21 december 2023

Marktinformatie

Wereldzuivelhandel Actueel

Wereldzuivelhandel Actueel januari - september 2023

De wereldzuivelhandel liet in het derde kwartaal van 2023 een overwegend negatief beeld zien. Bij kaas daalde het volume (-0,7%), waardoor het eerdere herstel maar van korte duur is geweest. Bij boter en boterolie kwam in het derde kwartaal een abrupt einde aan de periode van sterke groei (-9,4%), die anderhalf jaar had geduurd. De wereldhandel van niet-mager melkpoeder daalde aanzienlijk in het derde kwartaal (-17,9%). Hiermee werd, na een korte onderbreking met sterke stijging in het tweede kwartaal, de weg van forse krimp vervolgd. Bij mager melkpoeder nam het groeitempo, in vergelijking met de eerste helft van het jaar, duidelijk af (+1,2%).

Groei EU export zet door

De EU export nam in het derde kwartaal, analoog aan het tweede kwartaal, bij alle producten toe. Bij kaas was de toename wel minder sterk als in het tweede kwartaal. De handel in boter en boterolie, niet-mager melkpoeder en mager melkpoeder steeg nog altijd fors.

Wisselend beeld bij Nieuw-Zeeland

Nieuw-Zeeland toonde daarentegen een wisselend beeld. Na de forse groei in de eerste helft van het jaar bleef de kaasexport stabiel en die van boter en boterolie daalde sterk. Bij niet-mager melkpoeder kon het herstel in het voorafgaande kwartaal niet worden gecontinueerd en nam het volume in het derde kwartaal weer sterk af. Mager melkpoeder groeide in alle drie kwartalen, hoewel er in het derde kwartaal sprake was van een beduidend lagere groei dan in het eerste halfjaar.

Afname VS export bij meeste producten

De Verenigde Staten zagen de export bij boter en boterolie, mager melkpoeder en niet-mager melkpoeder verder afnemen. Kaas bleef gelijk, na de sterke daling in het tweede kwartaal.

Dalende melkproductie hindert Australische export

Australië ondervindt veel hinder van de dalende melkproductie. Bij alle producten leidde dit tot zeer sterke krimp in de export, hoewel in het derde kwartaal stabilisatie bij kaas en een kleine stijging bij mager melkpoeder plaatsvond.

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

04 december 2023

Update 2023 bundeling krachten reactie op kabinetsplannen

In reactie op de kabinetsplannen rond stikstof, klimaat, water en mest hebben DDB, LTO-melkveehouderij, NAJK...

Lees het volledige bericht

Marktbericht Zuivel

Marktinformatie

29 februari 2024

Marktbericht Zuivel februari 2024

De Nederlandse melkaanvoer vervolgde in januari (-3,2%) de neergaande lijn, die sinds september vorig jaar...

Lees het volledige bericht

27 februari 2024

Kalf centraal tijdens Jongerendag melkvee- en kalverhouderij

De optimale samenwerking tussen melkveehouderij en kalverhouderij staat centraal tijdens de Jongerendag op vrijdag 1...

Lees het volledige bericht