21 december 2023

Marktinformatie

Wereldzuivelhandel Actueel

Wereldzuivelhandel Actueel januari - september 2023

De wereldzuivelhandel liet in het derde kwartaal van 2023 een overwegend negatief beeld zien. Bij kaas daalde het volume (-0,7%), waardoor het eerdere herstel maar van korte duur is geweest. Bij boter en boterolie kwam in het derde kwartaal een abrupt einde aan de periode van sterke groei (-9,4%), die anderhalf jaar had geduurd. De wereldhandel van niet-mager melkpoeder daalde aanzienlijk in het derde kwartaal (-17,9%). Hiermee werd, na een korte onderbreking met sterke stijging in het tweede kwartaal, de weg van forse krimp vervolgd. Bij mager melkpoeder nam het groeitempo, in vergelijking met de eerste helft van het jaar, duidelijk af (+1,2%).

Groei EU export zet door

De EU export nam in het derde kwartaal, analoog aan het tweede kwartaal, bij alle producten toe. Bij kaas was de toename wel minder sterk als in het tweede kwartaal. De handel in boter en boterolie, niet-mager melkpoeder en mager melkpoeder steeg nog altijd fors.

Wisselend beeld bij Nieuw-Zeeland

Nieuw-Zeeland toonde daarentegen een wisselend beeld. Na de forse groei in de eerste helft van het jaar bleef de kaasexport stabiel en die van boter en boterolie daalde sterk. Bij niet-mager melkpoeder kon het herstel in het voorafgaande kwartaal niet worden gecontinueerd en nam het volume in het derde kwartaal weer sterk af. Mager melkpoeder groeide in alle drie kwartalen, hoewel er in het derde kwartaal sprake was van een beduidend lagere groei dan in het eerste halfjaar.

Afname VS export bij meeste producten

De Verenigde Staten zagen de export bij boter en boterolie, mager melkpoeder en niet-mager melkpoeder verder afnemen. Kaas bleef gelijk, na de sterke daling in het tweede kwartaal.

Dalende melkproductie hindert Australische export

Australië ondervindt veel hinder van de dalende melkproductie. Bij alle producten leidde dit tot zeer sterke krimp in de export, hoewel in het derde kwartaal stabilisatie bij kaas en een kleine stijging bij mager melkpoeder plaatsvond.

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

Vacature

26 april 2024

ZuivelNL vacature: Senior adviseur Export & Markttoegang

Wil je graag verschillende bedrijven in de zuivelsector ondersteuning bieden? Loop jij warm voor het...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

Vacature

26 april 2024

ZuivelNL vacature: Junior Beleidsadviseur Klimaat, Biodiversiteit en Duurzaamheid

Neem jij graag een centrale rol in, in een uitdagende bestuurlijke én politieke omgeving? En...

Lees het volledige bericht

03 juni 2024

Bezig met Biodiversiteit? Meer groen loont!

Bezig met Biodiversiteit? Meer groen loont! Als melkveehouder begrijpt u als geen ander dat natuur-...

Lees het volledige bericht