Overzicht

Nieuws- en persberichten

Marktinformatie

Wereldzuivelhandel Actueel

22 december 2022

Wereldzuivelhandel Actueel januari - september 2022

De wereldzuivelhandel liet in het derde kwartaal nog altijd een wisselend beeld zien. Enerzijds daalde...

Lees het volledige bericht

22 december 2022

Nieuwsbrief ZuivelNL december 2022

De nieuwsbrief bevat informatie over de zuivelsector en ZuivelNL....

Lees het volledige bericht

Marktinformatie

22 december 2022

Marktbericht Zuivel december 2022

Het sterke herstel van de Nederlandse melkaanvoer zette ook in november (+4,9%) door. Sinds juni...

Lees het volledige bericht

Weidegang

Duurzame Zuivelketen

21 december 2022

Weidegang koeien stabiliseert in 2022

In 2022 is het percentage melkveebedrijven dat de koeien in de wei laat lopen met...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

19 december 2022

Zuivelsector zeer kritisch in gesprek met minister LNV

Maandag 19 december 2022 vond een gesprek plaats tussen de minister van Landbouw, Natuur en...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

07 december 2022

Algemene Vergadering ZuivelNL stelt begroting 2023 vast

Tijdens de Algemene Vergadering van ZuivelNL op 7 december 2022 werd door de leden DDB...

Lees het volledige bericht

Onderzoek & Innovatie

07 december 2022

Projecten vraaggestuurd onderzoek in 2023

Dit jaar haalde ZuivelNL voor het eerst bij melkveehouders ideeën op voor vraaggestuurd onderzoek. Hier...

Lees het volledige bericht

02 december 2022

Nieuwsbrief ZuivelNL november 2022

De nieuwsbrief bevat informatie over de zuivelsector en ZuivelNL....

Lees het volledige bericht

Marktinformatie

01 december 2022

Marktbericht Zuivel november 2022

De Nederlandse melkaanvoer blijft zich sterk verder herstellen. In oktober nam het volume met bijna...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

24 november 2022

Kennismakingsgesprek met nieuwe minister LNV

Donderdag 24 november 2022 vond een kort kennismakingsgesprek plaats tussen de nieuwe minister van Landbouw...

Lees het volledige bericht

Duurzame Zuivelketen

Weidegang

11 november 2022

Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen vernieuwd

De Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen is vernieuwd. Met de Sectorrapportage wordt jaarlijks de voortgang in de...

Lees het volledige bericht

Diergezondheid & Dierenwelzijn

10 november 2022

Optimalisatie van KoeData en KalfOK

Melkveebedrijven die deelnemen aan KoeData en/of KalfOK krijgen elk kwartaal inzicht in de diergezondheid op...

Lees het volledige bericht