08 september 2022

ZuivelNL

Stapeling overheidsbeleid heeft grote economische impact op de zuivelketen

ZuivelNL heeft een notitie en factsheet opgesteld om inzicht te geven in de economische gevolgen van het voorgenomen kabinetsbeleid voor de zuivelketen. Daaruit blijkt dat uitvoering van het coalitieakkoord en de stapeling van al het beleid voor de melkveehouderij een zeer groot effect zullen hebben.

Omdat veel van het voorgenomen beleid nog onvoldoende is uitgewerkt zijn de economische gevolgen voor de zuivelketen in het algemeen en de melkveebedrijven in het bijzonder nog niet exact in kaart te brengen. “Er is nog veel onduidelijkheid voor melkveehouders”, zegt Hubert Andela, directeur van ZuivelNL. “Met de notitie en factsheet ‘Economische impact van coalitieakkoord (stikstof) en stapeling van beleid op de zuivelketen’ willen we toch alvast de richting en ordegrootte van de economische impact van het voorgenomen beleid voor melkveehouders en zuivel verwerkende bedrijven in beeld brengen.”

Verkenning impact van diverse thema’s door VLB

De notitie en factsheet zijn gebaseerd op een verkenning die de Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus (VLB) in opdracht van LTO Nederland deed naar de impact van thema’s als derogatie en grondgebondenheid. De VLB-analyse geeft per beleidsonderwerp inzicht in de bedrijfseconomische effecten. Daaruit blijkt dat met name door de optelsom van alle (voorgenomen) beleidsmaatregelen het voortbestaan van grote aantallen melkveebedrijven, veelal familiebedrijven, op het spel staat.

Bekijk factsheet en notitie

Over ZuivelNL

Als brancheorganisatie faciliteert ZuivelNL het overleg tussen belangenorganisaties van melkveehouders en de zuivelondernemingen waarbij met gezamenlijke initiatieven toegevoegde waarde wordt gecreëerd. De leden van ZuivelNL, Dutch Dairymen Board, LTO Nederland, Nederlandse Melkveehouders Vakbond, Nederlandse Zuivel Organisatie en kandidaat-lid Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, kunnen de notitie en factsheet gebruiken voor hun gesprekken met stakeholders.

Meer nieuwsberichten

Onderzoek & Innovatie

24 oktober 2023

Nog t/m 1 december: Deel uw ideeën voor onderzoek

Nederlandse melkveehouders investeren via ZuivelNL ieder jaar in onderzoek en innovatie. Zo wordt kennis ontwikkeld...

Lees het volledige bericht

Marktbericht Zuivel

Marktinformatie

30 november 2023

Marktbericht Zuivel november 2023

Sinds september laat de Nederlandse melkaanvoer een neergaande beweging zien. In oktober daalde het volume...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

09 november 2023

Nieuwsbrief ZuivelNL oktober 2023

U leest in deze nieuwsbrief over de podcast Melkveebedrijf wordt groter en extensiever, IDF World...

Lees het volledige bericht