21 juli 2023

Marktinformatie

Zuivel in Cijfers 2022 gepubliceerd

Onze publicatie Zuivel in Cijfers waarin we terugblikken op het afgelopen jaar is weer gratis beschikbaar. U krijgt hierin een cijfermatig overzicht van de ontwikkelingen in de Nederlandse zuivelsector in 2022.

De meerjarenoverzichten in Zuivel in Cijfers 2022 ondersteund met grafieken en tabellen geven u inzicht in de ontwikkelingen binnen de thema’s:

 • Nederland als zuivelland
 • Markt en Economie
 • Melkveehouderij
 • Melkverwerking
 • Duurzaamheid
 • Handel
 • Consumptie

Uitbetaalde melkprijzen record hoogte

De ontwikkeling van de in Nederland uitbetaalde melkprijzen weerspiegelde logischerwijs de ontwikkelingen op de zuivelmarkt. De opgaande lijn van de melkprijs, die al was ingezet in het laatste kwartaal van 2021, zette gedurende heel 2022 door. Vanaf de tweede helft van 2022 lag de uitbetaalde melkprijs rond het niveau van € 60 per 100 kg, een record. Gemiddeld genomen kwam het Nederlandse melkprijsniveau in 2022 maar liefst 46% boven het niveau uit van het jaar daarvoor. Pas in de tweede helft van het jaar was de melkprijs zo hoog dat het rendement sterk verbeterde, ook omdat de kostprijs daalde.

Toename in melkproductie

De Nederlandse melkproductie nam in 2022 met 1,0% toe tot een volume van ruim 14 miljard kg. In de eerste 5 maanden van 2022 daalde de Nederlandse productie. Vanaf juni kwam een einde aan de langdurige periode van daling, die bij elkaar anderhalf jaar heeft geduurd. Met name de verbetering van het rendement door de fors gestegen melkprijzen, leidde ertoe dat Nederlandse melkveehouders weer gestimuleerd werden om de melkproductie op te voeren.

Minder melk verwerkt

De Nederlandse zuivelindustrie verwerkte in 2022 ongeveer 14,1 miljard kg melk, bijna 3% minder dan in 2021. Meer dan de helft daarvan werd aangewend voor de kaasproductie. Deze nam met 1% af, tot een volume van 949 duizend ton (inclusief kwark). Circa 60% hiervan betrof Goudse kaas. Er werden minder consumptiemelk en -producten (-4%) geproduceerd. De productie van mager melkpoeder nam met ruim 2% af. De niet-mager melkpoederproductie daalde aanzienlijk (-24%), veroorzaakt door de fors afgenomen export.

Uitvoerwaarde zuivel toegenomen

De Nederlandse uitvoerwaarde van zuivel nam in 2022 toe met 32%, uitkomend op bijna € 10,8 miljard. Dit kwam niet alleen door de aanzienlijk hogere marktprijzen, maar ook door volumegroei bij een aantal productgroepen. Met uitzondering van weiproducten (daling bij lactose) droegen alle productgroepen bij aan de waardetoename.

Nederland belangrijke importeur van zuivel

Naast exporteur is Nederland een belangrijke importeur van zuivel uit andere EU-lidstaten, in de eerste plaats vanuit Duitsland, België en Ierland. Het aandeel vanuit overige herkomstlanden buiten de EU is 5%, tweederde daarvan komt uit het VK. In 2022 steeg de invoerwaarde fors, tot bijna € 5,5 miljard (+36%). De import van kaas, melk en room en weiproducten nam in zowel volume als waarde sterk toe. Het Nederlands zuivelhandelsoverschot bedroeg in 2022 € 5,3 miljard, aanzienlijk hoger dan in 2021 (+29%).

De Engelstalige versie van Zuivel in Cijfers is nu beschikbaar als Dutch Dairy in Figures 2022.

Zuivel in Cijfers 2022

 • Nederland Zuivelland
 • Markt en Economie
 • Melkveehouderij en Melkverwerking
 • Duurzaamheid
 • Handel
 • Consumptie
Zuivel in Cijfers 2022 (spread) Zuivel in Cijfers 2022 (single page) Dutch Dairy in Figures 2022 (spread) Tabellen Zuivel in Cijfers 2022 (Excel)

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

Vacature

26 april 2024

ZuivelNL vacature: Senior adviseur Export & Markttoegang

Wil je graag verschillende bedrijven in de zuivelsector ondersteuning bieden? Loop jij warm voor het...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

Vacature

26 april 2024

ZuivelNL vacature: Junior Beleidsadviseur Klimaat, Biodiversiteit en Duurzaamheid

Neem jij graag een centrale rol in, in een uitdagende bestuurlijke én politieke omgeving? En...

Lees het volledige bericht

03 juni 2024

Bezig met Biodiversiteit? Meer groen loont!

Bezig met Biodiversiteit? Meer groen loont! Als melkveehouder begrijpt u als geen ander dat natuur-...

Lees het volledige bericht