16 juni 2022

ZuivelNL

Duurzaamheid

Melkveehouders en zuivelindustrie bundelen krachten in reactie op stikstofplannen kabinet

LTO-melkveehouderij, NAJK, NMV, DDB en NZO bundelen in ZuivelNL-verband hun krachten in reactie op de stikstofplannen van het kabinet. De organisaties wijzen de voorstellen in het Nationaal Programma Landelijk Gebied van de minister van Natuur en Stikstof af als: onnodig, ongewenst, zonder enig perspectief voor (jonge) boeren, desastreus voor het platteland én de natuur. Daarbij wordt er voorbijgegaan aan de belangrijke rol van de Nederlandse zuivelsector in de voedselvoorziening voor jong en oud, lokaal en mondiaal.

De partijen in de zuivelsector erkennen dat er opdrachten liggen op het gebied van natuur, landbouw, water, bodem en klimaat. Daar wordt ook al volop aan gewerkt. De laatste jaren zijn er door meerdere organisaties oplossingen aangedragen voor bijvoorbeeld een concrete stikstofreductie. Helaas heeft het kabinet daar tot op heden niets mee gedaan.

Ondersteuning aanpak zuivelsector

De zuivelsector bundelt haar krachten meer dan ooit. De stapeling van de diverse aangekondigde maatregelen waar de zuivelketen mee te maken heeft vraagt om integrale oplossingen. Dat wordt ook door de ledenorganisaties van ZuivelNL en kandidaat-lid NAJK onderschreven. Die hebben afgesproken meer samen te werken in het belang van alle partijen in de zuivelketen, de leefbaarheid van het platteland en de natuur. ZuivelNL zal de ledenorganisaties hierbij ondersteunen en waar nodig financieren. Innovatie is daarbij leidend. Er is veel kennis beschikbaar, innovatieprojecten lopen al, nieuwe initiatieven kunnen gefaciliteerd worden. De Nederlandse zuivelsector heeft al bewezen dat het wereldwijd een van de voorlopers is op het gebied van technologische ontwikkelingen waarbij rekening wordt gehouden met klimaat, natuur, diergezondheid en dierenwelzijn.

De sectorpartijen gaan de sociaal-economische gevolgen van de kabinetsplannen in beeld brengen. Ook hierbij zal ZuivelNL ondersteunen.

Zuivelsector wil samenwerken met provincies

De partijen in de zuivelketen zijn bereid samen te werken met de provincies om tot een werkbare aanpak te komen die bijdraagt aan het oplossen van de problematiek en toekomstperspectief biedt aan de melkveehouderij met respect voor mens, dier en natuur. Maar ook rekening houdt met het simpele feit dat er voldoende en duurzaam voedsel geproduceerd moet worden.

Reacties van de organisaties op stikstofplannen van het kabinet

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

Vacature

05 juli 2024

ZuivelNL vacature: Administratief ondersteuner Team Export 16-24 uur

Wil jij verschillende bedrijven in de zuivelsector ondersteunen? Loop jij warm voor het perfect stroomlijnen...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

04 juli 2024

ZuivelNL presenteert Jaarverslag 2023

Tijdens de Algemene Vergadering op 4 juli 2024 presenteerde ZuivelNL haar Jaarverslag 2023. Voorzitter Arjan...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

08 juli 2024

Nieuwsbrief ZuivelNL juni 2024

U leest in deze nieuwsbrief over het Jaarverslag 2023, video ruwvoer, NLvoedt 2024, RondjeKavelpad 2024...

Lees het volledige bericht