19 december 2022

ZuivelNL

Zuivelsector zeer kritisch in gesprek met minister LNV

Maandag 19 december 2022 vond een gesprek plaats tussen de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en een delegatie van het bestuur van ZuivelNL. De sectorvertegenwoordigers hebben hun vrees uitgesproken voor de enorm negatieve impact op de Nederlandse melkveehouderij van de vier kabinetsbrieven van eind november jl. Arjan Schimmel, voorzitter van ZuivelNL: “Het gaat hier om de zeer ingrijpende impact op beschikbare grond, inkomenseffecten voor melkveehouders, kritische massa van de melkveehouderij en de gevolgen voor de verwerkende bedrijven.”

Het bestuur van ZuivelNL met daarin vertegenwoordigers van DDB, LTO, NMV, NZO en kandidaat-lid NAJK maakte eind november digitaal kennis met minister Adema en kreeg toen de uitnodiging voor dit live vervolggesprek. De minister beantwoordde de zorgen van de zuivelketen met de toezegging dat hij, in lijn met het advies van dhr. Remkes, nadrukkelijk wil luisteren naar de zorgen en ideeën van de zuivelsector. Hij sprak de hoop uit dat alle zuivelpartijen input willen leveren voor het landbouwakkoord waar de minister naar streeft.

Over ZuivelNL

Als brancheorganisatie faciliteert ZuivelNL het overleg tussen belangenorganisaties van melkveehouders en de zuivelondernemingen waarbij met gezamenlijke initiatieven toegevoegde waarde wordt gecreëerd. Leden van ZuivelNL zijn Dutch Dairymen Board, LTO Nederland, Nederlandse Melkveehouders Vakbond, Nederlandse Zuivel Organisatie en kandidaat-lid Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt.

Lees meer over de gezamenlijke initiatieven

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

24 november 2022

Update 19/12 bundeling krachten reactie op kabinetsplannen

In reactie op de kabinetsplannen rond stikstof, klimaat, water en mest bundelden DDB, LTO-melkveehouderij, NAJK...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

01 februari 2023

Nieuwsbrief ZuivelNL januari 2023

U leest in deze nieuwsbrief onder andere over interessante projecten voor melkveehouders, themamiddag 'Goed bemesten...

Lees het volledige bericht

Marktinformatie

31 januari 2023

Marktbericht Zuivel januari 2023

De Nederlandse melkaanvoer is in december met bijna 4% toegenomen. Sinds juni is sprake van...

Lees het volledige bericht