24 oktober 2023

Onderzoek & Innovatie

Nog t/m 1 december: Deel uw ideeën voor onderzoek

Nederlandse melkveehouders investeren via ZuivelNL ieder jaar in onderzoek en innovatie. Zo wordt kennis ontwikkeld die toepasbaar is in hun bedrijfsvoering. Om maximaal bij de behoefte van de melkveehouders aan te sluiten, vroegen we hen vorig jaar voor het eerst ideeën voor onderzoek in te dienen. Dit bleek met een resultaat van meer dan 300 ideeën een succes. We herhalen dit jaar onze oproep. Melkveehouders kunnen vanaf vandaag weer hun ideeën delen.

Uit de ideeën voor onderzoek die in 2022 werden opgehaald zijn 10 onderzoeksprojecten voortgekomen die sinds 2023 uitgevoerd worden.

Ideeën van melkveehouders voor melkveehouders

Melkveehouders kunnen binnen 6 thema’s via onze website aangeven waar hun kennisbehoefte ligt:

  • Huisvesting
  • Rundvee
  • Bodem en gewas
  • Milieu en klimaat
  • Biodiversiteit
  • Bedrijfsvoering

Uiteraard is eigen inbreng ook mogelijk. Ideeën voor onderzoek kunnen nog tot en met 1 december 2023 worden ingediend via www.zuivelnl.org/idee2023.

Directeur van ZuivelNL Hubert Andela: "Wij moeten als ketenorganisatie toegevoegde waarde leveren. Door aan alle melkveehouders te vragen wat hun ideeën voor onderzoek zijn of waar ze een oplossing voor nodig hebben, kan ZuivelNL onderzoeken ontwikkelen die aansluiten op hun uitdagingen.”

Melkveehouders bepalen mee

Net als vorig jaar kunnen melkveehouders via een digipanel meebepalen welke onderzoeksprojecten ZuivelNL uiteindelijk gaat financieren. De ideeën van melkveehouders worden eerst door ons op basis van de thema’s gerubriceerd. Vervolgens kunnen (kennis)instellingen aan de hand daarvan projectideeën indienen. Het digipanel beoordeelt en prioriteert de projectideeën. Daarna besluit de ZuivelNL themagroep Onderzoek & Innovatie welke projectideeën uitgewerkt worden tot concrete onderzoeksprojecten.

Melkveehouders kunnen zich aanmelden voor het digipanel via www.zuivelnl.org/idee2023.

Meer over vraaggestuurd onderzoek

Foto: Elly Geverink

Meer nieuwsberichten

Marktbericht Zuivel

Marktinformatie

30 november 2023

Marktbericht Zuivel november 2023

Sinds september laat de Nederlandse melkaanvoer een neergaande beweging zien. In oktober daalde het volume...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

09 november 2023

Nieuwsbrief ZuivelNL oktober 2023

U leest in deze nieuwsbrief over de podcast Melkveebedrijf wordt groter en extensiever, IDF World...

Lees het volledige bericht

Onderzoek & Innovatie

02 november 2023

Eerste onderzoeken op basis van ideeën melkveehouders afgerond

De eerste onderzoeksresultaten op basis van ideeën van melkveehouders kunt u nu lezen. Nederlandse melkveehouders...

Lees het volledige bericht