Platform Boerderijeducatie Nederland

Onderwijs

ZuivelNL maakt deel uit van het Platform Boerderijeducatie Nederland, dat bestaat uit regionale samenwerkingsverbanden. De samenwerking bestaat uit boerenbedrijven uit verschillende sectoren die zich richten op educatie voor het basis-, middelbaar en speciaal onderwijs, waarbij kinderen zelf kunnen zien, horen, voelen en beleven waar ons voedsel vandaan komt.

De deelnemende partijen binnen het platform hebben met elkaar afgesproken dat een bedrijf aan vijf kwaliteitseisen moet voldoen om klassen te kunnen ontvangen. Bekijk het filmpje Met je klas naar de boerderij en de brochure Tips boerderijbezoek om te zien wat tijdens een boerderijbezoek allemaal aan de orde komt.

Met je klas naar de boerderij

Tips boerderijbezoek

Boerderijeducatie betekent beleven, leren en ontdekken waar ons voedsel vandaan komt. Een praktijkles op een boerderij voegt veel toe aan de theorieles op school en laat leerlingen meer zien en ervaren.

Bekijk de brochure

ZuivelNL is lid van het dagelijks bestuur van het platform en geeft hierdoor sturing aan de ontwikkelingen rond boerderijeducatie. Met de subsidie van ZuivelNL aan het platform wordt de contributie van de melkveehouders aan het platform betaald en worden activiteiten gefinancierd. Het platform ontvangt verder bijdragen van de deelnemende educatieboeren en het programma Jong Leren Eten van de overheid. Op de website www.boederijeducatienederland.nl kunnen leerkrachten per provincie zien welke educatieboerderijen te bezoeken zijn en is lesmateriaal per sector samengebracht.

Bezoek de website