTO-melkveehouderij, NAJK...

Lees het volledige bericht

Export

31 maart 2023

Geslaagde Zuid-Korea audit

Een delegatie van het Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) uit Korea heeft van...

Lees het volledige bericht

Marktinformatie

Wereldzuivelhandel Actueel

31 maart 2023

Wereldzuivelhandel Actueel januari - december 2022

De wereldzuivelhandel liet in het vierde kwartaal van 2022 nog steeds een wisselend beeld zien...

Lees het volledige bericht