Lesmateriaal basisonderwijs & vmbo

Onderwijs

Educatie aan jongeren over voedsel en de oorsprong daarvan vormt de basis voor meer aandacht voor productie en consumptie van voedsel. Als je op jonge leeftijd een gezond eet- en beweegpatroon ontwikkelt, heb je daar je hele leven profijt van.

De zuivelsector geeft invulling aan deze visie door gedrukt en digitaal lesmateriaal beschikbaar te stellen, met daarbij horende docentenhandleidingen voor de groepen 1 t/m 8 van het basisonderwijs:

 • Tim zoekt de koe (groep 1-4)
 • Op de boerderij van Jet (groep 5-6)
 • Natuurlijk Zuivel! (groep 7-8)

Voor groep 5-6 en 7-8 is ook een Boerderijbewijs beschikbaar. Leerkrachten kunnen deze lesmaterialen gratis bestellen of downloaden via de website zuivelonline.nl.

Daarnaast zijn er digibordlessen voor groep 1 t/m 8 en is voor de onderbouw van het vmbo het digitale pakket Say Cheese beschikbaar. Alle digitale opdrachten zijn geoptimaliseerd voor tabletonderwijs.

Op zuivelonline.nl is voor leerlingen van groep 5-6, groep 7-8 en het vmbo ook informatie te vinden voor het maken van een spreekbeurt, presentatie of werkstuk. Verschillende zuivelonderwerpen komen aan bod:

 • de koe
 • productie van zuivel
 • gek op kaas
 • zuivel is gezond
 • techniek op de boerderij
 • duurzaam boeren
 • economie en handel
 • werken in de zuivelwereld

Ook zijn presentatiesjablonen, filmpjes, leuke tools en een handig stappenplan beschikbaar.

Smaaklessen is een landelijk en vanuit het RIVM erkend onafhankelijk gratis lesprogramma over eten voor groep 1 t/m 8 dat aangeboden wordt vanuit de Wageningen University & Research. Voor groep 3-4 en 5-6 is de Smaakmissie Zuivel beschikbaar.