08 september 2022

ZuivelNL

Stapeling overheidsbeleid heeft grote economische impact op de zuivelketen

ZuivelNL heeft een notitie en factsheet opgesteld om inzicht te geven in de economische gevolgen van het voorgenomen kabinetsbeleid voor de zuivelketen. Daaruit blijkt dat uitvoering van het coalitieakkoord en de stapeling van al het beleid voor de melkveehouderij een zeer groot effect zullen hebben.

Omdat veel van het voorgenomen beleid nog onvoldoende is uitgewerkt zijn de economische gevolgen voor de zuivelketen in het algemeen en de melkveebedrijven in het bijzonder nog niet exact in kaart te brengen. “Er is nog veel onduidelijkheid voor melkveehouders”, zegt Hubert Andela, directeur van ZuivelNL. “Met de notitie en factsheet ‘Economische impact van coalitieakkoord (stikstof) en stapeling van beleid op de zuivelketen’ willen we toch alvast de richting en ordegrootte van de economische impact van het voorgenomen beleid voor melkveehouders en zuivel verwerkende bedrijven in beeld brengen.”

Verkenning impact van diverse thema’s door VLB

De notitie en factsheet zijn gebaseerd op een verkenning die de Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus (VLB) in opdracht van LTO Nederland deed naar de impact van thema’s als derogatie en grondgebondenheid. De VLB-analyse geeft per beleidsonderwerp inzicht in de bedrijfseconomische effecten. Daaruit blijkt dat met name door de optelsom van alle (voorgenomen) beleidsmaatregelen het voortbestaan van grote aantallen melkveebedrijven, veelal familiebedrijven, op het spel staat.

Bekijk factsheet en notitie

Over ZuivelNL

Als brancheorganisatie faciliteert ZuivelNL het overleg tussen belangenorganisaties van melkveehouders en de zuivelondernemingen waarbij met gezamenlijke initiatieven toegevoegde waarde wordt gecreëerd. De leden van ZuivelNL, Dutch Dairymen Board, LTO Nederland, Nederlandse Melkveehouders Vakbond, Nederlandse Zuivel Organisatie en kandidaat-lid Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, kunnen de notitie en factsheet gebruiken voor hun gesprekken met stakeholders.

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

24 november 2022

Update 19/12 bundeling krachten reactie op kabinetsplannen

In reactie op de kabinetsplannen rond stikstof, klimaat, water en mest bundelden DDB, LTO-melkveehouderij, NAJK...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

01 februari 2023

Nieuwsbrief ZuivelNL januari 2023

U leest in deze nieuwsbrief onder andere over interessante projecten voor melkveehouders, themamiddag 'Goed bemesten...

Lees het volledige bericht

Marktinformatie

31 januari 2023

Marktbericht Zuivel januari 2023

De Nederlandse melkaanvoer is in december met bijna 4% toegenomen. Sinds juni is sprake van...

Lees het volledige bericht