22 december 2022

Marktinformatie

Wereldzuivelhandel Actueel

Wereldzuivelhandel Actueel januari - september 2022

De wereldzuivelhandel liet in het derde kwartaal nog altijd een wisselend beeld zien. Enerzijds daalde de wereldhandel in kaas (-2%) en mager melkpoeder (-6%). Bij kaas was in het tweede kwartaal al geen sprake meer van groei. Mager melkpoeder liet voor het zesde kwartaal op rij een afname zien.

Anderzijds liet boter en boterolie weer een sterke stijging zien, dit keer met dubbele cijfers (+16%). Bij niet-mager melkpoeder (+1%) was sprake van een lichte groei na de aanzienlijke daling in de eerste helft van het jaar.

Krimp EU-export bij alle producten

De EU-export noteerde in het derde kwartaal van 2022 bij alle producten een forse daling. Bij kaas was ook in het tweede kwartaal al een afname te zien. De uitvoer van beide typen melkpoeder zette de continu dalende lijn voort. De EU kon bij boter en boterolie de groei van het eerste halfjaar niet vasthouden.

Nieuw-Zeelandse uitvoer stijgt in derde kwartaal

Nieuw-Zeeland wist daarentegen bij alle producten groei te realiseren in het derde kwartaal. Bij kaas, niet-mager melkpoeder en mager melkpoeder was in het tweede kwartaal nog sprake van een daling. De Nieuw-Zeelandse export van boter en boterolie nam voor het tweede kwartaal op rij sterk toe.

Aanhoudende forse daling mager poeder VS

De Amerikaanse export van kaas en boter en boterolie blijft toenemen, hoewel het groeitempo bij kaas wat omlaag lijkt te gaan. De forse daling van de mager melkpoeder export uit de VS zette ook in het derde kwartaal door.

Dalende melkproductie speelt Australië parten

Australië ondervindt steeds meer hinder van de dalende melkproductie. Bij kaas, boter en boterolie en mager melkpoeder leidde dit tot sterke dalingen in het derde kwartaal. Bij niet-mager melkpoeder werd nog wel een toename gerealiseerd.

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

07 juni 2023

ZuivelNL presenteert Jaarverslag 2022

Tijdens de Algemene Vergadering op 7 juni 2023 presenteerde ZuivelNL haar Jaarverslag 2022. Voorzitter Arjan...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

02 juni 2023

Nieuwsbrief ZuivelNL mei 2023

U leest in deze nieuwsbrief over 'Brochure: Sorghum als potentieel voedergewas' en andere onderzoeken voor...

Lees het volledige bericht

Marktinformatie

31 mei 2023

Marktbericht Zuivel mei 2023

De Nederlandse melkaanvoer nam in april met ruim 3% toe, zodat nog altijd sprake was...

Lees het volledige bericht