19 december 2022

ZuivelNL

Zuivelsector zeer kritisch in gesprek met minister LNV

Maandag 19 december 2022 vond een gesprek plaats tussen de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en een delegatie van het bestuur van ZuivelNL. De sectorvertegenwoordigers hebben hun vrees uitgesproken voor de enorm negatieve impact op de Nederlandse melkveehouderij van de vier kabinetsbrieven van eind november jl. Arjan Schimmel, voorzitter van ZuivelNL: “Het gaat hier om de zeer ingrijpende impact op beschikbare grond, inkomenseffecten voor melkveehouders, kritische massa van de melkveehouderij en de gevolgen voor de verwerkende bedrijven.”

Het bestuur van ZuivelNL met daarin vertegenwoordigers van DDB, LTO, NMV, NZO en kandidaat-lid NAJK maakte eind november digitaal kennis met minister Adema en kreeg toen de uitnodiging voor dit live vervolggesprek. De minister beantwoordde de zorgen van de zuivelketen met de toezegging dat hij, in lijn met het advies van dhr. Remkes, nadrukkelijk wil luisteren naar de zorgen en ideeën van de zuivelsector. Hij sprak de hoop uit dat alle zuivelpartijen input willen leveren voor het landbouwakkoord waar de minister naar streeft.

Over ZuivelNL

Als brancheorganisatie faciliteert ZuivelNL het overleg tussen belangenorganisaties van melkveehouders en de zuivelondernemingen waarbij met gezamenlijke initiatieven toegevoegde waarde wordt gecreëerd. Leden van ZuivelNL zijn Dutch Dairymen Board, LTO Nederland, Nederlandse Melkveehouders Vakbond, Nederlandse Zuivel Organisatie en kandidaat-lid Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt.

Lees meer over de gezamenlijke initiatieven

Meer nieuwsberichten

Onderzoek & Innovatie

24 oktober 2023

Nog t/m 1 december: Deel uw ideeën voor onderzoek

Nederlandse melkveehouders investeren via ZuivelNL ieder jaar in onderzoek en innovatie. Zo wordt kennis ontwikkeld...

Lees het volledige bericht

Marktbericht Zuivel

Marktinformatie

30 november 2023

Marktbericht Zuivel november 2023

Sinds september laat de Nederlandse melkaanvoer een neergaande beweging zien. In oktober daalde het volume...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

09 november 2023

Nieuwsbrief ZuivelNL oktober 2023

U leest in deze nieuwsbrief over de podcast Melkveebedrijf wordt groter en extensiever, IDF World...

Lees het volledige bericht