16 juni 2022

ZuivelNL

Duurzaamheid

Melkveehouders en zuivelindustrie bundelen krachten in reactie op stikstofplannen kabinet

LTO-melkveehouderij, NAJK, NMV, DDB en NZO bundelen in ZuivelNL-verband hun krachten in reactie op de stikstofplannen van het kabinet. De organisaties wijzen de voorstellen in het Nationaal Programma Landelijk Gebied van de minister van Natuur en Stikstof af als: onnodig, ongewenst, zonder enig perspectief voor (jonge) boeren, desastreus voor het platteland én de natuur. Daarbij wordt er voorbijgegaan aan de belangrijke rol van de Nederlandse zuivelsector in de voedselvoorziening voor jong en oud, lokaal en mondiaal.

De partijen in de zuivelsector erkennen dat er opdrachten liggen op het gebied van natuur, landbouw, water, bodem en klimaat. Daar wordt ook al volop aan gewerkt. De laatste jaren zijn er door meerdere organisaties oplossingen aangedragen voor bijvoorbeeld een concrete stikstofreductie. Helaas heeft het kabinet daar tot op heden niets mee gedaan.

Ondersteuning aanpak zuivelsector

De zuivelsector bundelt haar krachten meer dan ooit. De stapeling van de diverse aangekondigde maatregelen waar de zuivelketen mee te maken heeft vraagt om integrale oplossingen. Dat wordt ook door de ledenorganisaties van ZuivelNL en kandidaat-lid NAJK onderschreven. Die hebben afgesproken meer samen te werken in het belang van alle partijen in de zuivelketen, de leefbaarheid van het platteland en de natuur. ZuivelNL zal de ledenorganisaties hierbij ondersteunen en waar nodig financieren. Innovatie is daarbij leidend. Er is veel kennis beschikbaar, innovatieprojecten lopen al, nieuwe initiatieven kunnen gefaciliteerd worden. De Nederlandse zuivelsector heeft al bewezen dat het wereldwijd een van de voorlopers is op het gebied van technologische ontwikkelingen waarbij rekening wordt gehouden met klimaat, natuur, diergezondheid en dierenwelzijn.

De sectorpartijen gaan de sociaal-economische gevolgen van de kabinetsplannen in beeld brengen. Ook hierbij zal ZuivelNL ondersteunen.

Zuivelsector wil samenwerken met provincies

De partijen in de zuivelketen zijn bereid samen te werken met de provincies om tot een werkbare aanpak te komen die bijdraagt aan het oplossen van de problematiek en toekomstperspectief biedt aan de melkveehouderij met respect voor mens, dier en natuur. Maar ook rekening houdt met het simpele feit dat er voldoende en duurzaam voedsel geproduceerd moet worden.

Reacties van de organisaties op stikstofplannen van het kabinet

Meer nieuwsberichten

Onderzoek & Innovatie

24 oktober 2023

Nog t/m 1 december: Deel uw ideeën voor onderzoek

Nederlandse melkveehouders investeren via ZuivelNL ieder jaar in onderzoek en innovatie. Zo wordt kennis ontwikkeld...

Lees het volledige bericht

Marktbericht Zuivel

Marktinformatie

30 november 2023

Marktbericht Zuivel november 2023

Sinds september laat de Nederlandse melkaanvoer een neergaande beweging zien. In oktober daalde het volume...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

09 november 2023

Nieuwsbrief ZuivelNL oktober 2023

U leest in deze nieuwsbrief over de podcast Melkveebedrijf wordt groter en extensiever, IDF World...

Lees het volledige bericht