22 december 2021

Marktinformatie

Wereldzuivelhandel Actueel januari - september 2021

De wereldzuivelhandel toonde ook over de eerste negen maanden van 2021 een wisselend beeld. De internationale kaashandel liet in deze periode solide groei zien, ook in het derde kwartaal. De exportontwikkeling bij niet-mager melkpoeder bleef per saldo eveneens positief, ondanks een sterke terugval in het derde kwartaal. Het mondiale exportvolume van mager melkpoeder bleef per saldo licht positief na een stabiel derde kwartaal. De categorie boter en boterolie toonde enig herstel in het derde kwartaal, maar bleef per saldo negatief.

EU: uitvoer blijft achter

De EU-export (exclusief het VK) liet, uitgezonderd kaas, overwegend negatieve exportcijfers zien. Dit hing vooral samen met de tegenvallende melkproductie in de afgelopen periode. Opvallend daarbij was de ver achterblijvende boterexport, die zich deed voelen op de wereldmarkt. In het derde kwartaal realiseerde de EU alleen groei in de belangrijke kaasexport, waarin zij marktleider is.

Nieuw-Zeeland: groei getemperd

Nieuw-Zeeland houdt de focus op kaas en niet-mager melkpoeder, waarvan de export tot en met september stevig toenam. Wel vlakte de groei voor beide producten in het derde kwartaal iets af. De export van mager melkpoeder kreeg in die periode juist een impuls, maar het cumulatief over negen maanden bleef achterlopen. Dit gold ook voor boter en boterolie, waarvan de kwartaalontwikkeling wél opnieuw negatief was. Dit droeg bij aan de gevoelde krapte in de internationale botermarkt.

VS: export blijft toenemen

Meest opvallende ontwikkeling in 2021 blijft de nadrukkelijke comeback van de VS op de internationale zuivelmarkt. Een sterke melkproductie in de eerste helft van het jaar in combinatie met een nog steeds relatief gunstige dollarkoers legden hiervoor de basis. De hernieuwde export expansie van de VS is zichtbaar bij alle producten, maar met name bij het mager melkpoeder segment.

Australië: exportgroei houdt nog stand

Bij Australië vertaalde een periode van goede melkproductie en verbeterde omstandigheden op de zuivelmarkt zich tot en met september in toegenomen exportvolumes bij alle productgroepen.

Argentinië: afkoeling in exportontwikkeling

De tot nu toe dit jaar positieve Argentijnse exportontwikkeling koelde in het derde kwartaal flink af, wat vooral impact had bij niet-mager melkpoeder.

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

24 november 2022

Update 19/12 bundeling krachten reactie op kabinetsplannen

In reactie op de kabinetsplannen rond stikstof, klimaat, water en mest bundelden DDB, LTO-melkveehouderij, NAJK...

Lees het volledige bericht

Export

31 maart 2023

Geslaagde Zuid-Korea audit

Een delegatie van het Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) uit Korea heeft van...

Lees het volledige bericht

Marktinformatie

Wereldzuivelhandel Actueel

31 maart 2023

Wereldzuivelhandel Actueel januari - december 2022

De wereldzuivelhandel liet in het vierde kwartaal van 2022 nog steeds een wisselend beeld zien...

Lees het volledige bericht