26 oktober 2021

NNC-IDF

IDF World Dairy Conference 2021

Van 13 tot en met 15 oktober vond in Kopenhagen, Denemarken, de IDF Global Dairy Conference 2021 plaats. Vanwege de coronapandemie werd de jaarlijkse IDF-conferentie in hybride vorm aangeboden en had daardoor een wat compacter karakter. Onder het motto ‘A changing climate for dairy’ kwamen uiteindelijk zo’n 350 professionals uit de mondiale zuivelwereld bijeen in een setting van gecombineerde virtuele en fysieke aanwezigheid, om te worden bijgepraat over een breed scala aan onderwerpen, die raken aan de verschillende aspecten van de zuivelketen.

Duurzaamheid blijft grote thema

Een rode draad tijdens de conferentie vormde de grote aandacht voor de voortgang en uitdagingen rond de diverse duurzaamheidsthema’s binnen de zuivelwereld. Tijdens het Dairy Leaders Forum op de openingsdag toonden CEO’s van grote, internationale zuivelondernemingen als Arla, Lactalis, Mengiu en Dairy Farmers of America (DFA) zich zeer bewust van de uitdagingen op dit gebied maar waren zij tegelijk positief gestemd over de kansen voor zuivel. Peter Tuborgh, CEO van het Deense Arla, benadrukte het belang om op korte termijn als zuivel stappen te zetten om het consumentenvertrouwen te behouden. “Als er ooit een moment was om de toekomst vorm te geven, dan is het wel nu, samen met onze leden melkveehouders", aldus Tuborgh.

Financiering van aanpassingen op boerderijniveau zag hij als één van de grote uitdagingen. Tegen de achtergrond van recente wetgeving in Denemarken over nieuwe emissie-doelstellingen voor de landbouw merkte hij op ernstig bezorgd te zijn over het algemeen gebrek aan kennis ter zake in de besluitvormingsprocessen en de politiek. Dit sloot ook aan op de opmerking van IDF President Brazzale die in zijn openingswoord stelde dat beleidsvorming eerst en vooral gestoeld moet zijn op wetenschappelijke feiten, precies datgene waar IDF binnen het domein van zuivel voor staat.

Peter Tuborgh (Arla) tijdens het Dairy Leaders Forum

Terugblik op UN Food Systems Summit

Judith Bryans (Dairy UK), voorzitter van de IDF Taskforce UN FSS, gaf een korte terugblik op de in september gehouden UN Food Systems Summit. De inbreng vanuit IDF in samenwerking met GDP heeft bijgedragen aan een evenwichtiger aandacht voor zuivel en daarmee tegenwicht kunnen bieden aan de sterk tegen dierlijke productie gerichte stromingen, die deze belangrijke top dreigden te domineren. IDF zal via de Tasforce hierop blijven inzetten, want de UN FSS vormde slechts de start van een jarenlang proces.

FAO prijst voortrekkersrol mondiale zuivelsector in duurzaamheidsstreven

Tijdens het IDF Forum werd een overzicht gegeven van IDF’s activiteiten van het afgelopen jaar. Het bij deze gelegenheid gepresenteerde Annual Report 2020-2021 geeft daarvan een mooi overzicht. Ook werd het IDF World Dairy Situation Report gelanceerd, een toonaangevende publicatie met zuivelstatistieken over de mondiale zuivelwereld. Dit rapport werd verder inhoudelijk gepresenteerd als onderdeel van de Policies & Economics sessie op vrijdag. Tijdens deze sessie kwam ook de FAO aan het woord, bij monde van Henning Steinfieldt, hoofd van de FAO Livestock Information, Sector Analysis and Policy Branch. Belangrijk was het feit dat deze nadrukkelijk IDF en de mondiale zuivelsector complimenteerde met de op duurzaamheid geboekte voortgang en het feit dat de zuivelsector zich een ‘early mover’ op dit terrein heeft getoond. De zuivelsector is de eerste en vooralsnog enige sector wereldwijd die zich via een met FAO getekende overeenkomst, de Dairy Declaration of Rotterdam, al in 2016 committeerde aan het continu streven naar meer duurzaamheid in de keten.

IFCN waarschuwt voor minder melk in Europa

Torsten Hemme (IFCN) wees er tijdens zijn bijdrage aan deze sessie op dat de groei in de mondiale zuivel niet meer uit (West) Europa is te verwachten, mede gezien de huidige trend in EU-beleid en de impact die dit op de melkveehouderij in diverse Europese regio’s zal hebben. Hij waarschuwde zuivelondernemingen in dit verband dan ook dat de tijden van vanzelfsprekende beschikbaarheid van melk definitief voorbij zijn.

Torsten Hemme (IFCN) tijdens de Policies & Economics session

Zuivel als onderdeel van een duurzame voeding

Andere inhoudelijke sessies tijdens de conferentie betroffen Processing & Technology, Farming, Food Safety, Marketing en Sustainable Diets. Dit laatste onderwerp kreeg onder leiding van voedingsdeskundige Stephan Peters (NZO) vorm in een interessant symposium, waarin de vaak gehanteerde tegenstelling plantaardig versus dierlijk werd genuanceerd en de bredere facetten van een duurzaam voedingspatroon (cultuur, milieu, economie, nutritionele waarde & gezondheid) aan de orde kwamen. Dit omvatte o.a. een uitdagende presentatie over de duurzaamheid van food systems door Imke de Boer (WUR) en bijdragen over modelmatige benaderingen, zoals dat van het Amerikaanse Daly model dat nutritionele en milieuaspecten van voeding probeert te combineren en het Nederlandse Optimeal model, dat dieetvariaties doorrekent naar de gevolgen voor de carbon footprint en de prijs.

Moderator Stephan Peters (NZO) tijdens de Sustainable Diets session

Contact

Neem voor meer informatie over deze conferentie en de Internationale Zuivelfederatie IDF contact op met Jurgen Jansen, nationaal secretaris NNC-IDF (jansen@zuivelnl.org). De Nederlandse zuivelsector is sinds de oprichting (1903) lid van IDF. Het Nederlands Nationaal Comité van IDF functioneert sinds 2017 als een themagroep binnen ZuivelNL.

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

Vacature

26 april 2024

ZuivelNL vacature: Senior adviseur Export & Markttoegang

Wil je graag verschillende bedrijven in de zuivelsector ondersteuning bieden? Loop jij warm voor het...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

Vacature

26 april 2024

ZuivelNL vacature: Junior Beleidsadviseur Klimaat, Biodiversiteit en Duurzaamheid

Neem jij graag een centrale rol in, in een uitdagende bestuurlijke én politieke omgeving? En...

Lees het volledige bericht

03 juni 2024

Bezig met Biodiversiteit? Meer groen loont!

Bezig met Biodiversiteit? Meer groen loont! Als melkveehouder begrijpt u als geen ander dat natuur-...

Lees het volledige bericht