Uw ideeën voor onderzoek 2023 - nog t/m 1 december

Fijn dat u vanuit uw expertise ideeën voor nieuw onderzoek met ons wilt delen. U kunt hieronder per thema aangeven waar uw kennisbehoefte ligt, nog t/m 1 december 2023. Als melkveehouder kunt u zich hier ook aanmelden voor het digipanel en zo meebepalen welke onderzoeksprojecten we uiteindelijk gaan financieren.

Welke kennis/oplossing heeft u nodig?

U kunt binnen 6 thema’s per onderwerp aangeven waar uw kennisbehoefte ligt. Beschrijf uw idee zo goed mogelijk:

  • Welke kennis/oplossing heeft u precies nodig?
  • Hoe helpt dit ook andere melkveehouders?

Natuurlijk kunt u ook eigen onderwerpen inbrengen. Dit kan nog t/m 1 december 2023.

Onderzoeken op basis van ideeën 2022

De onderzoeksprojecten die ZuivelNL financiert, versterken de bedrijfsvoering en de continuïteit van melkveebedrijven in Nederland. We haalden in 2022 voor het eerst ideeën op bij melkveehouders voor onderzoek. Dankzij die input konden we 10 onderzoeksprojecten opstarten die sinds 2023 uitgevoerd worden.

Bekijk onderzoeksprojecten 2022

Uw ideeën voor nieuw onderzoek

Bent u melkveehouder? *
U bent

We gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de voortgang.


Beschrijf uw idee

U kunt bij 1 of meer onderwerpen uw idee doorgeven. De andere velden kunt u leeg laten.

1. Huisvesting

200 words left
200 words left
200 words left
200 words left
200 words left

2. Rundvee

200 words left
200 words left
200 words left
200 words left
200 words left
200 words left

3. Bodem en gewas

200 words left
200 words left
200 words left
200 words left
200 words left

4. Milieu en klimaat

200 words left
200 words left
200 words left
200 words left
200 words left

5. Biodiversiteit

200 words left
200 words left
200 words left
200 words left

6. Bedrijfsvoering

200 words left
200 words left
200 words left
200 words left
200 words left

Doet u mee aan het digipanel?

U kunt als melkveehouder meebepalen welke onderzoeksprojecten wij gaan financieren door deel te nemen aan het digipanel.

De onderzoeksideeën worden door ZuivelNL voorgelegd aan kennisinstellingen die vervolgens op basis hiervan projectideeën kunnen indienen. Deze projectideeën worden voorgelegd aan het digipanel, waarbij u via een digitaal scoreformulier de suggesties kunt prioriteren. De projectideeën met de hoogste rangschikking worden uitgewerkt in projectvoorstellen.