04 juli 2024

ZuivelNL

ZuivelNL presenteert Jaarverslag 2023

Tijdens de Algemene Vergadering op 4 juli 2024 presenteerde ZuivelNL haar Jaarverslag 2023. Voorzitter Arjan Schimmel: “In deze turbulente tijd is het belangrijk dat de diverse sectorpartijen elkaar vasthouden. Het is goed om te zien dat ZuivelNL zich in 2023 verder heeft ontwikkeld als platform waar inhoudelijke discussie plaatsvindt en de leden en partners samen optrekken. Samen maken we meer impact en houden we de Nederlandse zuivelketen toekomstbestendig.”

Namens de leden Dutch Dairymen Board (DDB), LTO Nederland, Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) hebben melkveehouders en zuivelondernemingen aan de vergadering deelgenomen. Naast de leden werd de vergadering ook bijgewoond door partners van ZuivelNL.

Bekijk Jaarverslag 2023

Jaarrekening 2023

De Algemene Vergadering keurde de jaarrekening 2023 goed. De in 2023 met de Belastingdienst overeengekomen mogelijkheid tot btw-verrekening en de contributieverhoging gaven ruimte om de hogere lasten te dekken. Hiermee werd het budget voor onderzoek voor melkveehouders weer op niveau gebracht, activiteiten gecontinueerd en kon worden geïnvesteerd in instrumenten die melkveehouders en zuivelverwerkers gebruiken. Daarnaast heeft het terugvorderen van btw over de jaren 2020-2022 geleid tot het op peil brengen van het eigen vermogen.

Het bestuur van ZuivelNL houdt er voorzichtigheidshalve rekening mee dat financieel lastige jaren kunnen volgen voor de sector en daarmee voor ZuivelNL. Hubert Andela, directeur ZuivelNL: “We moeten ons als ZuivelNL altijd blijven aanpassen aan veranderende omstandigheden. Door verschillende scenario’s uit te werken, kan het bestuur in het belang van de leden op tijd keuzes maken.”

Verenigingsraad ingesteld

Het bestuur besloot tot aanpassing van de governance van ZuivelNL en het instellen van een Verenigingsraad bestaande uit zuivelverwerkers en leden melkveehouders. De Algemene Vergadering heeft hiervoor het Huishoudelijk Reglement aangepast met de beschrijving van taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van dit nieuwe orgaan van de vereniging ZuivelNL. Alle onderwerpen die in de statuten van ZuivelNL zijn toegekend aan de vereniging kunnen in de Verenigingsraad ter afstemming en klankborden worden neergelegd.

Herbenoeming bestuur

Sieta van Keimpema (DDB), Oscar Meuffels (NZO) en Erwin Wunnekink (LTO) werden door de Algemene Vergadering van ZuivelNL herbenoemd als bestuursleden voor een periode van twee jaar. Paul Gosselink (NMV) treedt per 4 juli 2024 af als bestuurder en Harmen Endendijk (NMV) werd door de Algemene Vergadering benoemd tot lid van het bestuur.

Verhaal van de boerderij uitgelegd door de boer

23-jarige melkveehouder Bram Romme vertelde de aanwezigen over zijn aanpak om het imago van de agrarische sector te gaan verbeteren.
In uitlegvideo’s op social media bespreekt hij allerlei maatschappelijke onderwerpen die spelen in de melkveehouderij. De uitlegvideo’s met het verhaal van de boerderij uitgelegd door de boer, zijn te vinden op het TikTok kanaal @Holycownl en Instagram @BramRomme.
ZuivelNL draagt in 2024 bij aan activiteiten van HolycowNL.

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

Vacature

05 juli 2024

ZuivelNL vacature: Administratief ondersteuner Team Export 16-24 uur

Wil jij verschillende bedrijven in de zuivelsector ondersteunen? Loop jij warm voor het perfect stroomlijnen...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

08 juli 2024

Nieuwsbrief ZuivelNL juni 2024

U leest in deze nieuwsbrief over het Jaarverslag 2023, video ruwvoer, NLvoedt 2024, RondjeKavelpad 2024...

Lees het volledige bericht

Sector

04 juli 2024

Goede opkomst bij NLvoedt 2024

Dinsdag 2 juli vond in perscentrum Nieuwspoort voor de tweede keer NLvoedt plaats. Tijdens dit...

Lees het volledige bericht