Nederlands Nationaal Comité van IDF

Nederlands Nationaal Comité (NNC)

De Nederlandse zuivelsector is lid van de International Dairy Federation sinds de oprichting (1903). Het Nederlandse lidmaatschap krijgt vorm in het Nederlands Nationaal Comité van IDF (NNC-IDF), dat als themagroep functioneert binnen ZuivelNL.

Structuur en werkwijze NNC

IDF

De internationale zuivelfederatie (IDF) is de mondiale kennis- en belangenorganisatie van de zuivelsector wereldwijd. Bij de IDF zijn ruim 40 landen aangesloten, die samen goed zijn voor 75% van de wereldmelkproductie. IDF vormt een netwerk van circa 1.200 zuivelexperts uit de hele wereld en biedt daarmee een platform voor het uitwisselen van informatie, ideeën en ervaringen. Voor zuivelland Nederland is het belangrijk om hiervan deel uit te maken, reden dat ZuivelNL in lidmaatschap en actieve betrokkenheid bij IDF investeert.

Structuur en werkwijze IDF

Werkterrein en activiteiten

IDF heeft als motto: “Mondiaal expertisecentrum voor de zuivel sinds 1903”. IDF zorgt ervoor dat de beste wetenschappelijke kennis wordt gebruikt om het belang van hoge kwaliteit melk en voedzame, veilige en duurzaam geproduceerde zuivelproducten wereldwijd te ondersteunen. Dit betekent dat IDF actief is op aan zuivel gerelateerde onderwerpen die de gehele zuivelketen dekken, zoals milieu en duurzame ontwikkeling, gezondheid en voeding, voedsel standaarden en normalisatie van analysemethoden, farm management, diergezondheid en dierenwelzijn, zuivelkunde en -technologie, hygiëne en voedselveiligheid, voedingsnormen, zuivelbeleid, -economie en marketing.

Ook NNC-IDF voert in beperkte mate eigen activiteiten uit, in lijn met de IDF scope.

Activiteiten NNC en IDF

Publicaties en events

Als kennisorganisatie communiceert IDF veel via website, social media, events en publicaties.

Publicaties & events

Internationaal speelveld

IDF opereert in een internationale context en is in dat kader partner van vele mondiale organisaties die van belang zijn voor de zuivelsector waaronder:

  • Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO)
  • Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
  • Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE)
  • Codex Alimentarius Commissie
  • Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO)
  • Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)

IDF werkt ook nauw samen met het Global Dairy Platform - GDP, een samenwerkingsverband van een aantal toonaangevende zuivelondernemingen in de wereld.

Links naar internationale organisaties

Voor NNC-leden

Inlog themagroep NNC-IDF

Inlog besloten deel

Contact

Secretariaat Nederlands Nationaal Comité (NNC-IDF)
ZuivelNL
Benoordenhoutseweg 46
Postbus 93453
2509 AL Den Haag

Jurgen Jansen - Nationaal secretaris
t. 06 46 80 68 25

Stuur Jurgen Jansen een e-mail