07 juni 2023

ZuivelNL

ZuivelNL presenteert Jaarverslag 2022

Tijdens de Algemene Vergadering op 7 juni 2023 presenteerde ZuivelNL haar Jaarverslag 2022. Voorzitter Arjan Schimmel: “ZuivelNL biedt een platform voor afstemming tussen onze ledenorganisaties in de belangrijke discussies die op dit moment lopen over de toekomst van de zuivelsector. Dat bevordert het gesprek met elkaar en, indirect, dat met de overheid en andere partijen. Met een sterk en zoveel mogelijk op elkaar afgestemd geluid vanuit de sector kunnen we meer bereiken”.

Namens de leden Dutch Dairymen Board (DDB), LTO Nederland, Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) namen melkveehouders en zuivelondernemingen deel aan de vergadering. Naast de leden werd de vergadering ook bijgewoond door partners van ZuivelNL.

Saldo algemene reserve € 2,2 miljoen positief

De Algemene Vergadering keurde onder andere de jaarrekening 2022 goed. ZuivelNL is na sterke bezuinigingen en aanpassingen in 2021 financieel en organisatorisch op orde. De algemene reserve liet eind 2022 een positief saldo van € 2,2 miljoen zien. In 2022 hebben het bestuur, de directie en het team van ZuivelNL samen hard gewerkt aan verdere professionalisering. Zo zijn de financiële processen verder geoptimaliseerd, met onder andere een meer planmatige aanpak van het begrotingsproces en de financiële verslaglegging.

Herziene begroting 2023

In maart 2023 heeft de Belastingdienst besloten dat ZuivelNL btw mag verrekenen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020. In april besloot het bestuur van ZuivelNL de begroting 2023 om te zetten naar bedragen exclusief btw en deze herziene begroting is vandaag goedgekeurd door de Algemene Vergadering. Hubert Andela, directeur ZuivelNL: “In deze herzienebegroting is onder andere budget opgenomen voor extra projecten gericht op Onderzoek & Innovatie en onderzoeksprojecten Diergezondheid & Dierenwelzijn."

Herbenoeming voorzitter

Arjan Schimmel werd per 1 maart 2023 door de Algemene Vergadering van ZuivelNL via een schriftelijke procedure herbenoemd als bestuurslid met de functie van voorzitter voor een periode van twee jaar.

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

Vacature

26 april 2023

ZuivelNL vacature: Medewerker Export & Markttoegang

Wil je graag verschillende bedrijven in de zuivelsector ondersteuning bieden? Loop jij warm voor het...

Lees het volledige bericht

Marktinformatie

Wereldzuivelhandel Actueel

02 oktober 2023

Wereldzuivelhandel Actueel januari - juni 2023

De wereldzuivelhandel liet in het tweede kwartaal van 2023 bij alle producten groei zien. Bij...

Lees het volledige bericht

Marktinformatie

28 september 2023

Marktbericht Zuivel september 2023

Er lijkt een einde te zijn gekomen aan de stijging van de Nederlandse melkaanvoer. Nadat...

Lees het volledige bericht