19 september 2022

KringloopWijzer

Reactie op vermeend heimelijk delen ZuivelNL-data met CBS

In reactie op een bericht in de pers vandaag over vermeend heimelijk delen van bedrijfsgegevens door ZuivelNL, kunnen we laten weten dat ZuivelNL sinds juli jl. géén data meer levert aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Op 22 juni jl. is door ZuivelNL uitleg gegeven over eerdere data-leveringen aan het CBS. Aan het RIVM zijn door ZuivelNL nooit gegevens geleverd. Wel deelde het CBS bewerkte en niet naar melkveebedrijven herleidbare gegevens die oorspronkelijk afkomstig waren van ZuivelNL, met het RIVM.

Levering data aan CBS opgeschort

Het bestuur van ZuivelNL besloot in juli van dit jaar met onmiddellijke ingang tot het opschorten van gegevens van melkveehouders aan het CBS naar aanleiding van kritiek van melkveehouders. Deze beslissing werd onder andere gedeeld in een bericht op onze website. Daarvoor was naar aanleiding van vragen van melkveehouders en de pers, in juni uitleg gegeven over de manier waarop sinds 2019 bedrijfsgegevens uit de centrale database van ZuivelNL aan het CBS werden aangeleverd. Deze levering kwam destijds in de plaats van verplichte CBS-enquêtes. De tekst van de overeenkomst tussen het CBS en ZuivelNL is ten tijde van de beslissing in juli en in de maanden erna, gedeeld met geïnteresseerden. Hubert Andela, directeur van ZuivelNL: “De overeenkomst tussen ZuivelNL en het CBS gaat over de aanlevering van sectorgegevens en wat het CBS er wel en niet mee gaat doen. Daar is niks geheims aan. Iedereen, maar zéker melkveehouders, hebben het recht om te weten wat erin staat”.

Vermindering van administratieve last

Vermindering van de administratieve last voor melkveehouders en verbeterde data waren in 2019 aanleiding voor de toenmalige directie van ZuivelNL om het contract met het CBS af te sluiten. Tot dan toe werden gegevens jaarlijks via een verplichte enquête bij het CBS aangeleverd terwijl die gegevens ook al voor de KringloopWijzer (KLW) werden ingevuld. Omdat het CBS haar statistiek baseert op gegevens die niet terug te leiden zijn naar een individueel bedrijf, hoefden melkveehouders binnen de KLW geen specifieke machtiging af te geven. Hubert Andela: “De levering van gegevens uit de ZuivelNL-database aan het CBS leverde zoveel vragen op van melkveehouders en zuivelbedrijven, dat het bestuur besloot om het contract met het CBS meteen stop te zetten. We bespreken binnenkort met onze leden of het contract definitief moet worden opgezegd of dat het in aangepaste vorm voor de melkveehouderij per saldo toch voordelen oplevert. De vertegenwoordigers van LTO, NMV, DDB en NZO in ons bestuur moeten hier over adviseren.”

Q&A Verstrekking KringloopWijzer-gegevens aan het CBS

Update 15 februari 2023.

Q&A Verstrekking KringloopWijzer-gegevens aan het CBS

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Als u gebeld wilt worden kunt u uw telefoonnummer aan ons doorgeven.

Stuur ons een e-mail

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

Vacature

26 april 2024

ZuivelNL vacature: Senior adviseur Export & Markttoegang

Wil je graag verschillende bedrijven in de zuivelsector ondersteuning bieden? Loop jij warm voor het...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

Vacature

26 april 2024

ZuivelNL vacature: Junior Beleidsadviseur Klimaat, Biodiversiteit en Duurzaamheid

Neem jij graag een centrale rol in, in een uitdagende bestuurlijke én politieke omgeving? En...

Lees het volledige bericht

03 juni 2024

Bezig met Biodiversiteit? Meer groen loont!

Bezig met Biodiversiteit? Meer groen loont! Als melkveehouder begrijpt u als geen ander dat natuur-...

Lees het volledige bericht