Excursies naar de boerderij

Onderwijs

Op educatieboerderijen kunnen schoolklassen in een veilige en hygiënische omgeving een kwalitatief verantwoorde boerderijles volgen. Educatieboeren ontvangen schoolklassen uit het primair en voortgezet onderwijs.

Een praktijkles op de boerderij voegt veel toe aan de theorie. Een boerderijles helpt kinderen en jongeren bij wereldoriëntatie en het besef van hun eigen wereld. Daarnaast is een bezoekje aan de boerderij gewoon hartstikke leuk. De leerlingen doen een mooie ervaring op door zelf te zien, horen, ruiken, proeven én voelen.

  • ZuivelNL verzorgde in 2022 voor ruim 1.900 schoolklassen een boerderijbezoek voor groep 3-4, 5-6 en 7-8 (2018: 1.215 / 2019: 1.868 klassen).
  • Zo’n 50.000 basisschoolleerlingen konden zo kennis maken met een melkveebedrijf.
  • Dit gebeurt in samenwerking met 17 regionale samenwerkingsverbanden van educatieboeren.

Scholen die niet in een gebied van een samenwerkingspartner vallen, ontvangen 2 keer per jaar een uitnodiging van ZuivelNL om met groep 7-8 een bezoek aan de boerderij te brengen.

Bekijk de brochure Tips boerderijbezoek en het filmpje Met je klas naar de boerderij om te zien wat er tijdens een boerderijbezoek allemaal aan de orde komt.

Tips boerderijbezoek

Boerderijeducatie betekent beleven, leren en ontdekken waar ons voedsel vandaan komt. Een praktijkles op een boerderij voegt veel toe aan de theorieles op school en laat leerlingen meer zien en ervaren.

Bekijk de brochure

Met je klas naar de boerderij

Bekijk de video