Normalisatie

Export

De Nederlandse zuivelsector is sterk gericht op export. Eenduidige, internationaal geldende afspraken over methoden voor monsterneming en analyse van zuivelproducten maken deze handelsstromen efficiënt en transparant.

Normalisatie zorgt ervoor dat producten en onderzoeksmethoden beter op elkaar aansluiten. Dit bevordert het handelsverkeer en de innovatie en kan leiden tot efficiencyvergroting en lagere kosten.

ZuivelNL financiert de activiteiten voor het normaliseren van methoden van onderzoek en monsterneming voor melk en zuivelproducten en is vertegenwoordigd in de nationale normcommissie van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN).

Het NEN faciliteert de Nederlandse agrofoodsector bij het maken van (inter)nationale afspraken over regels en specificaties voor producten, diensten en processen. Zorgvuldigheid en consensus staan daarbij voorop. Via de NEN Normcommissie 370 005 Melk en zuivelproducten heeft de zuivelsector inspraak in Europese (CEN) en internationale (ISO) normen.

De normcommissie is werkzaam op het gebied van methoden van monsterneming en onderzoek voor melk en zuivelproducten. Het ISO-secretariaat bij het NEN werkt samen met de IDF. Vergaderingen van ISO en IDF worden gecombineerd tijdens de Analytical Week. Op deze manier worden de krachten gebundeld, wat leidt tot gezamenlijke publicaties van normen door ISO en IDF. Er zijn 66 NEN-normen die onder verantwoordelijkheid van de normcommissie melk en zuivelproducten vallen.

Zie de NEN-site voor de normalisatiecommissie Melk en zuivelproducten, het commissieplan en het programma.

Bezoek de NEN-website

Meer informatie

Meer informatie inzake onderwerpen over zuivelexport naar derde landen en waar Team Export van ZuivelNL zich mee bezig houdt is te vinden bij de volgende onderdelen:

Contact

Meer informatie: Team Export

Stuur een e-mail naar Team Export