08 september 2022

ZuivelNL

Stapeling overheidsbeleid heeft grote economische impact op de zuivelketen

ZuivelNL heeft een notitie en factsheet opgesteld om inzicht te geven in de economische gevolgen van het voorgenomen kabinetsbeleid voor de zuivelketen. Daaruit blijkt dat uitvoering van het coalitieakkoord en de stapeling van al het beleid voor de melkveehouderij een zeer groot effect zullen hebben.

Omdat veel van het voorgenomen beleid nog onvoldoende is uitgewerkt zijn de economische gevolgen voor de zuivelketen in het algemeen en de melkveebedrijven in het bijzonder nog niet exact in kaart te brengen. “Er is nog veel onduidelijkheid voor melkveehouders”, zegt Hubert Andela, directeur van ZuivelNL. “Met de notitie en factsheet ‘Economische impact van coalitieakkoord (stikstof) en stapeling van beleid op de zuivelketen’ willen we toch alvast de richting en ordegrootte van de economische impact van het voorgenomen beleid voor melkveehouders en zuivel verwerkende bedrijven in beeld brengen.”

Verkenning impact van diverse thema’s door VLB

De notitie en factsheet zijn gebaseerd op een verkenning die de Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus (VLB) in opdracht van LTO Nederland deed naar de impact van thema’s als derogatie en grondgebondenheid. De VLB-analyse geeft per beleidsonderwerp inzicht in de bedrijfseconomische effecten. Daaruit blijkt dat met name door de optelsom van alle (voorgenomen) beleidsmaatregelen het voortbestaan van grote aantallen melkveebedrijven, veelal familiebedrijven, op het spel staat.

Bekijk factsheet en notitie

Over ZuivelNL

Als brancheorganisatie faciliteert ZuivelNL het overleg tussen belangenorganisaties van melkveehouders en de zuivelondernemingen waarbij met gezamenlijke initiatieven toegevoegde waarde wordt gecreëerd. De leden van ZuivelNL, Dutch Dairymen Board, LTO Nederland, Nederlandse Melkveehouders Vakbond, Nederlandse Zuivel Organisatie en kandidaat-lid Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, kunnen de notitie en factsheet gebruiken voor hun gesprekken met stakeholders.

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

07 juni 2023

ZuivelNL presenteert Jaarverslag 2022

Tijdens de Algemene Vergadering op 7 juni 2023 presenteerde ZuivelNL haar Jaarverslag 2022. Voorzitter Arjan...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

02 juni 2023

Nieuwsbrief ZuivelNL mei 2023

U leest in deze nieuwsbrief over 'Brochure: Sorghum als potentieel voedergewas' en andere onderzoeken voor...

Lees het volledige bericht

Marktinformatie

31 mei 2023

Marktbericht Zuivel mei 2023

De Nederlandse melkaanvoer nam in april met ruim 3% toe, zodat nog altijd sprake was...

Lees het volledige bericht