07 juli 2022

KringloopWijzer

Levering KringloopWijzer-data aan CBS opgeschort

ZuivelNL heeft per direct de jaarlijkse levering van gegevens van melkveehouders aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) opgeschort. Deze gegevens worden gebruikt voor berekening van de excretie van meststoffen en de ammoniakemissie.

Het bestuur van ZuivelNL nam woensdag 6 juli 2022 dit besluit vanwege kritiek van melkveehouders op het leveren van cijfers uit de database van de KringloopWijzer (KLW). ZuivelNL was hiermee in 2019 gestart om de administratieve last te verminderen voor melkveehouders. Tot dan toe werden gegevens jaarlijks via een verplichte enquête bij het CBS aangeleverd terwijl die gegevens ook al voor de KLW werden ingevuld.

Graskuil en hooi

Onderdeel van berekening van N- en P-excretie is beschikbaarheid van graskuil en hooi. Het CBS maakt hiervoor gebruik van twee bronnen: KLW-data en gegevens van de Gecombineerde Opgave. Deze worden vervolgens op bedrijfsniveau aan elkaar gekoppeld. Na het combineren van beide bronnen worden de gegevens door het CBS geanonimiseerd en op sectorniveau voor de statistieken gebruikt.

Overweging 2019: vermindering administratieve last voor melkveehouders

Tot 2019 verzamelde het CBS de data via een verplichte enquête onder boeren met grasland. Die enquête is door het leveren van KLW-data vervallen. Vermindering van de administratieve last voor melkveehouders en verbeterde data waren in 2019 aanleiding voor ZuivelNL om het contract met het CBS af te sluiten. Omdat het CBS haar statistiek baseert op geanonimiseerde gegevens hoeven melkveehouders binnen KLW geen specifieke machtiging af te geven.

Directeur ZuivelNL Hubert Andela: ‘We hebben het CBS geïnformeerd over de opschorting en gaan nu met de leden bespreken hoe zij het definitief geregeld willen hebben.’

Over de KringloopWijzer

De KringloopWijzer geeft de melkveehouder inzicht in milieu- en klimaatprestaties op zijn bedrijf, waardoor hij/zij nog beter kan sturen op de benutting van mineralen. De rekenregels van deze tool zijn wetenschappelijk onderbouwd en de ontwikkeling ervan wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en ZuivelNL. Het beheer van de Centrale Database van de KringloopWijzer ligt bij ZuivelNL.

ZuivelNL publiceerde eerder in reactie op vragen van de melkveehouders een bericht met uitleg op de website.

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

Vacature

05 juli 2024

ZuivelNL vacature: Administratief ondersteuner Team Export 16-24 uur

Wil jij verschillende bedrijven in de zuivelsector ondersteunen? Loop jij warm voor het perfect stroomlijnen...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

04 juli 2024

ZuivelNL presenteert Jaarverslag 2023

Tijdens de Algemene Vergadering op 4 juli 2024 presenteerde ZuivelNL haar Jaarverslag 2023. Voorzitter Arjan...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

08 juli 2024

Nieuwsbrief ZuivelNL juni 2024

U leest in deze nieuwsbrief over het Jaarverslag 2023, video ruwvoer, NLvoedt 2024, RondjeKavelpad 2024...

Lees het volledige bericht