Uw ideeën voor onderzoek 2023 - t/m 1 december 2023

Ideeën voor nieuw onderzoek konden t/m 1 december 2023 met ons gedeeld worden.

U leest alles over de voortgang bij Onderzoek & Innovatie.

Onderzoeken op basis van ideeën 2022

De onderzoeksprojecten die ZuivelNL financiert, versterken de bedrijfsvoering en de continuïteit van melkveebedrijven in Nederland. We haalden in 2022 voor het eerst ideeën op bij melkveehouders voor onderzoek. Dankzij die input konden we 10 onderzoeksprojecten opstarten die sinds 2023 uitgevoerd worden.

Bekijk onderzoeksprojecten 2022