Lesmateriaal voor educatieboeren

Onderwijs

Voor melkveehouders die als educatieboer schoolklassen op hun bedrijf ontvangen zijn leskaarten beschikbaar voor groep 3-4, 5-6 en 7-8 van het basisonderwijs.

De leskaarten zijn gericht op het beleven van een echt melkveebedrijf, zelf onderzoek doen en een mening vormen over de melkproductie. Hierbij is aandacht voor

  • Herkomst van het veevoer
  • Duurzaamheid
  • Natuurbeheer
  • Dierenwelzijn
  • Moderne technieken

De leskaarten zijn beschikbaar voor educatieboeren die voldoen aan de kwaliteitseisen van het Platform Boerderijeducatie Nederland. Dit zijn educatieboeren die lessen verzorgen voor ZuivelNL en educatieboeren die lid zijn van regionale aanbieders van boerderijeducatie waarmee ZuivelNL een samenwerkingsverband heeft. Deze boeren kunnen de leskaarten via hun samenwerkingsverband opvragen.