Retour exportzending

Export

Het retourhalen van partijen is doorgaans een zeer complex proces aangezien retourzendingen aan strikte eisen moeten voldoen. Voor retourpartijen geldt dat ze van het originele Europese veterinair certificaat moeten zijn voorzien dat is afgegeven bij exportaangifte.

Zodra besloten wordt een partij terug te halen, moet er zo spoedig mogelijk een aantal documenten in orde worden gemaakt. Bij inklaring in de EU moeten bij aankomst op de Buitengrens Inspectie Post (BIP) de volgende documenten overlegd worden:

  • Het originele exportcertificaat of een, door de bevoegde autoriteit in het land van herkomst, gewaarmerkte kopie hiervan (wanneer de goederen zijn geweigerd dient het origineel veterinair certificaat met de zending retour te komen);
    Let op: Heeft u het originele veterinaire export certificaat of de gewaarmerkte kopie hiervan dan kan de zending retour komen via elke EU Grens Controle Post (GCP) retour komen;
    Heeft u geen origineel veterinair certificaat of een kopie hiervan maar wel de aanvraag in e-CertNL waar u bij retour van gebruik wilt maken dan moet u via een Nederlands Grens Controle Post (GCP) of buitengrens Inspectie Post (BIP) retour komen.
  • De reden van weigering;
  • Een non-manipulatieverklaring.

Non-manipulatieverklaring

De non-manipulatieverklaring is essentieel om de garantie te geven dat aan de voorwaarden van opslag en vervoer van de producten is voldaan en dat de betrokken producten geen bewerking hebben ondergaan.

Een non-manipulatieverklaring is niet nodig als de container van het originele zegel is voorzien. Bij deze containers kan in plaats van de non-manipulatieverklaring een attest van de vervoerder worden overlegd, waarin deze verklaart dat de inhoud niet bewerkt of uitgeladen is.

Meer informatie over retourpartijen en een model Non – Manipulatie Verklaring is op de volgende plekken te vinden:

Meer informatie

Meer informatie inzake onderwerpen over derde landen zuivel export en waar Team Export van ZuivelNL zich mee bezig houdt is te vinden bij de volgende onderdelen:

Contact

Meer informatie: Team Export

Stuur een e-mail naar Team Export