07 december 2022

ZuivelNL

Algemene Vergadering ZuivelNL stelt begroting 2023 vast

Tijdens de Algemene Vergadering van ZuivelNL op 7 december 2022 werd door de leden DDB, LTO, NMV en NZO de begroting 2023 goedgekeurd. “We zijn blij met het vertrouwen dat de leden hiermee weer aan hun brancheorganisatie ZuivelNL hebben gegeven”, aldus voorzitter Arjan Schimmel. In de sluitende begroting zijn lopende contracten, afspraken en onderhoud van bestaande instrumenten geborgd. Nieuw in 2023 is het extra budget dat is opgenomen voor het thema verdienvermogen en budget voor de collectieve aanpak rond stikstof, klimaat, water en mest.

Uit de begroting blijkt dat ZuivelNL voor 2023 een te besteden budget van € 11,2 miljoen heeft. De algemene reserve is begroot op € 1,36 miljoen en blijft daarmee boven het door het bestuur vastgestelde minimum van € 1,2 miljoen.

Nieuw in 2023

In reactie op de plannen van het kabinet rond stikstof, klimaat, water en mest bundelden in 2022 DDB, LTO-melkveehouderij, NAJK, NMV en NZO hun krachten in ZuivelNL-verband. ZuivelNL faciliteert sindsdien het overleg tussen de belangenorganisaties van melkveehouders en zuivelondernemingen over gezamenlijke antwoorden op het overheidsbeleid, die de leden kunnen gebruiken voor de lobby. Dit nieuwe thema Klimaat & Milieu werd in 2022 gefinancierd uit een financiële meevaller 2021, maar is in de begroting voor 2023 opgenomen met een apart budget.

In 2023 worden nieuwe activiteiten rond het thema verdienvermogen opgestart en zijn diverse onderzoeksprojecten rond dierwaardige veehouderij gebudgetteerd.

Vanuit Onderzoek & Innovatie (O&I) starten in 2023 de praktijkgerichte (en integrale) onderzoeken op basis van ideeën van melkveehouders. “Melkveehouders investeren via ZuivelNL jaarlijks zo’n € 2 miljoen in onderzoek en innovatie. We vinden het belangrijk dat we aansluiten op de praktische kennisvragen van melkveehouders. Ideeën ophalen bij melkveehouders bleek in 2022 een succes en komend jaar willen we dat zeker herhalen.”, aldus Hubert Andela, directeur ZuivelNL.

Eerste contributieverhoging sinds 2015

Voor het eerst sinds 2015 besloten de leden tot contributieverhoging. De werkorganisatie is in 2021/2022 financieel en organisatorisch op orde gebracht. De vergadering vindt zeker in deze roerige tijden een sterke ketenorganisatie in het belang van melkveehouders en zuivelverwerkers. Daarom werd de contributie verhoogd met een halve cent per 100 kg melk voor melkveehouders en een halve cent per 100 kg melk voor zuivelverwerkers. De contributie komt daarmee voor melkveehouders op € 0,055 per 100 kg en voor verwerkers op € 0,025 per 100 kg.

Arjan Schimmel: "Eind 2020 werd bewust gekozen voor het doorvoeren van bezuinigingen in plaats van contributieverhoging. De organisatie moest eerst op orde worden gebracht en pas daarna kon contributieverhoging op de agenda komen. ZuivelNL versterkt de Nederlandse zuivelketen met respect voor mens, dier, milieu en maatschappij. Met de goedgekeurde begroting kunnen we weer volop invulling geven aan deze missie waarbij we met gezamenlijke initiatieven toegevoegde waarde creëren.”

Benoemingen bestuur

De Algemene Vergadering benoemde Jos Verstraten van LTO tot lid van het bestuur. Hij volgt daarmee Herman Bakhuis op die terugtrad vanwege zijn vertrek als bestuurder van de LTO Vakgroep Melkveehouderij. Klaas Hokse werd namens NZO opnieuw voor een termijn van twee jaar benoemd.

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

07 juni 2023

ZuivelNL presenteert Jaarverslag 2022

Tijdens de Algemene Vergadering op 7 juni 2023 presenteerde ZuivelNL haar Jaarverslag 2022. Voorzitter Arjan...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

02 juni 2023

Nieuwsbrief ZuivelNL mei 2023

U leest in deze nieuwsbrief over 'Brochure: Sorghum als potentieel voedergewas' en andere onderzoeken voor...

Lees het volledige bericht

Marktinformatie

31 mei 2023

Marktbericht Zuivel mei 2023

De Nederlandse melkaanvoer nam in april met ruim 3% toe, zodat nog altijd sprake was...

Lees het volledige bericht