30 juni 2023

Marktinformatie

Wereldzuivelhandel Actueel

Wereldzuivelhandel Actueel januari - maart 2023

De wereldzuivelhandel liet in het eerste kwartaal van 2023, analoog aan vorig jaar, nog altijd een wisselend beeld zien. De handel in kaas (-0,2%) en boter en boterolie (-0,2%) daalde licht. De ontwikkeling bij kaas was al sinds het derde kwartaal van 2022 negatief.

Bij boter en boterolie kwam hiermee een einde aan de sterke groei, die in 2022 plaatsvond. Bij niet-mager melkpoeder was sprake van een aanzienlijke afname (-16,2%), waarmee de sterke daling van het vorige jaar aanhield. Alleen de wereldhandel van mager melkpoeder nam fors toe (+16,0%). Dit was een voortzetting van de sterke groei in het laatste kwartaal van 2022.

Gemengd beeld EU export

De EU export toonde een gemengd beeld. De handel in kaas en niet-mager melkpoeder kromp. Bij beide producten is al langer sprake van een daling. De uitvoer van boter en boterolie en vooral mager melkpoeder nam daarentegen sterk toe. De EU export van boter en boterolie herstelde, na de aanzienlijke daling in de tweede helft van vorig jaar. Bij mager melkpoeder was herstel al zichtbaar in het laatste kwartaal van 2022, toen een einde kwam aan een langdurige periode van daling.

Daling niet-mager melkpoeder uit Nieuw-Zeeland zet door

Nieuw-Zeeland liet ook een wisselend beeld zien in het eerste kwartaal van 2023. Bij kaas, boter en boterolie en mager melkpoeder was sprake van een stijging. Kaas herstelde, na de daling in 2022. Bij boter en boterolie en mager melkpoeder was dit een voortzetting van de groei in het vorige jaar. De Nieuw-Zeelandse export van niet-mager melkpoeder vervolgde de weg van aanzienlijke krimp.

Terugval VS export boter en boterolie

De Amerikaanse export van kaas blijft nog altijd toenemen. Ook bij mager melkpoeder was sprake van een verdere groei. De VS exporteerden echter aanzienlijk minder boter en boterolie, in 2022 werd nog een significante groei gerealiseerd.

Krimp Australië door dalende melkproductie

Australië ondervindt veel hinder van de dalende melkproductie. Bij alle producten leidde dit tot zeer sterke krimp.

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

Vacature

25 maart 2024

ZuivelNL vacature: Adviseur Export & Markttoegang

Wil je graag verschillende bedrijven in de zuivelsector ondersteuning bieden? Loop jij warm voor het...

Lees het volledige bericht

Milieu & Klimaat

20 maart 2024

Beslissende periode voor Nederlandse melkveehouders en zuivelindustrie

De Nederlandse zuivelsector staat voor een beslissende periode. In de komende weken moet duidelijk worden...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

02 april 2024

Nieuwsbrief ZuivelNL maart 2024

U leest in deze nieuwsbrief over de vacature team export, fotowedstrijd, webinar terugkijken, gratis handleiding...

Lees het volledige bericht