24 oktober 2023

Onderzoek & Innovatie

T/m 1 december: Deel uw ideeën voor onderzoek

Nederlandse melkveehouders investeren via ZuivelNL ieder jaar in onderzoek en innovatie. Zo wordt kennis ontwikkeld die toepasbaar is in hun bedrijfsvoering. Om maximaal bij de behoefte van de melkveehouders aan te sluiten, vroegen we hen vorig jaar voor het eerst ideeën voor onderzoek in te dienen. Dit bleek met een resultaat van meer dan 300 ideeën een succes. We herhalen dit jaar onze oproep. Melkveehouders konden van 24 oktober t/m 1 december 2023 weer hun ideeën delen.

Uit de ideeën voor onderzoek die in 2022 werden opgehaald zijn 10 onderzoeksprojecten voortgekomen die sinds 2023 uitgevoerd worden.

Ideeën van melkveehouders voor melkveehouders

Melkveehouders kunnen binnen 6 thema’s via onze website aangeven waar hun kennisbehoefte ligt:

  • Huisvesting
  • Rundvee
  • Bodem en gewas
  • Milieu en klimaat
  • Biodiversiteit
  • Bedrijfsvoering

Uiteraard is eigen inbreng ook mogelijk. Ideeën voor onderzoek konden tot en met 1 december 2023 worden ingediend via www.zuivelnl.org/idee2023.

Directeur van ZuivelNL Hubert Andela: "Wij moeten als ketenorganisatie toegevoegde waarde leveren. Door aan alle melkveehouders te vragen wat hun ideeën voor onderzoek zijn of waar ze een oplossing voor nodig hebben, kan ZuivelNL onderzoeken ontwikkelen die aansluiten op hun uitdagingen.”

Melkveehouders bepalen mee

Net als vorig jaar kunnen melkveehouders via een digipanel meebepalen welke onderzoeksprojecten ZuivelNL uiteindelijk gaat financieren. De ideeën van melkveehouders worden eerst door ons op basis van de thema’s gerubriceerd. Vervolgens kunnen (kennis)instellingen aan de hand daarvan projectideeën indienen. Het digipanel beoordeelt en prioriteert de projectideeën. Daarna besluit de ZuivelNL themagroep Onderzoek & Innovatie welke projectideeën uitgewerkt worden tot concrete onderzoeksprojecten.

Melkveehouders konden zich ook t/m 1 december aanmelden voor het digipanel.

Meer over vraaggestuurd onderzoek

Foto: Elly Geverink

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

Vacature

26 april 2024

ZuivelNL vacature: Senior adviseur Export & Markttoegang

Wil je graag verschillende bedrijven in de zuivelsector ondersteuning bieden? Loop jij warm voor het...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

Vacature

26 april 2024

ZuivelNL vacature: Junior Beleidsadviseur Klimaat, Biodiversiteit en Duurzaamheid

Neem jij graag een centrale rol in, in een uitdagende bestuurlijke én politieke omgeving? En...

Lees het volledige bericht

22 mei 2024

Succesvol IDF Nutrition and Health Symposium 2024

Op 15 mei organiseerde de International Dairy Federation (IDF) voor de vierde keer haar jaarlijkse...

Lees het volledige bericht