22 december 2022

Marktinformatie

Wereldzuivelhandel Actueel

Wereldzuivelhandel Actueel januari - september 2022

De wereldzuivelhandel liet in het derde kwartaal nog altijd een wisselend beeld zien. Enerzijds daalde de wereldhandel in kaas (-2%) en mager melkpoeder (-6%). Bij kaas was in het tweede kwartaal al geen sprake meer van groei. Mager melkpoeder liet voor het zesde kwartaal op rij een afname zien.

Anderzijds liet boter en boterolie weer een sterke stijging zien, dit keer met dubbele cijfers (+16%). Bij niet-mager melkpoeder (+1%) was sprake van een lichte groei na de aanzienlijke daling in de eerste helft van het jaar.

Krimp EU-export bij alle producten

De EU-export noteerde in het derde kwartaal van 2022 bij alle producten een forse daling. Bij kaas was ook in het tweede kwartaal al een afname te zien. De uitvoer van beide typen melkpoeder zette de continu dalende lijn voort. De EU kon bij boter en boterolie de groei van het eerste halfjaar niet vasthouden.

Nieuw-Zeelandse uitvoer stijgt in derde kwartaal

Nieuw-Zeeland wist daarentegen bij alle producten groei te realiseren in het derde kwartaal. Bij kaas, niet-mager melkpoeder en mager melkpoeder was in het tweede kwartaal nog sprake van een daling. De Nieuw-Zeelandse export van boter en boterolie nam voor het tweede kwartaal op rij sterk toe.

Aanhoudende forse daling mager poeder VS

De Amerikaanse export van kaas en boter en boterolie blijft toenemen, hoewel het groeitempo bij kaas wat omlaag lijkt te gaan. De forse daling van de mager melkpoeder export uit de VS zette ook in het derde kwartaal door.

Dalende melkproductie speelt Australië parten

Australië ondervindt steeds meer hinder van de dalende melkproductie. Bij kaas, boter en boterolie en mager melkpoeder leidde dit tot sterke dalingen in het derde kwartaal. Bij niet-mager melkpoeder werd nog wel een toename gerealiseerd.

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

24 november 2022

Update 19/12 bundeling krachten reactie op kabinetsplannen

In reactie op de kabinetsplannen rond stikstof, klimaat, water en mest bundelden DDB, LTO-melkveehouderij, NAJK...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

01 februari 2023

Nieuwsbrief ZuivelNL januari 2023

U leest in deze nieuwsbrief onder andere over interessante projecten voor melkveehouders, themamiddag 'Goed bemesten...

Lees het volledige bericht

Marktinformatie

31 januari 2023

Marktbericht Zuivel januari 2023

De Nederlandse melkaanvoer is in december met bijna 4% toegenomen. Sinds juni is sprake van...

Lees het volledige bericht