27 november 2020

NNC-IDF

Henk Hogeveen benoemd in commissie IDF

Begin november hield de internationale zuivelbond IDF haar jaarvergaderingen. Deze vonden dit jaar volledig online plaats vanwege de corona pandemie, die eerder al had geleid tot afgelasting van de jaarlijkse IDF World Dairy Summit.

Nieuwe voorzitter IDF

Tijdens de IDF-ledenvergadering op 2 november werd de Italiaan Piercristiano Brazzale met algemene instemming benoemd tot nieuwe voorzitter van IDF voor een termijn van vier jaar. Hij volgt daarmee Judith Bryans op (Dairy UK), die sinds de IDF World Dairy Summit van 2016 in Rotterdam het voorzitterschap had vervuld. Dhr. Brazzale is al sinds 2012 in diverse rollen binnen IDF actief en was de laatste jaren lid van IDF’s wetenschappelijke programmacommissie (SPCC), eerst als verantwoordelijke voor het thema duurzaamheid en daarna als voorzitter. Buiten IDF is dhr. Brazzale CEO van Brazzale S.p.A, een gerenommeerd familiebedrijf actief in de productie van kaas en boter.

Nederlander Henk Hogeveen benoemd in wetenschappelijke programmacommissie IDF

Naast over het voorzitterschap werd tijdens de ledenvergadering ook besloten over diverse andere sleutelposities binnen de organisatie. Op voordracht van het Nederlands Nationaal Comité van IDF (NNC-IDF), een themagroep binnen ZuivelNL, werd Henk Hogeveen, hoogleraar Animal Health Management aan de Wageningen Universiteit, benoemd als lid van de SPCC, als verantwoordelijke voor het thema Animal Health & Welfare. Professor Hogeveen is alle geruime tijd actief binnen IDF en namens Nederland lid van het Standing Committee on Animal Health & Welfare.

IDF-ledenbestand en Annual Report

Ook werden de leden geïnformeerd over de stand van zaken van het IDF-ledenbestand. De organisatie telt momenteel 32 leden en 11 geassocieerde leden en vertegenwoordigt daarmee circa 85% van de mondiale (koe)melkproductie. Ter gelegenheid van de IDF-jaarvergaderingen werd ook het IDF Annual Report 2019-2020 gepubliceerd. Dit geeft een goed overzicht van het brede spectrum aan activiteiten op de diverse aandachtsvelden van IDF.

VN Food Systems Summit in 2021

Een belangrijk element in het IDF werkt vormt de voortdurende inspanning om op diverse fronten in de internationale arena de belangen van de mondiale zuivelwereld te behartigen, bijvoorbeeld binnen Codex Alimentarius en in de relatie met gespecialiseerde VN-organisaties als FAO en WHO. Een nieuwe ontwikkeling in dit verband, waarop nu sterk wordt ingezet, is de VN Food Systems Summit in 2021.

Met het oog daarop heeft IDF recentelijk een nieuwe taskforce ingesteld, om een constructieve, inhoudelijke bijdrage aan deze summit voor te bereiden. Dit om er samen met andere zuivelstakeholderpartijen zoals Global Dairy Platform (GDP) voor te zorgen dat tijdens deze belangrijke voedseltop de essentiële bijdrage vanuit zuivel aan een duurzame ontwikkeling van onze voedselsystemen wordt erkend en op een evenwichtige manier wordt meegenomen. Namens NNC-IDF neemt Thom Huppertz, (deeltijd)hoogleraar Dairy Science & Technology aan de Wageningen Universiteit, deel aan deze IDF Tasforce (FSS).

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

Vacature

25 maart 2024

ZuivelNL vacature: Adviseur Export & Markttoegang

Wil je graag verschillende bedrijven in de zuivelsector ondersteuning bieden? Loop jij warm voor het...

Lees het volledige bericht

Milieu & Klimaat

20 maart 2024

Beslissende periode voor Nederlandse melkveehouders en zuivelindustrie

De Nederlandse zuivelsector staat voor een beslissende periode. In de komende weken moet duidelijk worden...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

02 april 2024

Nieuwsbrief ZuivelNL maart 2024

U leest in deze nieuwsbrief over de vacature team export, fotowedstrijd, webinar terugkijken, gratis handleiding...

Lees het volledige bericht