01 november 2023

IDF

IDF World Dairy Summit 2023

Van 16 tot en met 19 oktober vond in Chicago (VS) de IDF World Dairy Summit 2023 plaats. Onder het motto ‘BE Dairy, boundless potential, endless possibilities’ kwamen van de mondiale zuivelwereld zo’n 1.250 professionals uit 55 landen bij elkaar om te worden bijgepraat over een breed scala aan onderwerpen, die raken aan de verschillende aspecten van de zuivelketen.

In lijn met het gekozen motto spreidde gastland Amerika traditiegetrouw veel optimisme en ambitie ten toon. De VS zetten nog volop in op groei waarbij export zeker (nog) geen vies woord is. Een rode draad daarnaast was ook dit jaar de grote aandacht voor duurzaamheidsthema’s, waarbij tegelijkertijd de grote verschillen in benadering werden blootgelegd.

IDF World Dairy Summit 2023 Statement

IDF President Piercristiano Brazzale en IDF-directeur Caroline Emond, samen met WDS-2023-organisatoren Nick Gardner en Shawna Morris, benadrukten het belang van het samenbrengen en samenwerken van de mondiale zuivelsector. Om dit te onderstrepen publiceerde IDF, mede op initiatief van het gastland, ter gelegenheid van deze World Dairy Summit een Concluding Statement. Hierin worden overheden, internationale organisaties en de mondiale voedings- en drankensector opgeroepen in brede zin hun steun te geven aan zuivel (‘Being Dairy’) en de positieve rol die de sector op diverse vlakken vervult. Tijdens de Summit was ook aandacht voor het 120-jarig jubileum van IDF, waarvoor onder het motto #WeAreDairy ook een speciale sectie op de IDF-website werd gelanceerd.

Nederlandse inbreng bij het IDF-congres

Ook vanuit Nederland was een delegatie afgereisd naar Chicago. Op het IDF-congres sprak Kasper Hettinga, hoogleraar Zuivelverwerking en functionaliteit bij de leerstoelgroep Food Quality & Design van Wageningen University & Research (WUR), tijdens een sessie over precisie fermentatie over de (on)mogelijkheden van bioactieve componenten in melk en zuivel, ook in relatie tot kansen voor innovatie. Ruben de Vries, manager Innovatie & Business Development bij Qlip, verzorgde een bijdrage aan de sessie ‘Emerging Chemical Contaminants: impacts and solutions for the Dairy Industry’. Daar ging hij o.a. in op het IDF-werk op dit terrein en schetste het bredere plaatje rond controle en monitoring.

LTO-bestuurder en melkveehouder Wilco Brouwer de Koning nam namens Nederland deel aan het IDF Standing Committee on Farm Management en was ook bij de Farmers Roundtable tijdens het congres. Hij kijkt terug op een geslaagd event, waar veel nieuwe kennis, ervaringen en contacten werden opgedaan. Tijdens een aansluitende, tweedaagse studietour maakte hij kennis met de zuivelsector van Wisconsin, de leidende kaasproducent binnen de VS. U leest alles over Wilco Brouwer de Koning's ervaringen tijdens het IDF-congres en de tour in zijn congresverslag.

De Nederlandse congresdeelnemers konden tijdens een traditiegetrouw vanuit het Nederlands Nationaal Comité van IDF georganiseerd netwerkdiner in de gelegenheid kennismaken met de Nederlandse Landbouwraad in de VS, dhr. Ton van Arnhem.

Een Nederlands succesje tijdens het IDF-Congres was er ook, met de toekenning van de prestigieuze IDF-Prize of Excellence aan Stephan Peters, manager Voeding en Levensmiddelenwetgeving bij de NZO. Dr. Peters ontving de prijs op voordracht van het Nederlands Nationaal Comité van IDF voor zijn uitstekende bijdrage aan de communicatie en storytelling van IDF over de belangrijke rol die zuivel speelt in duurzame voeding.

Verslag Wilco Brouwer de Koning

Aftrap door Vilsack en Hogan

’s Werelds belangrijkste zuivelcongres werd afgetrapt door keynote speakers Tom Vilsack, de huidige Secretary of Agriculture van de VS, en Phil Hogan, voormalig Eurocommissaris van Landbouw & Plattelandsontwikkeling (2011-2014) en van Handel (2014-2019).

Ambitieuze Amerikaanse zuivelsector nog volop in de groei-modus

Volledig in lijn met het congresmotto benadrukte dhr. Vilsack vooral de grote mogelijkheden voor zuivel. De VS, zo werd ook in andere bijdragen tijdens het congres duidelijk, staan te popelen om via een groeiende export de gaten op de wereldmarkt te vullen, waar de EU en Oceanië deze door geremde groei zouden laten vallen. Dhr. Vilsack uitte tegelijk zijn zorg over het verdwijnen van veel boerenbedrijven. Technologieontwikkeling is van levensbelang, aldus dhr. Vilsack, maar de uitdaging ligt in de toegankelijkheid tot kapitaal voor alle bedrijven, groot én klein, om de noodzakelijke investeringen te kunnen doen. Hij deed daarbij ook een pleidooi voor versterking van de publieke research in de VS, iets wat goed aansluit bij een kennis gedreven organisatie als IDF.

Uiteraard werd in de context van klimaatverandering ook het thema duurzaamheid aangestipt. Daarbij werd duidelijk dat de Amerikanen dit vooral benaderen vanuit het oogpunt van economische duurzaamheid en kostprijsverlaging, met aandacht voor mestvalorisatie, investeringen in hernieuwbare energie en low-carbon brandstof. Een onderwerp als biodiversiteit werd in Chicago nauwelijks aangeroerd.

Lees het volledige artikel

Over NNC-IDF

In het Nederlands Nationaal Comité van IDF (NNC-IDF) zijn de belangrijkste stakeholders en kennisinstellingen in en rond de Nederlandse zuivelsector vertegenwoordigd. NNC-IDF fungeert sinds de oprichting van IDF in 1903 binnen Nederland als het aanspreekpunt voor IDF en vertegenwoordigt in IDF de belangen van de Nederlandse zuivelsector. NNC-IDF is sinds 2017 als themagroep ondergebracht bij ketenorganisatie ZuivelNL.

Foto: FIL-IDF

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

Vacature

26 april 2024

ZuivelNL vacature: Senior adviseur Export & Markttoegang

Wil je graag verschillende bedrijven in de zuivelsector ondersteuning bieden? Loop jij warm voor het...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

Vacature

26 april 2024

ZuivelNL vacature: Junior Beleidsadviseur Klimaat, Biodiversiteit en Duurzaamheid

Neem jij graag een centrale rol in, in een uitdagende bestuurlijke én politieke omgeving? En...

Lees het volledige bericht

22 mei 2024

Succesvol IDF Nutrition and Health Symposium 2024

Op 15 mei organiseerde de International Dairy Federation (IDF) voor de vierde keer haar jaarlijkse...

Lees het volledige bericht